Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Temná strana internetu
 
Internet je skvlá vc. O tom ádná. A taky se o tom meme leckde doíst. Samá pozitiva, samá chvála, a se divím, e se mi neervená pípojka. Nebudu proto nosit díví do lesa a znovu vyjmenovávat všechny ty tisíce dvod, pro ho všichni tolik milujeme. Krom toho beztak mnohem radši kritizuji, ne chválím. Neodpustím si, abych si do nejslavnjšího pavouka na svt trochu nekopl. Protoe píleitostí mi k tomu nabízí vskutku hodn.

Pedn jsme si na internetu vypstovali dosti nezdravou závislost. (A propos, meme o závislosti u z její podstaty vbec kdy hovoit jako o zdravé?) Prostá otázka: Umíte si pedstavit svj ivot bez nj? Kdy nic jiného, pišli byste o geniální myšlenky svého oblíbeného autora… Mantinely jsou nastavené tak, e bez internetu v dnešní dob „ít“ nelze, nepoštstí-li se vám udlat kariéru jako troseník na pustém ostrov i se zítit s letadlem uprosted Amazonie. Parametry souasného „civilizovaného“ svta jednoduše nedávají na výbr.

A to se netýká pouze internetu. Moc by m zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby po celé zemkouli (z jakékoliv píiny) najednou „vypadl proud“. Opravdu rád bych pozoroval lidstvo, jak by se obešlo pár dní úpln odíznuté od elektiny. A pokud by to trvalo déle? Teba msíc, dva? Zní to jako scéná „békového“ katastrofického filmu, ale kdyby se lidé museli ze dne na den vypoádat s tím, e elektina není a nebude, myslím, e by nastal jen tko pedstavitelný kolaps. Dost moná takový, z nho by se u „pán všeho tvorstva“ nikdy nevzpamatoval…

Nejvíce m na internetu trápí problém anonymity. Ta mn siln vadí i jinde, jene práv internet jí poskytuje ráj a slouí za uebnicový píklad. Kadý me pijít na internet. Kadý tam me napsat, vytvoit, sdlit i provést cokoliv. Úpln anonymn. Potom se internet promní v semeništ mindráky obtkanými jedinci, kteí prolézají všemoné stránky a diskuze a vybíjí si své komplexy uráením, nadáváním a pomlouvání jiných, sniují se k nechutným útokm na ostatní uivatele a jejich práci, šíí kolem sebe zlobu, agresi a nenávist a nelze s nimi zatoit. Kdo se skrývá ve stínu nepoznání? O jaká individua se jedná? Pro to dlají? Kdoví. Zstávají chránni anonymitou. Podepisují se podivnými shluky písmen, zkratkami i pochybnými pezdívkami. Jindy si vymýšlí jména fiktivní, resp. nezídka mívají tu nehoráznou drzost zaštiovat se jménem cizím.

Ve chvíli, kdy vstupuji na internet, cítím nepíjemný pocit, jako bych práv otevel domovní dvee dokoán a nechal kadého, komu se zlíbí, aby vkroil dovnit a napáchal tu škodu dle svého uváení. Kdokoliv z celého svta se mi me nabourat do notebooku, oderpat z nj citlivá data, nebo ho vyuít pro jinou (nelegální) innost. A u se budu chránit sebevíc, netrpme pehnanou naivitou. Pokud lze prolomit vysoce šifrované a zabezpeené systémy, jak tké bude zmocnit se poítae bného uivatele?

Bhem surfování jste po celou dobu vystaveni i neutuchající ad atak podvodných web, vyskakujících banner a pop-up oken a vtšina stránek je zahlcena tolika otravnými reklamami, e s vyptím všech sil odoláte nutkání prohodit monitor oknem. Mimoto po celou dobu se nezbývá ne tást a dret palce antiviru, aby jako stedovký rytí svým meem a štítem bu odrazil, nebo rozsekal všechno to svinstvo a hav, kterou je internet prošpikován skrz naskrz. Další zaráející a znepokojující rys lidské povahy. Tvorba neho s jediným cílem: škodit druhým. O spamech ani nemluv…

Absence soukromí. Kupodivu nemusíte na internetu prozrazovat o své ctné malikosti vbec nic a stejn máte slušnou, ne-li rovnou stoprocentní šanci, e o vás bude za chvíli vdt kde kdo kde co. Jak? Staí, kdy se vyfotíte s nkterým kamarádem a on tu fotku umístí na svj profil v té i oné sociální síti (další *****). A to nevrátíte. I kdyby kamarád nakrásn tu fotku smazal, prost se tam u objevila a kdokoliv si ji za tu dobu mohl stáhnout k sob. To, e a jak toho lze zneuít, neteba rozvádt… A úpln stejn se mou do širého svta rozlett veškeré, opravdu veškeré údaje o vaší osob. Zhrzená milenka i milenec (nebo hned obojí) s touhou pomstít se…

Ješt na ádném moi se nedailo pirátm tolik jako na internetu. Pro zlodje film, písní, kníek aj. je internet tím, ím pro vraha pistole a n. Stovky lidí pracují nkolik let na natoení filmu, investují do nj stovky milion (dolar), asu a energie a potom to njaký chytrák za pár hodin rozšíí do celého svta. Je to stejn frustrující, jako kdy se chudák spisovatel dva a pl roku pachtí s románem, s vyptím všech sil se mu podaí získat nakladatele, a kdy touebn oekávané dítko konen spatí svtlo svta, staí to naskenovat do poítae, zazipovat, hodit na libovolný filehosting a rozhodit odkazy na všech tch fórech, kde u jako supi ekají další pijavice a hyeny. Samotný akt nahrání, rozšíení a stáhnutí se poítá na minuty (i sekundy). Vím to, jeliko takhle distribuji své pednášky. Stihnete to, ne se vám uvaí kafe. A autoi? Holt smla. Ale nebume na internet zase píliš písní, ono se nemalou mrou jedná i o lidskou povahu a lidi vbec…

V neposlední ad internet rovná se rout asu. A to nejvtší z nejvtších. I kdy nechcete, i kdy jdete zkontrolovat „jenom“ e-mail, i kdy potebujete akorát zjistit as odjezdu autobusu… stejn se to protáhne, stejn tam zkysnete. Uvidíte zajímavý titulek, vzpomenete si, e se v noci hrálo finále Stanley Cupu, zjistíte, e v kin bude mít premiéru film s vaším oblíbeným hercem… A u klikáte. A minuty vesele pibývají. Pak se pistihnete, jak sedíte, zíráte do monitoru a vlastn ani nevíte pro, prost jen brouzdáte a procházíte známé i neznámé adresy…

Závrem? Nepeceoval bych tolik internet… a nepimhuoval bych shovívav oi nad jeho nedostatky a riziky. Nese v sob potenciál stát se velmi nebezpenou zbraní.

 
Tomáš Záecký
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 27.04.2018  12:39
 Datum
Jmno
Tma
 27.04.  12:39 Ivan
 26.04.  17:23 Jaroslav
 26.04.  14:14 ferbl
 26.04.  13:33 Vclav
 26.04.  11:32 Von