Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milue,
ztra Dominik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz 
Bylinky na nervy

Jste nervózní, nemete spát, máte nanicovatou náladu? Uvate si bylinkový aj, který vás potší hned dvakrát. Nejprve siestou pi jeho píprav a konzumaci a potom prostednictvím úink, které na sob pocítíte. Jen neoekávejte, e hned po prvním hrnku aje z vás všechno jako zázrakem spadne. Chce to trochu trplivosti. Úinek se me projevit a po týdnu i dvou týdnech uívání. Zárove je teba myslet na to, e se musí pi konzumaci dodrovat doporuené pauzy.
 
Meduka lékaská
 
Tato nenápadná keíkovitá bylina je velmi aromatická a pekvapí vás u na zahrad, kdy vám její vn brnkne do nosu pokadé, kdy ji míjíte. aj z ní pipravený je lahodn jemný a chuov osvující. Léivé úinky meduky spoívají ve zklidujícím efektu, proto je ideální pít vývar z této byliny hlavn ped spaním, usnaduje usínání a navozuje píjemné sny. Do jednoho šálku pouijeme jednu kávovou liku sušené nat. Pokud si sms pipravujeme sami, myslíme na to, e meduka se musí sušit rychle, jinak hndne a svou jemnou chu ztrácí. Její výhodou je, e se me uívat dlouhodob a podává se té thotným a dtem.
 
Krom aje si meme pipravit medukový likér: svaíme 1 litr bílého vína s 10 lícemi nasekané medukové nat, scedíme, pisladíme 1 lící medu a dochutíme citronem - takto pipravený nápoj pijeme teplé dvakrát denn.
 
Jednoduchá je také výroba medukového sirupu: do 2,5 l svaené vlané vody vmícháme 2 hrsti drcených medukových list a nat a 2 nakrájené citrony. Necháme dva dny louhovat a scedíme. Zvláš svaíme 0,5 kg cukru v 0,5 l vody a smícháme vše dohromady. Necháme v lednici a pouíváme jako sirup do aje.
 
Kozlík lékaský
 
Tato léivka má výrazn silné zklidující úinky, které se na rozdíl od jiných mohou projevit okamit. Na rozdíl od chemicky vyrobených lék na uívání kozlíku nevzniká závislost. Ke kozlíku se s dvrou mohou obrátit pepracovaní nespavci, neurotici, hysterici i lidé trpící rznými fobiemi. Popíjení odvaru mírní kee, zkliduje bušení srdce a následky stresu. Kozlík se však nedoporuuje thotným a malým dtem. Uívat by se neml dlouhodob, ji po tech dnech se doporuuje stejn dlouhá tídenní pauza. Kvli silným úinkm by se neml kombinovat s dalšími léky, nap. s prášky na spaní. aj si pipravte  z jedné ajové liky drceného oddenku kozlíku. Pokud vám nevyhovuje specifická vn-nevn kozlíku, dolate aj doplnním meduky nebo máty. Domácích recept na pouití kozlíku píliš není, ale krom aje se nejastji pouívá lihová tinktura, která se dá koupit v lékárn a polyká se po likách. Kozlík lze také zakoupit ve form tabletek. Zvláštní zajímavostí kozlíku je, e ho milují koky, take je ped nimi teba sušenou rostlinu schovávat, aby ji neznehodnotily.
 
Tezalka tekovaná
 
aj z tezalky má takové grády, e je srovnatelný s antidepresivy. Tezalka zvládne potlait lehkou a stedn tkou depresi. Je také ideální pi nespavosti a aludení neuróze. Krom sedativních úink pomáhá pi onemocnní jater, luníku a v klimaktériu. Výhodou je, e se pi pravidelném uívání dostavuje pocit lepší nálady, ale pitom nedochází k tlumícímu efektu. Pesto je teba mít na pamti, e me dojít k uritému sníení pozornosti. Tezalka hojn roste na našich lukách a sbírá a suší se koncem ervna v dob kvtu, sbírá se pouze horní ást rostliny. Na šálek aje potebujeme dv liky sušené tezalky, vývar je sám o sob chutný.  Bhem léby byste se nemli vystavovat sluníku, nebo tezalka zpsobuje pecitlivlost na UV záení. V pípad dlouhodobjšího uívání myslete na to, e tezalka sniuje úinnost antikoncepce. Dti a starší lidé by si mli po msíní kúe dopát a tímsíní pauzu. 
 
Krom aje si mete pichystat tezalkový olej: smíchejte 250 ml olivového oleje s 80 g sušených tezalkových kvt, sms nechte 5 dní stát na slunci a kadý den protepte, pak nechte ješt 5 týdn louhovat v klidu. Tezalkový olej polykejte po likách nebo pouijte na masáe i ke vtírání do spánk pi bolesti hlavy.
 
Pro zklidnní nerv mete tyto ti základní léivky kombinovat s tmito dalšími bylinami: chmelem, levandulí, mateídouškou, mátou, ebíkem, bezem. Peji dobrý spánek a výbornou chu!
 
Renata Šindeláová
* * *
Zdroje fotografií: pixabay.com

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.01.2018  07:31
 Datum
Jmno
Tma
 21.01.  07:31 Hilda
 20.01.  10:20 Von
 20.01.  07:36 Jitka
 20.01.  04:06 evussa arodjky vd