Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Den otc na zámku Loue
aneb
táta jako z pohádky

 
Tradice oslavy Dne otc je ivá pedevším v Americe. Slaví se, ale iv také ve Skandinávii, státech Pyrenejského poloostrova, nebo teba v Bulharsku. Zámek Loue se pidal ji ped sedmi lety k tmto oslavám, a také v letošním roce pipravil pro všechny táty, tatínky, otce a taky dárek. Všichni mui, kteí se rozhodnou vyrazit se svými ratolestmi v nedli 18. ervna za spoleným záitkem na zámek Loue dostanou vstup zdarma. Dostaveníku pohádkových tatínk bude vévodit loupeník Rumcajs. V tento den bude také otevena nová výstava „50 LET LOUPENÍKA RUMCAJSE". K vidní bude na zámku Loue a do konce srpna tohoto roku.

 
 
 
„Svátek matek je propagován ji tradin. Nám bylo trochu líto tatínk, protoe oslav jejich svátku není vnována taková pozornost, pestoe dobrý táta zaíná být vzácností, a osobn se domnívám, e vyzdvihovat význam obou rodi v rodin je velice dleité,“ uvádí Kateina Šrámková, jednatelka zámku Loue. „esku se dlouho tato tradice vyhýbala, ale pouze do doby, ne se našlo pár nadšenc a prkopník, mezi n patí i zámek Loue, kteí si tento den pipomenou spolu s vtšinou míst v Evrop, v nedli 18. ervna, kdy Den otc oslavíme.
 
Letošní rok se na Loueni nese v narozeninovém rytmu, slavíme 10 let od otevení zámku. A slavíme rádi s kadým, kdo má také významné výroí. A protoe i legendární loupeník Rumcajs – vzorný táta, slaví 50 let od uvedení první série veerník v eské televizi, budou mít návštvníci monost být mezi prvními, kdo uvidí výstavu „50 LET LOUPENÍKA RUMCAJSE", která je na letošní léto zapjena na Zámek Loue z praské Galerie umní dtem. Rumcajs, loupeník z lesa áholce, je nejznámjším eským pohádkovým tátou, proto se vše bude pi letošní oslav Dne otc toit práv okolo pohádek a všichni tátové, kteí nás v tuto ervnovou nedli navštíví, mohou ukázat svým dtem, e ony také mají svého tatínka „jako z pohádky," dodává Kateina Šrámková.
 
Nemáte nkdy pocit, e tát v pohádkách je málo? Kolik pohádkových tát, otc a tatínk znáte? Urit pana krále, co ml ti syny i ti dcery, tatínka Jeníka a Maenky, vodníka Hastrbucha, a pochopiteln Rumcajse, který svou rodinu ml rád nadevšechno. Pijete tedy se svými dtmi na zámek Loue a vypravte se do pohádky za tmito pohádkovými táty. Podívejte se spolen, jací jsou ti praví tátové z pohádky. Budeme si na n aspo jeden den v roce s vámi hrát.
 
Program Dne otc 18.06.2017
 
10:30 Bubnování v kruhu –  velmi oblíbené
11:00 Vodník Ploutvika a Rusalka vaí lektvar síly
11:30 Loupenická bitka
12:00 Bubnování v kruhu
12:30 Soute pro kluky i chlapy
13:30 Pohádka o Perníkové chaloupce
14:00 Bubnování v kruhu
15:00 Loupenická bitka
15:30 Tatínku, hádej! ... co na to pan král?
16:00 Bubnování v kruhu
 
* * *
 
Zámek Loue je jednou z nejnavštvovanjších památek ve Stedoeském kraji. Zámek, postavený na poátku 18. století a vlastnný rody Valdštejn, Furstenberk a Thurn-Taxis, je provozovaný spoleností Loue a.s. a od 7.  7.  2007 je pístupný veejnosti. Lákadlem pro návštvníky je krom prohlídek s kostýmovanými prvodci rozlehlý romantický anglický park  s labyrintáriem, unikátní kolekcí 11 labyrintn a bludiš, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkov chránný.

 
 
12. královský labyrint, který na Loueni vznikl pi píleitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. 

Loueský labyrint je doplnn kruhem o prmru 10m na pdoryse eské kotliny. Stezka kruhového labyrintu je nejenom geometrickým symbolem a pipomínkou  historie, ale pedevším geo-energetickou spirálou nabitou pozitivní energií. Labyrint je kruhový, chartreského typu, s 11 adami a kruhovým centrálním prvkem uprosted. Soudobý charakter a pitalivost pro návštvníky dodává 12. labyrintu pouití barevných prvk na jeho povrchu, ozvuení prostoru nad ním a monost veerního nasvícení.
 
Kateina Goroškov


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma