Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Beznoví patroni

SVATÝ  EHO  * asi 540  + 604;  svátek 12. bezna
 
Svatý eho byl papeem a církevním uitelem, významným státníkem a teologem. Zaloil nkolik klášter na Sicilii a v ím a tebae se chtl vnovat mnišskému ivotu, stal se nakonec papeem a to práv v dob morové nákazy a trh s otroky, je osvobozoval tam, kde psobili misionái. Zavedl zvyk kadodenních veeí pro dvanáct chudák (veee svatého ehoe). Vnoval se rozborm evangelií, napsal dílo o biblické knize Job a Dialogy, neboli ivotopisy svtc. Pochován je ve svatopetrském chrámu v ím.
 
Je patronem dol, zedník a knoflíká. Té je patronem zpvák, hudebník, sborového a chorálního zpvu a student. Svatý eho je pomocníkem proti dn a moru.
 
Pranostiky
Pokyne-li eho hlavou, máme tu zimu bílou. O svatém ehoi mrazy vše umoí. O svatém ehoi mrazy pituhnou a vše moí. Svatý eho škodí mrazem. Svatý eho mrazy vodí, kdy nevodí, snhem škodí. Svatý eho naposledy obnovuje venku ledy. Na ehoe mrazy huí a sedláci doma uí.  I kdy na ehoe mnoho snhu na poli je, jaro rychle pijde a sníh roztaje. eho ješt neví, ale svatý eho ji poví. Na svatého ehoe áp letí pes moe, ába hubu oteve, ledy plují do moe, šelma sedlák, který neoe.
 
 

SVATÝ JOSEF  + v 1. století;  svátek 19. bezna

Pestoe potomek krále Davida, je uvádn jako prostý tesa. Zasnouben s Pannou Marií, peoval o ni i o jejího syna Jeíše i ve všech nelehkých situacích, jak je z Bible známo, na pokyn Boí.
O Josefovi mnoho nevíme, známe ho vtšinou jako staršího mue. Akoli jako pstoun Jeíše hraje v bibli velkou roli,  nepronesl tam jediné slovo. Pesto jeho kult pstovali velcí svtci, jako na píklad Terezie z Ávily, Ignác z Loyoly i Bernard Sienský.
Pape eho XV. na poátku sedmnáctého století dokonce vyhlásil píkazem slavení jeho svátku v den 19.bezna.
 
Josef je patronem celé církve, eholních spoleenství po nm pojmenovaných, také kesanských rodin, dtí, mládee a sirotk.
Pomáhá chybujícím, pi pokušeních, v zoufalé situaci, pi bytové nouzi. Svatý Josef  je útoištm Svatý Josef je patronem emeslník, tesa, truhlá, devorubc, i všech dlník umírajících, ochráncem panenství a pímluvcem pi oních chorobách.
 
Pranostiky                                                                            
Svatý Josef s tváí milou, zakonuje zimu plnou.  Na svatého Josefa se mají odkládat koichy. Josefova široina nií poslední ledy. Jak svatý Josef kývne hlavou, plují ledy dol vodou. Svatý Josef cesty zpevuje a po nich do polí vyhání. Na svatého Josefa pluhy ze dvora. Mráz po svatém Josefu me uškodit kvtu, ale ji ne lovku. Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí. Na svatého Josefa sníh, urodí se hojn bílého jetele.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.03.2018  04:49
 Datum
Jmno
Tma
 14.03.  04:49 miluna
 13.03.  13:23 olga jankov
 13.03.  10:52 Vclav
 13.03.  08:09 Von