Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milue,
ztra Dominik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sedím na Kriváni a je mi dobre
 
Vysokohorská turistika je na výmaz mozku, který práv nutn potebuji, nejlepší léebný prostedek. Zprvu se nokám nechce, ale jakmile se dostanu do rytmu, tak jdu a jdu a pipomínám spíš robota ne lovka, zapomínám na všechno. Z pór mi stíká pot, od nohou se mi kouí, hlava se postupn vyprazduje…
 
Kdy si uvdomím, e pemýšlím, soustedím se na pítomnost, jít a dýchat, dýchat a jít, poslouchat štbetání pták. Je to fajn, ale e jsem to ješt poád dlala špatn, mi dojde a ve chvíli, kdy mi do myšlenek vhuí vodopád. Celou dobu tu byl, ale a te pehlušil   morybundus v mé mysli. A teprve te jsem opravdu tady. Jdu. Cítím kadý kámen na cest, vnímám tetelení vzduchu, slyším kadou mušku v okolí kilometru. Je to nádhera, být!  Smoit kouící nohy v ledové vod horského potoka. Nechat jehliky chladu, aby otupily únavu. Pírodní analgetikum zadarmo. Chtla bych tu zstat navky!
 
A pak to zane. Výtrysk tvoivých nápad. Letí kolem mne jako komety, které mohu a nemusím zachytit. Všechny problémy se s nimi dají vyešit. Najednou jsou všechny starosti tak titrné, tak jednoduché. V tomhle okamiku pesn vím, jak na n, jak se k nim postavit, jak se jich nebát. Práv tady, uprosted hor, v kalui potu, mi to všechno dojde. e nejde o to, jak je problém zásadní, ale o to, jak se k nmu postavím. ádná situace není tak strašná jako to, co si o ní myslíme.
 
O kousek výš cesta koní ve snhu. Trochu to kloue, musím dávat pozor, soustedím se. Pak pichází kolmá stna s etzy. Coe? Tudy? Zapomnla jsem si padák! Ale nestuju si, zvládnu to stejn jako všichni ostatní.

 

A nahoe, kdy to mám za sebou, mi dojde, e na etzech jsem skuten nemyslela na nic víc, ne kam bezpen poloit nohu. Jestli nkdo nevypne na túe, vybral si moc snadný terén. V nároném terénu to jde úpln samo. Totální výmaz lebky. Myslím, e mi šlo vidt skrz.
 

Dobýváme vrcholy. Pro nkoho dleité, pro jiného souástí cesty. Patím do té druhé skupiny. Uívám si kadý kilometr, kadý zajímavý výhled. Je to nádhera a cestou proívám jen jedinou nepíjemnost. Bzuení kolem mé hlavy. Stresík u to není, ten u odbzuel, zato mouchy se k nám slétají na mejdan. Voníme jim potem. Nememe se ani na chvíli zastavit, ani by se kolem nás nesrotila celá letka. Nebaví m poád mávat rukama. Moc by se mi hodily delší uši, kterými bych ty mršky mohla odhánt. Uváu dva culíky – a je to.
 
Poslední den stoupáme na Krivá. Je to dina. Nejdív lezeme po dvou, pak po tyech. Milosrdný mrak nás ovšem pikrývá stínem a kdy se vyšplháme konen a nahoru, mrak se dobromysln vznese výš, aby nám dovolil se za odmnu pokochat. Fíha! Všechno je odtud tak mravouké, jako by to ani nebyl náš lidský svt. Tam dole bydlí tvorové menší ne mravenci. Vidt je lze snad jen pod mikroskopem. Tak takhle titrní jsme! Jen bezvýznamné teky v obrovském nádherném svt plném barev a tvar. Snad poád bude hodn tch, kteí dojdou a sem a také se s láskou podívají dol. A také do sebe, íkám si, protoe tam to celé zaíná i koní. U prázdné mysli oištné pírodou.

 
Text: Renata Šindeláová
Foto: Libor Šindelá
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 10.08.2017  08:18
 Datum
Jmno
Tma
 10.08.  08:18 Renata . Dky
 10.08.  08:04 Bohumil
 09.08.  11:06 Dagmar Mm taky moc rda hory!
 09.08.  10:37 Ivan
 09.08.  06:20 Bobo :-)))
 08.08.  12:46 Terezie erbkov
 08.08.  11:09 ferbl