Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Krajiny zrozené ohnm inspirují…

Krajiny sopeného pvodu mají své kouzlo - jsou nejen krásné a zajímavé po stránce pírodovdné, ale i vdným námtem k malování. Inspirativní jsou majestátné kuely jednotlivých sopek, celkové pohledy na dramatickou vulkanickou krajinu, ale i její detaily, jako jsou útvary utuhlé lávy a tufu, a to jak mladé, tak i staré, které po ukonení sopené innosti byly miliony let modelovány erozí. Práv tyto kameny, balvany, skalní bloky, stny kráter a lávová pole vypovídají o historii vulkanické krajiny. Zatímco geolog a vulkanolog v nich te jako v knize, malí sleduje barvy a tvary - nachází "podobnosti ist náhodné", které ve skutenosti vbec náhodné nejsou. Maluje, srovnává a uí se poznávat krajinu víc do hloubky, pronikat do zákonitostí pírody, snaí se do obrazu vnést geologické dje a nkdy i trochu botaniky, protoe popel a zvtralá láva jsou základnami pro bohatý ivot. Zaujaly m i rostliny, je se uchytávají na mladé láv.

Pro m jsou vulkanické krajiny a rostliny, které osídlují mladé lávy, velkou inspirací k malování, a tak vám zde pedstavím nkteré obrázky ze své poslední tvorby, které vás zavedou do rzných kout svta vetn našeho eského stedohoí. Peji hezký záitek.

 

Boe u Bíliny v eském stedohoí. Je to nejvtší znlcový masív v Evrop, který nás zaujme svým bizarním tvarem, tak odlišným od ostatních stedohorských kopc. Na jeho vzniku se podílela nejen sopená innost, ale i eroze, zejména mrazová, kdy se vytvoily skalní sloupy, ve a jehly.
 

Vesuv a pinie. Nejkrásnjší pinie s širokými a plochými korunami rostou v oblasti kolem Vesuvu. Pro m bylo novinkou, e pinie pvodn Apeninském poloostrov nerostly, byly dovezeny ímany z Hispánie.
 

Detail ediového lávového proudu Etny. Láva na povrchu pomrn rychle chladne a vytváí krustu.
 

Bíza Betula aetnensis na svahu Etny. Tento druh bízy je endemit - neroste nikde jinde ne na Etn.
Zaujme nás blostným kmenem  a vtvemi, které jsou tém bez kresby.

 

ediová láva se lut kvetoucím pryšcem Euphorbia dendroides na ostrov Pantelleria u Sicílie
 

Skalnaté pobeí Mar Menor v oblasti Murcia na jihovýchod Španlska, tvoené lávou a sopeným tufem.
Inspirováno fotografií Kvty Rozntínské, jí vdím za poznání tohoto zajímavého koutu Španlska – viz fotogalerie

 

Vrchol vulkánu Oldoinyo Lengai v Tanzánii. Tato sopka vyvrhuje lávu unikátního chemického sloení, tvoenou uhliitanem sodným a draselným. Tato láva má pi výlevu pomrn nízkou teplotu kolem 500 stup,  zatímco lávy ostatních sopek dosahují teploty 800 - 1200 stup. Popel zúroduje pastviny, které uiví statisícová hejna bvol, pakoní a dalších býloravc. Poblí vulkánu se nachází proslulé slané jezero Natron, kde ijí obrovská hejna plameák.
 

Erupce na ostrov Nišinošima u Japonska v ervnu 2017. Ostrov je vzdálený asi 900 km od Tokia. Vznikl podmoskou erupcí v listopadu 2013. Dalšími erupcemi se rychle rozrstal a spojil se sousedním ostrovem.
 

Ohia Lehua (Metrosideros polymorpha) - eleznec mnohotvarý na láv vulkánu Kilauea, ostrov Havaj.
eleznec (je jich více druh) roste jako ke nebo strom a má tvrdší devo ne dub.

 

Posvátná hora Japonska Fudi (Fudisan), je nejvyšší horou Japonska s nadmoskou výškou 3776 m a pro svj pravidelný tvar kuele povaována za nejkrásnjší sopku na svt. Je velkou inspirací pro fotografy a malíe.
Dodnes existuje v Japonsku sekta, která uctívá Fudi.

 
Jana Haasová - Vesuvanka
* * *
Náhled do malíské tvorby Jany Haasové
eské stedohoí – obrazy Jana Haasová
Z vernisáe výstavy obraz
Básn - Jana Haasová
Být echem… Jana Haasová, souasná eská malíka a spisovatelka
Další lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.03.2018  22:22
 Datum
Jmno
Tma
 18.03.  22:22 Vesuvjana Renat
 17.03.  13:55 Renata S.
 20.02.  21:54 Vesuvjana Vclavovi
 20.02.  16:02 Vesuvjana Vendule
 20.02.  11:10 Vclav Pro Vesuvjanku ...
 20.02.  10:52 Vendula
 20.02.  09:05 Vesuvjana Vclavovi - doplnk ke druhmu komenti, kter se tk knihy...
 20.02.  00:07 Vesuvjana Ivan Len
 19.02.  20:55 Ivana Lena Krajiny .....
 19.02.  20:32 Vesuvjana ferblovi a Von
 19.02.  20:28 Vesuvjana Vclavovi
 19.02.  19:02 Von
 19.02.  17:00 ferbl
 19.02.  13:13 Vclav Pan Jano, jste zbyten skromn ...
 19.02.  12:29 Vesuvjana Vclavovi dodaten...
 19.02.  12:05 Vesuvjana Ludmile, Mart U., Mae, Kvt, Karle I., Olze Jankov a Vclavovi
 19.02.  10:20 Vclav Neskuten krsn! Gratuluji!
 19.02.  10:17 oga jankov
 19.02.  07:22 Karla I.
 19.02.  06:38 Kvta dkuji
 19.02.  02:41 Mara
 19.02.  00:25 Marta U Sopen kouzlo