Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Emil Zátopek se vším všudy

Vzestup a pád Emila Zátopka, to je podtitul nové knihy Dnes trochu umeme, která vyšla v nakladatelství Mladá fronta. Kniha shrnuje ivotní úspchy i neúspchy našeho nejslavnjšího vytrvalostního bce a tená se jen diví, pro není autorem ech, ale Brit. Noviná Richard Askwith kvli ivotopisu objel eskou republiku a sesbíral obdivuhodné mnoství detailních úryvk ze Zátopkova ivota.

Emil Zátopek, náš nejslavnjší maratonsky bec a první zlatý eskoslovenský olympionik vbec, byl inspirací nejen pro tohoto autora, ale pedevším pro sportovce na celém svt. Jeho nadlidské tréninkové nasazení  budí obdiv dnes stejn jako ped šedesáti lety. Emil Zátopek se pi svých trénincích ídil heslem: Kdy u nemeš, tak si pidej. A díky tomuto pístupu byl nejlepší. Proto jeho tempo neustále rostlo. Proto dokázal vyhrát i závod, ve kterém prohrával. Kdy zaínal ztrácet sílu pi tréninku, zvýšil si zát. Kdy mu soupe na závodišti ukázal záda, zrychlil. Pokadé kdy u nemohl, tak si pidal.

A také proto se proslavil nejen svými rekordy, ale také neobvyklým stylem svého bhu, pi kterém jako by opravdu umíral. Pitvoil se, házel rukama, ten vnitní souboj sama se sebou zkrátka vidli všichni. Za svou špatnou práci rukou pi bhu býval asto kritizován a vyslechl si nejednu posmšnou poznámku, byl to ale dkaz, e trénoval vtšinou sám. Neml trenéra, který by ho honil, jen sám sebe, svou vlastní ctiádost. Trénoval s takovým nasazením, e to bylo a absurdní, denn ubhl pes ticet kilometr. Nebál se inovovat. Hledal nové zpsoby, kombinoval. Nejastji bhával x-krát za sebou krátké trasy, 200 m i 400 m, mezi kterými vyklusával. "Je dleité, co lovk dlá, kdy je stadion plný. Ale co dlá, kdy je stadion prázdný, je tisíckrát dleitjší," íkával. 
 
Askwith sesbíral mnoho zajímavých detail Zátopkova ivota, sportovní úspchy s detailn popisovanými závody stídají osobní záitky, které doplují Zátopkovi pátelé a jeho ena Dana, naše medailistka v hodu oštpem. Mnoho píbh je úsmvných - jak Zátopek zmordoval vláka, který ho doprovázel pi tréninku, take pes stáhl ocas a zalez do boudy, kdy Zátopka uvidl. Pi jiných - tch politických - nás a mrazí v zádech. Askwith popsal atmosféru socialismu velmi výstin. Strach, který se v 50. letech šíil lidem v hlav, neminul ani Zátopka. Emil se obas obával, e kdy prohraje, pjde sedt. Jednou, kdy se pokusil o svtový rekord, co dostal naízeno, ped stadioenm potkal kamelota s balíkem novin s pipravenou zprávu o jeho novém svtovém rekordu.

 
 
Jako kadý, i Emil Zátopek, ml své chyby. I on proil ve svém ivot okamiky, na které nebyl pyšný a ochutnal, jak chutná prohra. Byl to ale férový hrá, který se nebál postavit za svého týmového kolegu a riskovat tím vše. Byl to neuvitelný dí a srdený pítel, který ml srdce otevené pro všechny sportovní kolegy, a u ti byli jeho konkurenty nebo ne. Sport a pátelství nemíchal. A proto ho milovali nejen fanoušci, ale i ostatní sportovci. 

Kniha Dnes trochu umeme je úasným Zátopkovým ivotopisem, kterým Richard Askwith dstojn projevil úctu lovku, jen dosáhl skvlých sportovních výsledk a ml otevenou mysl i srdce.  

 
Renata Šindeláová

* * *
 
Dnes trochu umeme, Richard Askwith
peklad Anna Kudrnová
Mladá fronta 2017 (v originálu vyšla kniha v Londýn v r. 2016)
www.mladafronta.cz
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 17.10.2017  18:02
 Datum
Jmno
Tma
 17.10.  18:02 Renata . Nejen Ivanovi
 17.10.  07:48 Ivan
 17.10.  06:35 Dana Pro pan Bobo
 17.10.  06:21 Bobo Dana
 16.10.  17:45 Von
 16.10.  08:57 Dana
 16.10.  08:31 Ferbl
 16.10.  06:08 Bobo :-)))