Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (4)
 
eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají. 

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
Redakce Senior Tip
 
* * *
 

Koiiny
 
Mína a Týna jsou koií sestiky. Chvíli si hrají, chvíli spí, potom vypijí mléko, probhnou se po kuchyni nebo vlezou do bakory. Kdy jsou unavené, pibhnou ke koií mamince, ta je olíe, pohladí a brouká jim nco do oušek.
 
Veer se koka chystá ven a koata škemrají: „My chceme s tebou!“
„Ani nápad!“ odporuje maminka. „A budete vtší. Ulote se a spte.“
Sestiky si tedy lehnou vedle sebe, potichu si povídají, trochu se bojí, ale hlavn natahují uši, aby slyšely, a se bude maminka vracet. Jene pak usnou a probudí se teprve ráno, a kdy je zase u nich.

 
 
V rodin, kde ijí, mají školáka Mirka. Hrává si s koaty, bere je na klín a vykládá jim, co je kde nového. Nejradji poslouchají o tom, co se pihodilo ve škole: s kým se zase kokoval, co malovali, kdo byl zkoušen, kdo dostal poznámku… A moc si pejí se tam nkdy podívat.
„Vymyslela jsem,“ ekla jednou Mína Týn, „jak se dostaneme do školy.“
 „Jak?“ tásla se Týna zvdavostí.
„Schováme se veer v Mirkov pokoji, v noci mu vklouzneme do batohu…“
Mirek si do nj kadý veer nachystá uení, ráno jenom pidá svainu, hodí ruksak na záda a peláší do školy.

 
 
Koií sestiky do toho batohu v noci opravdu vlezly, Mirek si nieho nevšiml a donesl je do tídy.
Hned první hodinu vykládala uitelka o správné výiv. „Dti,“ ekla, „vyndejte si na lavice svainy. Podíváme se, kdo jí zdrav, a kdo ne.“
Mirek otevel batoh a vidí, e mezi sešity a uebnicemi se krí koata. Vyndal je na lavici a chystal se, e jim poví nco od plic.
„Co to má znamenat?“ rozhnvala se uitelka. „To je tvoje svaina?“
„Já za to nemu,“ bránil se Mirek.

 
 
Dti zaaly kiet: „Jé, on svaí koata!“
Uitelka volala: „Ticho!“ A trvalo hezkou chvíli, ne tídu utišila. Pak vyzvala Mirka, aby jí dal ákovskou kníku, a napsala do ní, e narušuje vyuování. Koata musel ihned odnést dom, protoe by z hodiny nic nebylo, nikdo by nedával pozor.
Koií maminka u bhala po celém dom, moukala a hledala neposlušné dti. Sotva je Mirek pinesl, dostaly packou za uši, musely do kouta a do veera byly o hladu. Ale co je takový trest proti dobrodruství, které proily! Tváily se jako hrdinové a poád ten tajný výlet do školy probíraly. Jenom jedno je mrzelo, e kvli nim dostal Mirek poznámku. Naštstí se brzy naskytla píleitost, jak ten hích odinit.

 
 
Dti dostaly za úkol namalovat njaké domácí zvíe. „Zkusím namalovat vás,“ ekl Mirek koiím nezbednicím. „Jestli se ale budete vrtt, poskakovat nebo se honit, piváu vás ke stolu!“
Mína s Týnou mu však chtly pomoci, a tak trpliv pózovaly u misky s mlékem, u klubka s vlnou a u košíku, v nm spávaly. A stát malíi modelem není ádná legrace, jen to nkdy zkuste!

 

Mirek dostal z výkresu jedniku a ten byl vystaven v mstské knihovn. Koií sestiky odmnil tím, e je vzal na výstavu. Ti, co malovali kozy, husy, slepice nebo prasata, si to dovolit nemohli.
 
Eduard Svtlík
 
* * *
Ilustrace ©  Eda Casperi-Mühsam
Koláe © Marie Zieglerová
Anotaní obrázek © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 11.05.2017  06:03
 Datum
Jmno
Tma
 11.05.  06:03 Bobo :-)))
 10.05.  12:17 Vesuvjana dky