Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Nina,
ztra Beta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pranostiky babiky Marie (8) – Srpen
 
Kdy se v as dlání sena zahálí, v as ní nepracuje a v podzimku záhy nevstává, me kadý vdti, jak mu bude v zim. Tato pranostika, vzešlá ze staletých zkušeností lidského rodu, má všeobecnou platnost a té filosofický náboj. Ješt v nedávné dob bývalo toto nauení vyjadováno strun a kategoricky – bez práce nejsou koláe! Nkteí se tomu dnes posmívají. e prý staí být njak zvláštn šikovný. Ó ne, kadý se doije své zimy; a práce pece lovka šlechtí a dá klidný spánek k tomu. Jak tedy hledli na srpen staí hospodái? 
 
* * *
 
 

 
Bývá-li léto mokré, bývá v píštím roce drahota.
Je-li první týden srpna horko, bude v zim mnoho snhu.
Hmí-li v srpnu, lze oekávat 8 dní opt bouky.
Mlhy na lukách, potocích a ekách v srpnu zvstují trvalé stále pkné poasí.
V srpnu nelze ji slunci mnoho viti.
Z poátku-li podzim hodn heje, budoucí se zima snhem skvje.
eho srpen nedovaí, toho záí neusmaí.
Kdy kvetou boby – nouze o chleby. Kdy kvete mák, to u ne tak.
 
Srpen klasy klidí a ovoce dosplé vidí.
V srpnu kdy plnoní vítr vje, bez dešt sluníko heje.
V lét dlej, v zim vzdlávej.
Teplé a suché léto pivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
Potí-li se Dominik, bude Marek v koiše.
Je-li horko na sv.Dominika, bude tuhá zima.
 
Nalezne-li se na vinici sv.Vavince zralý hrozen, bude hojnost pkného vína.
Do sv.Vavince nechval pšenice.
Vavinec ukazuje, jaká jese nastupuje.
Poasí jaké na sv.Vavince jest, takové se udrí po nkolik dní.
Na sv.Vavince jdou oíšky do vnce.
Jak Vavinec navaí, tak se podzimek daí.
Je-li o sv.Vavince sluneno, bude dobrý vinný rok.
 
Krásn-li o svaté Kláe, na dobrý podzim mj pevnou nadji.
Na Marie Nanebevzetí první vlaštovek louení.
O Nanebevzetí jasno ped východem slunce, nastane poehnaný podzimek.
Kdy prší na sv.Rocha, je pak pkný podzimek.
Prší-li ten týden po sv.Rochu, brambor po kadý den trochu.
 
O sv.Bartolomje naplije jelen do eky, a proto se nemá ji nikdo více koupati.
Na sv.Bartolomje kadá pláka zralá.
Hmí-li po sv.Bartolomji, je podzim dlouhý a pkný.
Bartolomj svatý odpoledne krátí.
Jaké poasí o sv.Bartolomji, takové bude i po celý podzimek.
Máme-li stídavé poasí na Bartolomje, máme té stídavý podzim.
Pkn-li na sv.Bartolomje, pijí vinai. 

Pršlí-li na den sttí sv.Jana Ktitele, kazí se oechy.
 
Text a fotokoláe: Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma