Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Teodor,
ztra Nina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Modlitba za Vlastu Buriana
 
Dne 31.ledna 2017 bylo tomu padesát pt let, co zemel náš nejvtší komik, Vlasta Burian. Narodil se  9. dubna 1891 v Liberci  v rodin Antonína a Marie Burianových jako Josef  Vlastimil Burian.

Otec Antonín byl krejí, vlastenec a  ochotník a to bylo dobré ovzduší pro rozvoj  hereckého talentu malého Vlastimila. Kdy se rodina pesthovala z Liberce do Prahy, našel tu Vlastimilv talent mnohá uplatnní.

Herectví Vlasty Buriana spoívalo v  improvizaci, humoru a satie. Jako vynikající komik zvládal bravurn nejrznjší role všemoných charakter. Nerespektoval autorv text a svým improvizaním umním vytváel na jevišti kadý veer zcela nové  neopakovatelné situace, ím  výborn bavil diváky, mén však u herecké kolegy.

Nebudu pipomínat jeho nesetné slavní role, ani jejich okolnosti. Kadý je dvrn zná a dodnes se na n rád opakovan podívá. Pipomenu Vlastu Buriana jako lovka s tragickým osudem.

Burian, kdekoli se objevil, budil rozruch – byl oblíbený a slavný. Miloval sport, rychlá auta,  uniformy. Úspch mu pinesl bohatství, co vyvolávalo velkou závist, která byla jednou z píin jeho pováleného pádu.

Spolenost  znala Buriana jako zábavného spoleníka. V soukromí byl však melancholický, náladový a  trpl depresemi. I proto se asto uzavíral ve své elegantní praské vile. Kadodenn sportoval, ml u vily vlastní velkou tlocvinu, bazén a tenisový kurt.

V roce 1919 se Vlasta Burian oenil s Františkou ervenkovou, íkal jí však Nino a toto jméno u jí navdy zstalo. Nina, vdy elegantní, byla mu velkou oporou, jejich manelství bylo neuviteln pevné. Nina Buriana vdy a všude doprovázela, a to i pozdji, v dobách zlých.
 

Ke zlomu šastné ivotní dráhy došlo v roce 1944, kdy jeho divadlo zaveli Nmci. A po válce byl zaten echy a velmi poniován. Byl kiv obalován ze spolupráce s nmeckými okupanty, vznn, a nakonec za vykonstruovanou kolaboraci odsouzen  k tkému alái, vysoké pokut a zabavení veškerého majetku. Svoje divadlo u nesml znovu otevít. Nepomohly ani intervence Jana Masaryka. Po propuštní byla mu zakázána  po dobu pti let herecká innost. V té dob se ivil rznou manuální prací, akoliv ml ze všeho nespravedlivého pronásledování podlomené zdraví.

Po pti letech hereckého pstu a spousty píkoí zbyl z Vlasty Buriana jen stín. Na pímluvu Jiího Frejky a Jana Wericha si zahrál v divadle v Karlín, objevil se i ve filmu, ale u to nebylo ono, jak sám  cítil. Za obtíných podmínek vystupoval v rzných estrádách, pemáhal se bez ohledu na upadající zdraví a své poslední pedstavení odehrál s tkým zápalem plic.

Zemel 31. ledna 1962. Jeho vrná Nina peila ho o pouhých devt týdn, podle pamtník zemela doslova na manelov hrob 10. dubna 1962.

V roce 1994 byl Vlasta |Burian soudn rehabilitován poté, co divadelní historik Vladimír Just prosadil znovuprojednání jeho pípadu.
Byla odhalena pamtní deska na Burianov bývalé vile, pojmenována po nm pasá u jeho bývalého divadla (dnes Divadlo Komedie) a odhaleny další pamtní desky a busty. Dne 8. února 2002 byly ostatky Vlasty Buriana a jeho eny Niny peneseny z Vinohradského hbitova do nového hrobu na Vyšehrad.

 
Text a kolá: Olga Janíková - Raviková

* * *

Všechno má urenou chvíli a veškeré dní pod nebem svj as.
Je as rození i as umírání
as sázet i as trhat
je as zabíjet i as léit
as boit i as budovat
je as plakat i as smát se
as truchlit i as poskakovat
je as kameny rozhazovat i as kameny sbírat
as objímat i as objímání zanechat
je as hledat i as ztrácet
as opatrovat i as odhazovat
je as roztrhávat i as sešívat
as mlet i as mluvit
je as milovat i as nenávidt
as boje i as pokoje.
 
AMEN
 
/Bible, Kazatel/

 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 17.08.2017  07:47
 Datum
Jmno
Tma
 17.08.  07:47 ferbl
 16.08.  07:35 Von