Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dobroslav,
ztra Norbert.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Výlet tetí, tentokrát za umním Václava Levého
 
Opt pišla sobota a k ní váící se otázka „kam tentokrát?“ elízy, snad tisíckrát jsem jimi projídla, ale co tam? Pouena, e jsou tam krásné vycházky /i kdy jsem pemýšlela kde, elízy se nachází  v údolí serpentin  mezi Dubou a Mlníkem/, se opt pihlásila moje nedokonalá znalost  území eské krajiny. Ponoit se do mapy a cíl cesty je jasný: projedeme elízy, auto necháme v Tupadlech  a vydáme se do oblasti Kokoínska.

 
 

A tady na m ekalo pekvapení, kdy jsme po modré turistické znace zdolali navýšení /Timmy opt s námi, tentokrát nechal páníka rybait u Labe na Obíství/, ocitli jsme se na náhorní plošin. Všude borovice /v takovém mnoství jsem u hodn dlouho nevidla/, ve  vrcholcích korun s ile parazitujícím jmelím, po obloze plující bílé mráky, u nám jen chybí malíské náiní k zachycení kouzla okamiku /není dvod litovat, Kvta se dala hbit do focení/. 
 

Procházíme cestou /píjemná chze, písené podloí/ a pi pohledu na krásný les se ve mn probouzí ryze materialistická myšlenka „tady porostou houby“. K ní se pidává další – v lese je spousta borví /zatím raší sví zelené lísteky/, pokud v dob kvtu nepijdou mrazíky, mohlo by tady být v lét modro  a ne jsme se nadály je ped námi Had, ne ivý ale vytesaný Václavem Levým do skály. Skálu jsme obešli a protoe jsme na rozcestí, volíme pokraování trasy po luté znace k Mordlochovi.
 

Cestou míjíme další skály a tém nedýcháme nad krásou pírody  a jsme u jeskyn, kde  se objeví úkaz. Jmenuje se Sedm chleb,  obdivuhodné dílo pírody nebo spíše  zubu asu, který se neúprosn zakusoval do pískovce a z toho vzniklo pímo umlecké dílo. Pomalu se vracíme zpt /ne e by se nedalo jít dál/, ale pro chtít všechno najednou?
 Opt jsme u Hada, slunce se pootoilo na svoji pouti a had vypadá úpln jinak, jen aby z té skály neslezl, svtlo a stín umí vykouzlit sugestivní pedstavu. Ješt se vydáme k dalšímu rozcestí, cestou mineme Sfingu a jsme u Harfenice, kde nás ze skály pozorují veliké hlavy /e by to byli mimozemšané?/. Potetí kolem Hada a definitivn se vracíme.
 
 
Konen jsme u auta, Timmy tradin „omdlel“, ješt e jsem s sebou vzala termosku s kafem, doping zabral a te u jenom vyzvednout rybáe. V Obíství trochu dramatická chvilka, na míst kde jsme ho nechali se nenacházel /mobil jak jinak nedostupný/, ale zaúadovala rybáská solidarita a byli jsme vysláni správným smrem /ryby neberou, alespo nebude práce/.
 
Tolik ke krásn proitému dni, ádný problém nás cestou nepotkal, ale.... kdy jsem v nedli hledala svoje klíe /a e to bylo poádné hledání/, v zádech cítíc nevyenou vtu „bude h“, byla vyslovena spásná myšlenka „nejsou v aut?“ To tko, mla jsem je v malé kabelce a ta tam nezstala! jsem klíe našla zapadlé mezi sedadlem a adící pákou. Vysvtlení jediné, pivezla  jsem si skítka Zlomyslníka, který mi klíe vytáhl a schoval.
 
Tradin, co závrem:  opt krásný vydaený výlet.
 
Text: Jana Hozáková
Foto: Kvta Rozntínská
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.05.2018  19:34
 Datum
Jmno
Tma
 06.05.  19:34 oga jankov
 06.05.  10:37 Vesuvjana dky
 06.05.  10:01 Kamila
 06.05.  07:30 zdenekJ
 06.05.  06:56 Karla I.