Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamatuji si ... a nikdy na to nezapomenu!
 
„Kdyby byli komunisté na Sahae, byl by i písek na pídl.“ „Komunismus je vzpoura méncenných.“ a „Socialismus je filosofie neúspchu, krédo nevdomosti a evangelium závisti.“
Winston Churchill
 
***
 
Jednou jsem dostal odkaz na krátkou povídku „MD,“ natoenou podle scénáe Lucie Konášové, reírovanou Jitkou Nmcovou a odvysílanou eskou televizí. Protoe se mn tento krátký, vtipn udlaný film moc líbil, odkaz jsem rozposlal kamarádm. Tito pamtníci nejenom, e film ohodnotili kladn, ale ješt mn poslali historky, které sami proili s oslavami tohoto svátku. Historky popisující bezuzdné pitky na závodech i v úadech. tenáky si jist budou tuto dobu ješt dodnes moc dobe pamatovat.

Ano, film se líbil prakticky všem. A na jednoho lovka, který nelenil, a krom ady jiných nepíjemných vcí, které bych od kamaráda neoekával, mne naknul, e o té dob nic nevím, protoe jsem ji nezail. Nemám tušení, jak k takovému závru pišel. Zejm se tento vtipný, po pravd natoený film, dotknul jeho dodnes planoucího rudého ohn. Proto jsem shledal za vhodné ho ubezpeit, e jsem ve smutné dob pedešlého reimu il bezmála 23 let. Tento, dnes ji bývalý kamarád, se mnou kvli mému Pamatuji si... perušil nkolikaleté pátelství.

Jak opravdu vypadal tento vysnný Mezinárodní den en, mete shlédnout na:
https://www.youtube.com/watch?v=Jh3rPpa9oGI

Pamatuji si a nikdy na tu dobu nezapomenu. Je to historická skutenost ásti mého ivota ped padesáti lety. 
 
Pamatuji si, jak jsem byl dva roky na vojn, kde nám vymývali mozky a vštpovali nám nenávist vi imperialistickému západu.
 
Pamatuji si, jak jsem rok a pl pracoval jako kulisák v Národním divadle, kde jsem ml za kolegy knze, kterým reim znemonil vykonávat jejich povolání a aby se vbec uivili, tak šli pracovat mezi „dlnickou“ tídu. Zrovna tak se mnou pracovali spisovatelé a další intelektuálové, kterým reim znemooval jejich práci, jak jen mohl.
 
Pamatuji si, jak jsem zrovna tak rok a pl pracoval v Osvtovém ústavu, co byla bašta komunismu. Zde jsem dlal „výzkumného pracovníka“ spolen s dvma partyzány, lenem Státní tajné bezpenosti a dalších lidí oddaných myšlence svtlých zítk. Pamatuji si, jak jsem šel s kolegyní do policií zapeetného bytu jednoho bývalého pracovnika, který utekl na západ, abychom v pítomnosti estebák a uplakané maminky identifikovali všechno, hlavn literaturu, paticí Osvtovému ústavu. Pamatuji si, jak mi bylo úzko u srdce a jak jsem se do hloubi duše stydl.
 
Pamatuji si, jak moje babika prodávala v Ovoci a zelenin. Jako taková pro nás schovávala pod pult napíklad pomerane nebo banány. Pamatuji si fronty na maso a ovoce, zrovna tak jako na prázdné regály v obchodech. A nikdy nezapomenu, jak se lidé vi sob v tch frontách chovali.
 
 
Vyrstal jsem v komunistické rodin. Mj táta byl zapálený komunista. Pracoval na nenávidném Ministerstvu Zemdelství, které mlo na starosti zakládání JZD. Pamatuji si psychicky zdevastované sedláky, jak k nám chodili a s pláem prosili o pomoc. Pamatuji si tátovo rení, tak populární mezi straníky “Kdy se kácí les, lítají tísky.” Nemohl jsem pochopit krutost tohoto sloganu.
  
Pamatuji si nesmyslné prvody, provolávání slávy KS a SSSR, nesmyslné podepisování petic, stupidní schze SM a ROH, pranýování lidí, na zniené ivoty nadaných, kteí nebyli v partaji. Pamatuji si ty hrozné kauzy, kdy nevinní byli posíláni do uranových dol nebo i na šibenici. Pamatuji si velice dobe, e táta mého nejlepšího kamaráda dostal sedm let za to, e neprásknul lovka, o kterém vdl, ze utíká za hranice. Vrátil se s podlomeným zdravím a mj kamarád, velice inteligentní kluk, nesml ani na dvanáctiletku. Pamatuji si moc dobe, jak domovní dvrnice a soudci z lidu mli nad lidmi neobyejnou moc. A jak nikdo nikomu nevil. Takhle bych mohl dál pokraovat...

To všechno si, soudruzi a píznivci komunistického reimu, moc dobe pamatuji. A proto tento reim nikdy nemohu jako vy ospravedlovat.

Na tohle všechno nemohu nikdy zapomenout!
 
Ivan Kolaík 
* * *
Kolá Jií Škoch (1969)
Zvukový záznam Ivana Kolaíka - Vyprávní v R 2  v poadu Tisíce píbh

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 11.03.2021  02:19
 Datum
Jmno
Tma
 11.03.  02:19 Polarka
 10.03.  19:33 Evussa Jsem to dv nestihla...
 10.03.  10:24 Ivan
 10.03.  08:27 Vclav OMLUVA
 09.03.  19:35 Vclav Pr objektivnch slov pro pan Polrku
 09.03.  14:28 Polarka
 09.03.  13:59 Pavel Hovorka
 09.03.  11:26 Milan B.
 09.03.  10:56 Marta
 09.03.  01:46 Polarka
 08.03.  18:28 RYFUK
 08.03.  18:08 Bohumil K.
 08.03.  17:30 Von
 08.03.  17:25 olga jankov
 08.03.  15:10 Vclav Pokorn Pro pan Karlu A
 08.03.  12:24 KarlaA
 08.03.  10:27 olga jankov
 08.03.  03:48 Vclav