Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milue,
ztra Dominik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bojíte se vetchozrakosti?
Zákrok PRELEX vám zajistí pímo ostíí zrak!
 
Zatímco laserová operace oí patí mezi všeobecn známé metody, o výmn oky se mluví výrazn mén. Pitom se jedná o nejbezpenjší metodu úpravy vetchozrakosti vbec, její výsledky jsou zaruené. Tímto zpsobem lze odstranit jakýkoliv poet dioptrií, zákrok je tedy vhodný i pro ty, jim by laser nepomohl. Chcete se o nm dozvdt víc?
 
Zákená presbyopie
K potíím, je s sebou pináší vyšší vk, patí mimo jiné selhávající zrak. I lidé, kteí celý ivot nepotebovali brýle, náhle zjišují, e si musí noviny stále více oddalovat od oí, dlá jim problémy peíst zprávu na mobilu nebo íslo pijídjící tramvaje. Poízení brýlí sice leccos vyeší, ale ne kadému skla vyhovují, a u z estetických dvod, nebo pro uritá omezení. Musíte si je nasazovat a opt sundávat dle poteby, asto se proto ztrácí, jsou nepraktické pi sportu, rády se zamlují, nedá se s nimi vlézt do bazénu a na slunení brýle mete zapomenout.
 
Krátce o vetchozrakosti
Presbyopie, zvaná také vetchozrakost, je ochabování zraku, k nmu dochází obvykle mezi 40. a 60. rokem vku. Málokdo se mu vyhne, protoe v dsledku stárnutí probíhají v lidském oku zmny, jejich vlivem oka ztrácí prunost. Tím se sniuje schopnost zaostit na krátkou vzdálenost. Zda vás tento problém potká díve, i pozdji, závisí na genetice, ale také napíklad na pítomnosti jiných oních vad – krátkozrakost vtšinou znamená pozdjší nástup a asto i zlepšení stávajícího problému. Kadopádn se léba vetchozrakosti ve stedním a starším vku stane tém pro kadého z nás dleitým tématem.
 
Není všem dnm konec
Moderní vda nabízí hned nkolik moností, jak na vetchozrakost vyzrát. Obecn nejznámjší metodou léby presbyopie je laserová operace, v ní byly v posledních letech uinny velké pokroky. Femtosekundový laser LenSx je velmi pesný a šetrný, nabízí bezbolestný zákrok i rekonvalescenci a skvlé výsledky. Nov se nyní uplatuje tzv. Raindrop (Dešová kapka), implantace mikroskopické hydrogelové inleje do oka. Poslední, avšak dokonale spolehlivou metodou, je výmna ochabující oní oky za umlou – práv o ní si toho dnes ekneme více.

Co mete oekávat
Není se eho bát – zákrok PRELEX se provádí ambulantn, je zcela bezbolestný a trvá pouhých 15 minut. Ticet minut ped zahájením zákroku vám léka znecitliví oko kapkami s anestetickým úinkem a ji na druhý den byste mli normáln vidt. Oi se obvykle operují s týdenním odstupem. Pacienti se asto obávají, e nevydrí patnáct minut nemrkat, co je však zcela bezpedmtné. Oní víka šetrným zpsobem drí pruný fixátor.
 
Myslete také na prevenci
Zatímco laserem se pouze opravují oní vady, operaci PRELEX lze provést i preventivn. A nechrání vás pouze ped vetchozrakostí. Máte-li genetické pedpoklady pro výskyt šedého i zeleného zákalu, s její pomocí výrazn omezíte a eliminujete riziko jejich vzniku.
 
Moderní oky zajistí stoprocentní zrak
V souasnosti máte na výbr mezi trifokální a multifokální umlou nitrooní okou. Ob varianty se vyrábí z bezpených, kvalitních materiál, které dokáou zajistit dlouhotrvající stabilitu a przranost oky. Trifokální oky jsou pro pacienty s presbyopií tou vbec nejlepší volbou. Dopejí vám toti perfektn zaostit na všechny ti ohniskové vzdálenost: do dálky, do blízka i na opomíjenou stední vzdálenost. Práv ta je pitom nezmrn potebná napíklad pi práci na poítai. V ádné situaci tak ji nebudete závislí na brýlích.
 
PRELEX vás finann nezruinuje
Doby, kdy jste si na operaci oí museli šetit nkolik let, ji patí minulosti. I špikové kliniky, k nim u nás patí Duovize i Neovize, jsou schopny nabídnout kompetitivní, únosné ceny. Pokud však máte opravdu hluboko do kapsy a operace by vám výrazn zlepšila ivot, nemusíte ekat – vyuijte prost monosti splátek.
 
Zaujala vás monost zbavit se jednou pro vdy "brýlí na tení"? Více informací o operaci naleznete zde.
 
Františka Horáková


Komente
Posledn koment: 29.11.2017  19:13
 Datum
Jmno
Tma
 29.11.  19:13 Mara
 29.11.  16:42 Dagmar
 26.11.  21:07 Alena