Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

ikov, vahov, piveko
 
Poslední pokraování lánk Václava idka m s potšením opt pivedlo na mj vahov.
 
„Kdy si mj ddeek babiku bral“ ve zlíchovském kostele sv.Filipa a Jakuba, kopec vahov tam ji dávno byl, ale jestli tam na nm byla ta vilová tvr, kde jsem vyrostla a kde na konci naší ulice byla patrová vila s pknou restaurací, to nevím. Na Zlíchov bylo hospod snad pt, však není divu, byla tam ta známá sklárna Invald , kam ddeek pišel jako mistr skláský ze sklárny v Tasicích.
 
Byly to doby, kdy se rodie nemuseli bát nechat bhat dti v ulicích, nakonec, všichni sousedé se tam velmi dobe znali.
 
Pozdji odpoledne m maminka nkdy posílala s bandaskou pro pivo, aby tatínek ml dobré napití a se vrátí z práce. Pro s bandaskou? Protoe to bylo bezpenjší, dbánek bych byla mohla upustit a nebyl byl dbánek ani pivo.
 
Mezi vilou kde jsme bydleli a vilou s restaurací byly jen ti jiné vily.
 
To bylo ješt ne jsem zaala chodit do školy, tedy nkdy ve tyicátém tetím a tyicátém tvrtém roce.
 
Jak jsme se a pozdji dozvdli, hosté v restauraci ji ekali, a zavu dvee a vyjdu ven do cesty v zahrad. Pro? Protoe první co jsem udlala, zastavila jsem se a pkn se z bandasky piva napila. To si také dobe pamatuji.
 
Jednou se stalo ale nco víc. Cestou dom jsem zahlédla u chodníku povadlou pampelišku. Bylo mn jí líto a tak jsem jí pkn tím pivem zalila. A potom jsem se lekla, co jsem to udlala.
 

V té válené dob se nkdy stalo, e pivo nebylo. Tak jsem z kapsiky v zástrce s volánky vytáhla kapesníek, bandasku vytela a vydala se dom.
 
Mamince jsem ekla :„ dnes pivíko nemli“. Maminka se ani moc nedivila, ale chtla zpt peníze. Tak jsem si zaala opt vymýšlet, e prý jeden kamarád, který bydlel ve stejné ulici mn ty peníze vzal a hodil je do loue.
 
Tak to se mamince u nelíbilo, otevela bandasku a pivonla. Také si hned všimla toho mokrého kapesníku v zástrce.
 
Musela jsem s pravdou ven. Moje hodná ale písná maminka si m vzala pes koleno a dostala jsem jich nespoítaných.
 
Jak je dobré, e tehdy se to ješt smlo a já nikdy nemohu na maminku vzpomínat jinak ne na tu, která mn dala mnoho lásky, tak jako pozdji i mojí mladší seste a uila nás, jak správn a poctiv ít.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 25.01.2018  18:14
 Datum
Jmno
Tma
 25.01.  18:14 ferbl
 25.01.  10:12 Von
 25.01.  07:44 Vclav
 25.01.  05:48 KarlaA