Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Slavomr,
ztra Zdenk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Další pesun
 
Po tyech msících bydlení na Edmont ulici jsme toho mli dost. Kutloch byl vlhký. Asi njaká spodní voda nebo co. Matraky, na kterých jsme zatím na zemi spali, zaaly zespodu plesnivt a koberec byl také cítit plísní. Mli jsme strach, e kdy zstaneme déle, onemocníme. Nájemní smlouva byla uzavena jen na ti msíce a novou u jsme neuzaveli. Realitní kancelái jsme ekli, e a se nám podaí nco vhodnjšího najít, tak pjdeme.
 
Trvalo msíc, ne nám Paul, ecký kamarád George a Stelly, který vlastnil realitní kancelá, našel domek blízko salónu a dokonce i blízko školy, kam chodily dti. Dianka u také zaala školu. Bylo jí u pt let a dti od pti let zaínají „pre school“. Je to taková píprava po školce na školu.
 
* * *
 

Práce s lidmi
 
V této dob jsem u Georgeho a Stelly pracovala kadý den od devíti hodin do tí odpoledne a v sobotu to u se staral o dti Vladimír. Mla jsem u dost velký okruh zákazník polského a jugoslávského pvodu. asem jsem se s nimi dokonce domlouvala tak, e se m ptali, ze které ásti Jugoslávie pocházím. Srbochorvatsky mn to šlo moc dobe, tšilo m, e krom anglitiny, která se den ode dne zdála jednodušší, pibyl i další slovanský jazyk, který se nám echm uí leheji. Staí se chvíli pohybovat nebo pijít do styku s lidmi takto hovoícími. Líbily se mi chorvatské písniky, a tak staila zmínka mezi zákazníky a nemla jsem nouzi o kazety, z kterých jsem vybírala písn, které na m psobily. Nejvtší radost mi dlalo, e rozumím, o em zpívají.
 
Já tedy velice spokojená v práci, zatímco Vladimír naíkal, e takhle si to nepedstavoval, e bude jako bulík dít, a z nho potee pot, vlastn ani nepouívat mozek, protoe tam pi té din a teplot to ani není moné. lovk se nauí ty opakované pohyby, a i kdy maká v tch svých snech zrovna tak jako ve skutenosti, nedá se takhle pracovat ustavin, jinak v budoucnosti by se mohlo stát, e otupený lovk vše vzdá a to potom není pkná vyhlídka. Nervy, ty si musí lovk chránit a asem bylo vidt, e i klias, jako je Vladimír, toho má dost.
 
Jednoho nadízeného primitiva, který dohlíel na odpolední smnu a cítil se jako editel njakého velkého podniku, ml dokonce chu hodit do rozhavené pece a to je co íct o klidné povaze dobrosrdeného hanáka Vladimíra. U zase pemýšlel, kam by se pemístil, a ne se tedy nco nového najde, tak to tam vydrí.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 28.11.2017  05:44
 Datum
Jmno
Tma
 28.11.  05:44 petr sori