Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Norbert,
ztra Iveta,Slavoj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dít v tramvaji

Trapasy s dtmi ve veejné doprav jsou jedny z nejhorších situací, které se rodim mohou pihodit, protoe není kam utéct. Vdycky si vzpomenu na toho prcka, co vidl starou babiku natenou jak plakát a na celý vagón zajeel:
„Tátí, pro je ta pani taková zmalovaná?“
Tatík jej odtáhl na druhou stranu tramvaje, nco do nj chvíli huel, kluk zmlkl, ale po chvíli zase zakiel:
“A tatí, co je to ta stará rašple?”
Tak my bychom rádi, aby se nám stalo jenom tohle…
 
Tramvaj pijela skoro prázdná, Maenka se nám vytrhla, prosmykla se návalem a hned vylezla na jednu volnou sedaku. Snaili jsme se k ní postupn prodrat, ale šlo to tce, tak jsme ekali, a si lidé oznaí lístky. Nad Maenkou se postavila slena, která se na ni usmívala a ona se hned zaala culit. To je stádium seznamování. Pokud Maenka uzná, e se s danou bytostí dá mluvit, naváe s ní obas konverzaci sama. Svým zpsobem.

Její první seznamovací vtu bych oznail za jednu z nejhorších, co se snad dá ve veejné doprav zvolit:
„Máte holej ZADEK!“ vyprskla na celou tramvaj s drazem na poslední slovo a zaala se dsn hihat. Slena mla prost njaké kalhoty se sníeným pasem, nebo jak se jim íká a ano, ást pozadí byla vidt. Do jisté míry to bylo tím, e se drela stropních madel, take se jí bunda vysunula nahoru a tím se „holost“ zvýraznila. I v této zim. Ne, e bych si toho všímal, ale kdy u na to dcera upozornila…

Slena zrudla. Všichni v tramvaji se zaali uculovat a nkolik puberák u dveí se svalilo na schdky. Ké by to skonilo jen tímhle.
Zatímco si slena snaila stáhnout bundu, Maenka svým hláskem, co dokáe pekonat jakýkoli hluk veejné dopravy, zase vyprskla:
“Nastydne a bude vám kejchat!”

Manelka na mne vrhla vraedný pohled. Jako kdybych za to mohl!
„To jí íkáš vdycky ty!“ sykl jsem nenápadn. To musela uznat a hned zrudla. Maminka vdycky dbá na to, aby bylo dít zakasané a nikde mu nic neouhalo, tak jí pesn tohle vdycky íká: “Nastydne ti zadek a bude ti kejchat!” Jsem z obliga! Super. To se mi asto nestává. Vlastn vbec.

Pár lidí v tramvaji vyprsklo taky, slena byla celá ervená a nervózn se smála. My u se k Maence nesnaili dostat. Jen jsme tak stáli v tlaenici a vezli jsme se, jako bychom k nikomu nepatili. Maenka se pak dívala z okýnka a byla ticho. Slena nkolikrát málem spadla, protoe se u neodváila dret nahoe. Potom Maenka s pohledem ven a poun vztyeným prstíkem hlasit zadeklamovala, jako by si vzpomínala na njakou pouku: “Hlavní problem zítka: nastydnou ti stívka!”

Dva vysokoškoláci kousek od ní se zaali nepokryt ehtat, jeden mlátil hlavou do tye. Puberáci u dveí se na schdkách jen klepali jako hromada rosolu. Manelka znovu vrhla vraedný pohled. Ok, tak za to jsem ji mohl já. Kdo by ekal, e si na to zrovna vzpomene, zas tak asto jí to neíkám, já jsem otec, mn je fuk, jestli je zakasaná. Já to hlídám, jen kdy mi ekne maminka. Pak ji upravím a obas to doprovodím njakou replikou s varováním ministerstva zdravotnictví.
Maenka se otoila ke slen a potetí vyprskla:

„Budete KADIT snhuláky!“
 
Slena i my mli jedinou touhu: být úpln nkde jinde. Byla tak ervená, jako by jí prosakovala krev. Jeden pán naproti zaal proti své vli chrochtat, njak to nemohl udret. Jeden vysokoškolák si to zaal psát do mobilu. Puberáci na schdkách mli smrtelné kee. Slena se otoila po chrochtajícím pánovi, co nemla dlat, protoe Maenka ukázala svj lehce odhalený zadeek, ta to chápala jako hru, ukázala na její pozadí a s hysterickým chechotem zavýskla:
„BUTTCOIN!“

 

V anglitin se ten výraz pouívá pro plky zadku, protoe pipomínají otvor na vhazování mincí. No ano, te u vím, e jsem ji to neml uit. Stále v tramvaji bylo nkolik cizinc, kteí netušili, o co jde. Take te se zaali ezat všichni. Vysokoškolákovi z toho vypadl mobil. My s manelkou jsme se zaali pesouvat na druhou stranu vagónu.
 
Zase pohled ven a zamyšlené deklamování se vztyeným ukazovákem: „K nemoci nás pivádí – odhalené pozadí.“ Budu muset navrhnout mamince, aby s nezakasaným díttem nebyly dlány takové cavyky, sám jsem netušil, kolik prpovídek se k tomu pojí. A e si je Maenka všechny pamatuje. Najednou Maenka zaala poskakovat na sedadle a vbec nedbala na slenu, která jí zuiv naznaovala, a u nic neíká nebo jen potichu. Zejm si vzpomnla na njakou obzvláš dobrou vc. A opravdu zakiela: „VE TM SVÍTÍ – HOLOU ITÍ!“
 
Tramvaj se rozevala tak, e idi zaal brzdit. Vysokoškolák myslím svj mobil spolkl. Puberáci se dreli dveí a klepali se, jako by probíjely. Chrochtající pán nkolik lidí okolo poprskal. Slena se ji smála taky, ovšem celá její pokoka vykazovala známky, e jí brzo vyrazí ješt srp a kladivo.
 
Z toho plyne pouení tzv. – Miranda warning: bute obezetní, kdy napomínáte své dít, protoe všechno, cokoli eknete, me být a bude jednou pouito proti vám.
 
Zdroj vtipné povídky: Autor M. M. Cabicar a jedná se o ukázku z knihy Dít školkou povinné, kterou vydalo Nakladatelství  Grada Publishing, a.s.  a v elektronické podob  Knihkupectví www. Kosmas.cz


Komente
Posledn koment: 24.03.2018  14:40
 Datum
Jmno
Tma
 24.03.  14:40 Bohumil
 24.03.  11:54 Jaroslav
 24.03.  11:12 Ivan Pro Jaroslava
 24.03.  09:37 Jaroslav
 23.03.  23:16 Ivan Oprava
 23.03.  23:15 Ivan
 23.03.  22:48 Ivan
 23.03.  13:05 oga jankov
 23.03.  12:24 Jaroslav
 23.03.  11:45 Bohumil Pro pan Ivanu ...
 23.03.  10:58 ivana
 23.03.  09:05 Mara
 23.03.  08:15 Von
 23.03.  04:27 Jirka
 23.03.  01:17 Vclav