Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Albertula
 
Naše chaloupka byla vskutku velmi malá. Kuchy na jedno toení, jizba pro dv postele a otoman. Ani dv skín se tam nevešly, jedna musela být v síni. A ta síka sotva na rozpaení, s dvemi, které nikdy nešly zamknout, protoe nemly klí a ješt veranda. Píbytek pro pt dtí a dva dosplé. Pravda, všichni jsme se sešli málokdy, protoe nejmladší bratr pišel na svt s odchodem staršího do  Zlína, kde se stal „mladým muem“. Opravdu málo prostoru, ale vdycky tam našel místo ješt nkdo, kdo mezi nás nepatil.. Tatínek míval ve zvyku vodit návštvníky v sobotu. Nejen v lét, ale i v zim s poznámkou, e lko si sebou nikdo nevezme, by by byl sebebohatší. (Pívsy ani karavany tenkrát ješt nebyly, stan ml málokdo a v zim se postavit nedal. A hotelové ubytování bylo jenom na Ráztoce).
 
Nejmilejšími hosty byli maminini píbuzní z Drahanské vysoiny. Nejbliší nám byla teta Maa, mladší maminina sestra. Nikdy se nevzdala svobody a její píjezd vdy rozvíil hladinu našeho poklidného ivota. Všude jí bylo plno. Na kamnech se musela nejdíve ohát voda, protoe teta musela ze sebe smýt hanáckou špínu horskou vodou, která je mkká tak, e pímo hladí, íkávala. Pro naše kadodenní uívání však dobrá nebyla, její mkkost psobila mnoha trojanovským enám strumu.
 
Tetu Mau jsme mli všichni moc rádi a s lítostí jsme jí mávali na rozlouenou. Zato odchodu Arbertuly jsme se nemohli dokat. Usadila se u nás nebo u soused vdycky na nkolik dn. A tak pekávala zimu.
 
Bylo to velmi záhadná osoba. Tulaka vku neuritého, spíše byla starší, anebo stae vypadala. Byla bez domova a nikdo nevdl odkud pišla A kam šla? Od chalupy k chalup. Vyspala se, najedla a po nkolika dnes šla dál. Nikdo jí útulek neodmítl, by paseané mli ubytování velmi skromné. Slámy bylo vdycky dost. Te mi napadá, e byla z tch, kteí pišli na obec. Kdoví.
 
Její vzhled byl mohutný a dobe si vzpomínám, jak jsem sledovala její pípravu na spaní. Dnes bychom její obleení nazvali „slupkovým“.  Tolik „slupek“ by na sebe nikdo nenavlékl. Albertula nosila na sob celý svj šatník. K zapínání pouívala zásadn „sicherhaisky“. Pi svlékání špendlíky pomalu rozpínala, obadn odkládala jedno obleení za druhým a nakonec se z ní vyklubala skoro drobná enská v podvlékací sukni, která u dávno nebyla bílá a ve stejn barevné kordulce. Jak to bylo s mytím, to u si nepamatuju, ale vím, e maminka musela vdycky dlouho vtrat, kdy nás Albertula opustila.
 
ím více na Albertulu myslím, tím více se mi po tch dlouhých letech vybavuje. Nepedstaviteln tlustá, v kulaté tvái hndé oi, plné rty, prošedivlé vlasy a na kabát neurité barvy od shora dol samé sicherky. A na zádech ranec. Hostem byla všude nevítaným. Ale nikdy ji nikdo nevyhodil.
 
K Albertuli se adilo mnoho dalších podobných návštvník a nkdy u nás pespal i dráteník.
 
Hana Juraáková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.06.2017  07:51
 Datum
Jmno
Tma
 27.06.  07:51 KarlaA
 26.06.  14:10 ferbl
 26.06.  05:26 Bobo :-)))