Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Muzeum rekord a kuriozit Pelhimov
 
Zdravíme z Muzea rekord a kuriozit Pelhimov. Máme oteveno kadý den od 9 do 17 hodin a senioi toho v hojné míe vyuívají. Rád bych vás ale oslovil ješt intenzivnji - proto níe uvedený lánek a  fotka 88leté parašutistky k inspiraci.

 
 
Senioi vítáni aneb Zlaté eské ruiky v Pelhimov bez bariér
Entuziasmus a nezlomnou vli mnohých senior nelze ne obdivovat. Abychom jejich (asto naprosto unikátní) výkony mohli více piblíit svtu, zavedli jsme pro n ji ped lety samostatnou kapitolu eské knihy rekord. Dotete se v ní napíklad o výstupu na 5 895 metr vysoké Kilimandáro, který ve vku 79 let uskutenil pan Chrudoš Fiala, 92letém otuilci Ladislavu Nickovi (prokázal svou obdivuhodnou kondici plaváním ve vod eky Vltavy o teplot +3 °C) nebo o paní Františce Zemanové - ta uskutenila ve vku 88 let dvacet tandemových seskok padákem v prbhu ty msíc. Na seniory (zdatné i mén pohybov zdatné) jsme pipraveni i v expozici Zlaté eské ruiky. Víme, e vybrat pro pohybov handicapovaného lovka prázdninový výlet není vdy jednoduché - mnohé historické objekty jsou památkov chránny, jinak ne po píkrých schodech se do nich nedostanete a pro návštvníka s pohybovým omezením jsou v podstat nedostupné.


Expozice Zlaté eské ruiky Pelhimov patí k atraktivním turistickým cílm, které jsou bez problém dostupné i návštvníkm s berlemi a popípad vozíkám. Naleznete ji na Nábeí rekord a kuriozit  a její bezbariérovost je zajištna prostorným výtahem, který vás bez problém vyveze do jednotlivých pater. Základ expozice tvoí unikátní kolekce více ne 90 objekt vyrobených ze zápalek, její souástí jsou nap. funkní hudební nástroje, ale najdete zde i vyšívanou mapu Evropy, sochy vyezávané motorovou pilou, nejmenší zlatou klec v R a mnoho dalších neobvyklých výtvor šikovných rukou.
 
***
 
Moná mnohé bude inspirovat a spolen vypátrat jejich zajímavé zahradní výpstky, nap. nejvtší eský brambor:

Mega-brambory! Podzimní zahrádky vydaly své plody a obas se objeví úroda zcela rekordní. Pelhimov leí v centru bramboráské oblasti, eknme si tedy na zaátku nco nich. Nejvtší bramboru vypstoval pan Karel Buchta z Útchoviek. Byla dlouhá 27 cm, mla obvod 60 cm a váila 1,72 kg. Nejvíc brambor z jediného trsu sklidil pan Emil Bartes z Pacova - pi vyhrabání ze zem napoítal 107 kus! Máte i vy maxiúrodu nebo obí i kuriózní výpstek? Neváhejte a dejte nám o nm vdt - rádi ho zapíšeme do archiv celoron oteveného Muzea rekord a kuriozit Pelhimov.

***

… a ješt jednou -  tentokrát obí pletená epice. Senioi k nám te celkem jezdí a jsou spokojení, e mají as a  klid na prohlídku obou našich expozic a mou si hezky popovídat s prvodci. Tak z toho máme radost!


Muzeum rekord doporuuje: UDLEJTE SI DOBRÝ DEN! lovk by si ml as od asu udlat radost, tak jsem si proítal zápisy z naší návštvní knihy. Vdycky m potší, kdy jsou u nás lidi spokojení. Chodí opravdu pestrá paleta návštvník. Pán ze Slovenska s partou nemohli kvli dešti natírat stoáry vysokého naptí, tak pišli do muzea. A  zjistili jsme, e poádá soute v devosochání a máme spolené známé ezbáe. Seniorky "pijely a z Kladna", protoe se na internetu doetly, e je to v Pelhimov hezký. Paní si pišla koupit naše speciální turistické vizitky a nemohla se vynadívat na obí bramboru. Pála jí, a nikdy nezezelená a neseschne a kdy odcházela, mávala jí na rozlouenou... A budete mít cestu pes Pelhimov, stavte se taky. Máme oteveno kadý den od 9 do 17 hodin a tšíme se na vás.
 
A zde pár poznámek z návštvní knihy :

Postavila jsem v pro tylístek! Šárinka, 7 let
I am HAPPY. Lara
Bylo to super, za tu dálku to stálo! Pardubiáci
Úasné muzeum, všechno jsme si moc proili a uili. Dkujeme. Ze srdce a s vdností Eva,Marie a Jan z Prahy 4
Super, urit pijedeme i na festival rekord. B+B+M, Vlašim
Pecka! SPŠ dopravní, Plze Kimice
Nádherné, ti co vyrobili vázu ze sirek s tím museli mít hromadu práce.M+M+R+P z Valtic
Líbil se mi zámek z okolády. Zuzanka
Nejvíc se mi líbila velká bunda a kartáek na zuby. Adéla ze Šttkovic
Jako u Alenky v íši div:) Dkujeme. Mara a Aleš
A se vám daí a slunce v duši. Návštvníci z Polné
Klidn bych se sem podívala znovu.
Byli jsme rekordn pekvapeni, co vše eský lid dokáe vytvoit! výprava z Pardubic

 
Ing. Josef Vank, Muzeum rekord a kuriozit Pelhimov


Komente
Posledn koment: 17.05.2018  09:47
 Datum
Jmno
Tma
 17.05.  09:47 Von
 17.05.  08:25 Jarmila
 17.05.  07:46 KarlaA
 17.05.  05:22 Jitka
 17.05.  02:41 oga jankov