Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti, aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (66)
 
Kdy jsem si tak krásn poradil se Saturninem, pustil jsem se nkdy v polovin osmdesátých let drze do „zmuzikalizování“ Švejka. Hrd a poslušn tedy hlásím, e i zde jsem poádn pedbhl dobu, ale svého Švejka mám opt pouze schovaného v šuplíku – tedy pesnji na flešce! Opt mi v hlav njaká ta melodie také zaznívala, na papír se ale nedostala a také výbr interpret jsem tentokrát u skromn ponechal na budoucím neznámém reisérovi… Malou ukázeku snad ale váení tenái unesete:

 
 
Napsáno u bylo mnoho knih, co píbh ukryto je v nich!
Nkterou jen sotva doteš, nebo t hned nudí,
Z jiných to zas pesimizmem na sto hon studí,
Jako by je napsal zvrhlý mnich!
 
Dobrých knih však nikdy není dost, co jsou samé maso, ádná kost,
Málokterým knihám bývá do vínku to páno,
e si na nich s gustem smlsneš veer ba i ráno,
Rozdávají radost a ne zlost!
 
Nechcem tady dlouho chodit kolem horké kaše,
Je jen jedna kniha knih – a to je chlouba naše,
Jist ji znáš, k té se kadý velice rád vrací,
Vyvolává salvy smíchu mnohých generací.
Poruík Dub, fekdkurát Katz, nadporuík Lukáš,
Pi etb té knihy knih a chceš i nechceš, jucháš,
U jist víš, která je to, které se to tejká,
Tak zvedni íš a pipij s námi na našeho Švejka!
 
Take te ale mohu konen zabrzdit, zklidnit své grafomanské hormony a pokraovat v „normálních“ svých ivotních paradoxech.
 
as – potvrka – pádil, koncem roku 1989 opt jednou poádn trhnul oponou a do vlasti se zaali vracet ti, které jsme více ne dvacet let nevidli. A k jednomu z nich se váe následující vzpomínka, která vlastn patí opt k tm „mezirezortním“- Rozhlas, televize, hudba, politika.
 
V den první volby prezidenta Václava Havla jsme se veer sešli v Redut se „ztraceným“ pítelem – basistou Janem Arnetem. Tedy - aby nebyla mýlka - „lépji“ – kontrabasistou Honzou, kterého jsme slýchali na vlnách Hlasu Ameriky, kdy komentoval jazzové festivaly z New Portu. Oboustranné nadšení a eufórie byly nepopsatelné! Honza nás pátelsky drádil a provokoval teba tím, e si pijel zalyovat do Alp, ale e je tam málo snhu, a tak bohuel bude muset jet opt „jen“ do Aspenu! Kdy se pak dozvdl, e léta pedpovídám poasí v televizi, suše opáil – no – nkdo to dlat musí! A dodal, e v Americe pedpovídá poasí z obrazovky dokonce bichomluvec s velkou loutkou. Samozejm jsem se vbec nezlobil, ba naopak. Tuto píhodu jsem pak po patnácti letech, v roce 2005, zveejnil v pímém televizním penosu z pedávání rosniek jako reakci na otázku, zda my, bývalí televizní prognostici poasí souasným rosnikám nezávidíme jejich popularitu. Jak se to líbilo – nevím…
 
To u ale opt pkn lítám v ase, a tak je ješt teba se krátce vrátit na konec roku 1992. Byl to moná osud, ale byl jsem u toho, kdy se na televizní povtrnostní map poprvé objevila zmenšená rozloha naší nové republiky. Na map souasné povtrnostní situace z 31. prosince byla ješt znázornna celá eskoslovenská republika a na pedpovdní map na 1. ledna 1993 u zmenšené území eské republiky. Na tuto relaci mám jednu z nejhezích vzpomínek, nebo jsem to naše zmenšení trochu okomentoval, i pání do nového roku jsem pojal netradin, jako e je lepší být zdravý a bohatý, ne nemocný a chudý, a – kameramani ve studiu mi nakonec zatleskali! Fakt! Nekecám!
 
Pak jsme ješt my staí moderátoi poasí „zajídli“ poasí na Prim a nkteí z nás pomáhali zaínajícím rosnikám na Nov, nebo se jejich relace o poasí zpoátku natáela na naší observatoi HMÚ v Praze - Libuši. A to u by opravdu, ale opravdu mlo k televizním vzpomínkám stait.
 
Televize moná zasahuje do našich ivot více ne je zdrávo, a to co se v souasné dob odehrává dnem i nocí na televizních obrazovkách je asto bohuel pro našince nekoukatelné. Ješt štstí, e lze pepínat a vypínat!  
 
 Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.08.2017  12:54
 Datum
Jmno
Tma
 24.08.  12:54 Von
 23.08.  08:06 Vclav