Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mlád damana pralesního v lidské péi
 
Ostravská zoologická zahrada je známá tím, e jako jediná na svt chová a odchovává damany stromové. Nyní pibyla další mimoádná událost – svtlo svta spatilo historicky první mlád damana pralesního v lidské péi! S chovem daman pralesních zaala ostravská zoo na podzim 2016, kdy dovezla tyi jedince – dva samce a dv samice. Mladší pár byl umístn v chovatelském zázemí, starší v Pavilonu evoluce. U staršího páru bylo na konci roku 2016 pozorováno páení, take jsme netrpliv oekávali prvního potomka. K velkému pekvapení chovatel ale porodila druhá samika z mladšího páru v zázemí.  
 
Daman pralesní – taný a skryt ijící len poetn malého ádu damani (pouze 5 druh) je mimo Afriku k vidní pouze v Ostrav. Jsou tmavji zbarvení a erní, ve srovnání s jeho známjšími píbuznými, mají lysý enich a okolí oí a typický svazek dlouhých bílých chlup na zádech, který v noci pouívají k vizuální komunikaci.
 
 
 
Mlád damana pralesního pišlo na svt 18. února a je pln v péi svých rodi. Chovatelé byli touto událostí trochu zaskoeni, protoe se jedná o pomrn mladá zvíata, u kterých rozmnoení ješt neekali. Vzhledem k tomu, e o ivot tchto tajemných noních savc toho mnoho nevíme a znalosti biologie tohoto druhu jsou stále v plenkách, nebude pravdpodobn ani v budoucnu o další pekvapení nouze. Damani pralesní obývají lesy západní Afriky a vtšina jejich aktivit se odehrává ve stromovém baldachýnu, navíc peván v noci, take vdci zkoumají spíše hlasitou vokalizaci nebo u uhynulých jedinc vnitní anatomii. Nemáme k dispozici ani zkušenosti jiných chovatel, jeliko tento drobný píbuzný slon není chován v ádné evropské ani svtové zoo.
 
Délka bezosti daman je pomrn dlouhá, trvá okolo 30 týdn. Samice rodí obvykle jedno, výjimen dv mláata. Mlád je po narození pomrn velké vzhledem ke svým rodim, osrstné a dobe vyvinuté. Vidí a velmi aktivn se pohybuje. Ostravské mlád zatím tráví pevánou vtšinu asu ve dne v bezpeí budky. O jeho noních aktivitách zatím nic nevíme – víme, e se narodí mlád i staršímu páru v Pavilonu evoluce, kde je obrácený svtelný reim a poodhalíme tak další stípek z noního ivota tohoto druhu.

***
 
Daman pralesní (Dendrohyrax dorsalis) je málo známé zvíe – je aktivní peván v noci, navíc se zdruje v korunách strom. Víme o nich, e se vyskytují v lesích západní Afriky a e ve vtvích obratn bhají a skáou. Pro jejich hlasitou komunikaci si vyslouili pezdívku „duchové lesa“. V jejich jídelníku pevládají hlavn listy, k emu mají pizpsobený unikátní zaívací trakt. ijí samotásky, pouze samice bývá vidna s jedním a dvma mláaty. Teritorium dosplého samce zahrnuje nkolik menších teritorií samic.  
Daman pralesní prozatím nepatí k ohroeným druhm, ale dle IUCN je váná obava o jejich budoucnost s ohledem na rozsáhlé kácení les, fragmentaci habitatu a také s ohledem na stále narstající lov pro maso (bushmeat). Doufáme, e ne se tak stane, bude chov v lidské péi dobe zvládnutý a zoo tak zabrání pípadnému riziku vyhubení tohoto jedineného savce.
 
Foto:Jana íková a Jana Kanichová
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 14.03.2018  04:52
 Datum
Jmno
Tma
 14.03.  04:52 miluna
 09.03.  14:36 Vesuvjana dky
 09.03.  11:37 oga jankov
 09.03.  11:21 Vclav
 09.03.  10:54 Von