Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Šedý zákal je ve stáí bný, ale zbavit se ho dá
 
Potíe s oima zaije ve svém ivot kadý. Nkoho potkají díve, jiného pozdji. Nkteré vady jsou vrozené a projevují se bu v dtství, i bhem dospívání, další jsou výsledkem procesu stárnutí. Oi v pozdjším vku pestávají slouit a lovk pak špatn vidí na blízko, na dálku (moná je i kombinace obou pípad), nebo zaíná vidt rozmazan a zamlen. Všech tchto potíí se ovšem dá operativn zbavit.
 

 
Jak poznat šedý zákal?

Šedý zákal, odborn katarakta, patí k nejastjším onemocnním oka v pozdjším vku. Obvykle se objevuje od 65 let výše, jsou ale šastlivci, které potká teba a kolem osmdesátky. Pro? To dosud není známé. Ví se, e jej ovlivují jiné nemoci (cukrovka, úrazy oka i vyšší dioptrické vady), genetické vlivy, pohlaví (u en je astjší), dlouhodobé uívání oních kapek a rzných lék (typicky teba kortikoidy).
 
Šedý zákal dostal svj název práv proto, e se nemocní lidé dívají na svt zdánliv pes šedou clonu. Ne se onemocnní dostane do stádia, kdy si ho pacient všimne, to obvykle njakou chvíli trvá. Rychlost postupu je rzná – u nkoho jde o msíce, u jiného o roky. Onemocnní nebolí, navenek se vbec neprojevuje, dokud nedojde k rozsáhlému zakalení oní oky. K tomu dochází v pokroilém stádiu, kdy pacient vidí opravdu hodn neoste a zamlen, svt je najednou šedý, barvy vyblednou a výsledkem me být a úplná slepota. Ale k té pi vasné léb nedochází.


Jedinou moností je operace

Léky ani brýle na šedý zákal nepomáhají, jedinou šancí jak se ho zbavit je laserová operace oí. Pi ní dojde k odstranní zakalené oky a jejímu nahrazení okou umlou. Ta stará je rozrdcena kmitajícím hrotem fakoemulzifikátoru a drobné ásteky jsou odsávány. Výsledek pochopiteln záleí jak na kvalit oní kliniky a lékae, tak na pouité oce. A ta závisí na konkrétní klinice, které se svíte do rukou.
 
Kliniky Neovize a Duovize v Brn a Praze napíklad vyuívají americké oky Alcon AcrySof s filtrem chránícím sítnici. 99 % jejich zákazník odchází spokojených, co o nem vypovídá. K implantaci této oky staí vytvoit mikroez o velikosti 2,2 mm, take se oko velmi rychle hojí. Celý zákrok je díky tomu moné provádt ambulantn. Pacient ráno pijde a ješt tého dne je propuštn.
 
Umlá oka nevyaduje ádnou údrbu, v oku me zstat a do konce ivota. Však ob zmiované kliniky nabízí na laserovou operaci oí doivotní záruku. oka odpovídá dioptrické mohutnosti té pvodní, pípadn je moné zvolit takovou, která odstraní dalekozrakost/krátkozrakost. Jednou operací lze vyešit více oních vad.
 

Jaká omezení je poteba dodrovat po operaci?

Spousta lidí se operace zbyten obává, mají strach z nezdaeného zákroku, pípadn e je píliš omezí v bném ivot. Tak to ale není. Po operaci staí pouívat oní kapky, jak urí léka, oko si píliš nemnout a dodrovat hygienu. Tmavé brýle rozhodn nejsou nutné, pokud pacientovi nevadí slunení svtlo. Oi se po laserových operacích nezavazují šátkem, není k tomu ádný dvod. Ani sledování poítae a televize operovaným oím neublíí. Mýtem jsou také názory, e by se po operaci lovk neml pedklánt a pít kávu. To všechno jsou hlouposti, jediným omezením je koupání. Bazénm, moi a sladkovodním pírodním vodám by se ml lovk vyhýbat pt týdn po zákroku.
 

Na co si urit dát pozor

Samotná operace šedého zákalu není nijak nebezpená ani omezující. Nejdleitjší je vybrat si kvalitní oní kliniku, kde mají opravdové odborníky a pouívají vhodné oky. Pamatujte, e umlou oku budete mít v tle do konce ivota, šetit by se na ní nemlo. Laserová operace oka je toti doivotní záleitostí. Šedý zákal se nevrátí. Pokud by se potíe opakovaly, stoprocentn bude na vin jiný problém.
 
Více informací najdete napíklad na webových stránkách oních klinik Neovize a Duovize, seznam dalších pracoviš, která provádjí operace šedého zákalu je nap. zde: http://www.lekari-online.cz/ocni-lekarstvi/lekari/lecba-sedeho-zakalu-laserem
 
Františka Horáková


Komente
Posledn koment: 08.04.2017  11:10
 Datum
Jmno
Tma
 08.04.  11:10 gerta11