Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Liliana,
ztra Dorota.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Msto jako Alice
 
Bude tomu patrn tém pl století od doby, kdy jsem v nkterém z praských kin zhlédl film „Msto jako Alice“ s Petrem Finchem v hlavní roli. Kdyby mn nkdo tehdy ekl, e se do tohoto msta, v samém stedu australského kontinentu, jednoho dne podívám, povaoval bych ho za nevalného proroka, nechci-li íci za blázna. A pece se tomu tak stalo.
 
Mj syn a snacha, kteí se vypravili napí Austrálií do vzdáleného Darwinu, nám nabídli, e bychom se s nimi mohli sejít na týden v „rudém centru Austrálie“, zhlédnout povstný Ayers Rock, nyní nazývaný v ei pvodních obyvatel, australských domorodc Uluru a zhruba padesát kilometr odtud vzdálený mohutný skalní masiv nazvaný Olgas, neboli Kata Tjuta a potom se podívat do ji zmínného msta – Alice Springs. (Pípadným cestovatelm do této oblasti bych doporuil, seznámit se s tmito domorodými názvy, nebo rozcestníky jsou oznaeny pouze tmito údaji). Nasedli jsme tedy jednoho sobotního rána do letadla letecké spolenosti Qantas, smujícího na letišt v Ayers Rock. Spolen s námi letl i náš šestnáctiletý vnuk Joel a šestiletý pravnuk Zachariáš (byl to jeho první let), kterým v ten den zaínaly školní prázdniny. Po píletu do Ayers Rock jsme si pronajali vozidlo a ješt stejný veer jsme sledovali, spolen s mnoha turisty, západ slunce nad Ayers Rockem – Uluru. Je to podívaná, která se dá jen stí popsat, promny barev tohoto obrovského balvanu (je 3.6 kilometru dlouhý a zvedá se do výše 348 metr nad okolní, plochou krajinou), které se mní bhem západu slunce od ohniv rudé do karmínové a do tmav hndé. Peváná ást tohoto mohutného kamene je však ukryta v zemi.
 
Výstup na tento kámen je sice povolen, ale této radovánky jsem se rád zekl, snad kdybych tam pišel tak ped patnácti, nebo dvaceti lety. Náš syn se snachou ovšem tento „kopeek“ zvládli. Druhý den jsme se zajeli podívat na Olgas – Kata Tjuta, které pevyšují Uluru o 198 metr.
 
Po tech dnech strávených v okolí Uluru jsme se vydali na 460 kilometr dlouhou cestu do Alice Springs. Náš syn se zbytkem rodiny volili trochu jinou, ponkud delší trasu a navštívili další pírodní zajímavost, Kings Canyon. Jedním z dvod, pro jsme se k nim nepipojili bylo to, e s autem z pjovny není dovoleno jezdit po cestách-necestách, jak by tomu v tomto pípad bylo. Pekvapením byl náš šestiletý pravnuk Zachariáš, který dosti namahavý, šest kilometr dlouhý pochod kolem Králova Kaonu zvládl bez problému.

 
 
 
No a to u jsme v Alice Springs, msteku v samém centru Austálie, kde jsme zstali tyi dny a odkud jsme vyjídli za dalšími zajímavostmi, které poskytuje nedaleký MacDonnell Ranges národní park. Msto samo má mnoho galerií, vystavujících a prodávajících obrazy místních domorodých malí, ale také kde jsou pochopiteln i obchody s rznými, mnohdy nepíliš vkusnými, upomínkovými pedmty. V ulicích tohoto msta potkáváte mnoho aboriginál, tedy abych byl politicky správný, Indigenous Australians, a kdybych se neobával, e se dopustím neodpustitelného prohešku, ekl bych, e krásou zrovna neoplývají. Je ovšem moné, nebo spíš pravdpodobné, e já se jim také píliš nelíbím a diví se mé en, e si mne vzala. Charakteristickým znakem pvodních obyvatel tchto konin je to, e mají velice tenké konetiny, zejména nohy. Je to prý dáno tím, e si po tisíciletí, kdy v Austrálii ijí, nestavli ádná obydlí, nanejvýše se ukryli za njaký kámen a tam spali.

I kdy denní teploty jsou mnohdy znan vysoké, noní a zejména ranní teploty jsou kupodivu velice nízké. Tlo potom reagovalo na tyto nízké teploty tím, e krevní obh se soustedil na dleité orgány a údy jaksi zanedbával.
 
 
Oblasti ve stedu Austrálie se v anglitin nazývají „desert“, neboli peloeno – pouš. My jsme mli to štstí, e tsn ped naší návštvou pišly dosti podstatné dešt a po jejich odchodu se píroda probudila ze spánku a kde co rozkvetlo a zazelenalo se. Krom bujné vegetace bylo, k velké radosti našeho Zachariáše, vidt i velké mnoství rzných ještrek, mnohdy znané velikosti, goannas, skings, geckos a legless lizards. Mnohé z nich náš syn zrun „odchytil“ a penesl dále od pro n tak nebezpené silnice, ovšem a poté, kdy byly ádn ofotografovány a Zachary si je pochoval. Jednu z nich, i kdy ne práv píliš velikou, zachránil náš syn ped jistou, dokonce dvojitou smrtí, kdy se snaila pebhnout silnici a nad ní ji krouil dravý pták. Ještrka, nazývaná Thorny Devil, neboli Trnitý ábel nakonec našla útulek v hadím parku v Alice Springs.

 
  
                  
Po týdnu stráveném pod bezmranou oblohou jsme se vrátili do Sydney, kde jsme byli uvítáni silným deštm, co byl opravdu „šok“. Dom se s námi vracel pouze Zachariáš, vnuk Joel pokrauje s rodii v cest do Darwinu, odkud se potom vrátí letadlem dom, aby se vrátil do školních škamen.

 
Zdenk Reich
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 20.11.2017  13:01
 Datum
Jmno
Tma
 20.11.  13:01 Vesuvjana dky
 19.11.  09:28 ferbl
 19.11.  08:41 Von Omluva a opravy
 18.11.  22:44 Marta U
 18.11.  16:23 Von