Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Filip,
ztra Valdemar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (1) 

eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají. 

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
 
Redakce Senior Tip
 
* * *
 

Bludišt
 
Všichni mládenci ze vsi u byli enatí, jenom Kuba si poád hrál s kluky nebo vyprávl mratm svých sester pohádky. Kdy u pro nj široko daleko nezbyla ádná holka, máma se namíchla a vyhnala ho do svta, a se poohlídne po nevst jinde. Jinak se prý od nj vnouat nedoká.
 
Kuba šel a šel, a pišel do zem, kde bylo dívek na vdávání habadj, ale mlo to jeden háek: nesmly se provdat díve ne princezna. A ta byla stále svobodná, protoe král dal vyhlásit, e kdo ji chce získat, musí si poradit s bludištm, co je pod hradem. A to se dosud nikomu nepodailo. Všichni ekali, kdy král tu zkoušku odvolá, ale tomu se do toho njak nechtlo.
 
„Jestli se u musím enit,“ íkal si Kuba, „a to stojí za to. Budu se ucházet o princeznu!“
 
Našel si nocleh u jednoho provazníka v podhradí a chystal se na kut, e se ped tou tkou zkouškou poádn vyspí. Ale pišel za ním vnuk toho emeslníka, sirotek Lojzík, a škemral, a mu Kuba nco vypráví, dda e u je mrzutý a babika plete všechny pohádky dohromady. Kuba se nedal dvakrát pobízet, vlezl si k Lojzíkovi na pec a tam si s ním povídal tak dlouho, dokud oba neusnuli. Ráno si pak posteskl: „Kdybych tak vdl, co m dnes eká!“
 
Lojzík ho chtl potšit. „Nco o tom bludišti vím. Vlezli jsme s kluky do hradního píkopu a prohlédli si je aspo zvení. Má jeden vchod a sedm východ. Kadý den musíš najít jinou cestu ven. Dvakrát tikrát se to kadému podaí, ale potom se splete a zabloudí k východu, kterým u jednou vyšel.“
 
Kuba chvíli pemýšlel a pak povídá: „Kdyby mi tvj dda dal kadý den klubko provázku, rozmotával bych je za sebou a znail si cestu, kterou jsem prošel.“
 
„S tím nepoítej,“ ekl Lojzík. „Nejsi první, koho to napadlo. Stráe t kadý den dkladn prohledají. Nesmíš mít u sebe vbec nic: ani klubko provázku, ani kousek kídy, nic.“
 
Kuba posmutnl, sedl si na truhlu, sloil hlavu do dlaní a díval se na babiku, která práv pletla svetr. Najednou mu blýsklo v oích, sundal si kabát a povídá: „Jde vám to pkn od ruky, matiko. Dokázala byste mi do zítra uplést stejnou vestu, jakou mám na sob?“
 
Babika si posunula brýle z nosu na oi, prohlédla si Kubv svetr a povídá: „Propak ne? Vzorek je to jednoduchý, jednou hladce, dvakrát obrace, podobné vlny mám dost…“
 
„I na šest takových svetr?“ zeptal se Kuba.
 
Babika se podívala do truhly a pisvdila. Zmila mu pedek i záda a hned se dala do pletení.
 
„Co chceš dlat?“ vyzvídal Lojza.
 
„Uvidíš,“ ekl Kuba, oblékl si kabát a vydal se na hrad.
 
Tady ho slavnostn uvítali, protoe se u dlouho nikdo nepokusil splnit tak tký úkol, a pak to šlo ráz na ráz: zavedli ho do bludišt, dkladn prohledali a zabouchli za ním dvee.
 
„To mi nedáte ani olejovou lampiku?“ kiel Kuba.
 
„Cha, cha!“ zasmáli se zbrojnoši. „To by se ti líbilo!“
 
V bludišti nebylo skoro nic vidt. Pár paprsk, které sem tu a tam pronikly njakou škvírkou ve zdech, kadého spíše mátly, ne aby mu pomohly.
 
Kuba si však vdl rady. Sundal kabát, svlékl vestu, našel poslední oko, rozvázal uzlík a jak postupoval bludištm, páral z vesty ádek po ádku a nechával za sebou vlákno vlny a k prvnímu východu.
 
Veer povdl Lojzíkovi pohádku, ráno se poádn nasnídal, vzal si od babiky nový svetr a vydal se znovu do hradu. Stráe nic nepoznaly, vidly, e je obleen na chlup stejn jako vera, a vpustily ho do bludišt. A tak si Kuba kadý den oznail rozpletenou vlnou prošlou cestu a podailo se mu najít nový východ.
 
Poslední den bylo kolem hradu lidí jako máku – hlavn svobodných dívek a jejich mládenc. Nadšen Kubu zdravili, protoe se u tšili na svatební hody a veselí.
 
Jenom král byl jaksi mrzutý. Kdy se Kuba s velkou slávou objevil v posledním sedmém východu, zeptal se král opatrn: „Nechceš místo princezny nco jiného?“
 
„Propak mi nechcete dát svou dceru?“ divil se hrdina.
 
„Njak jsem to s tkostí toho úkolu pehnal,“ omlouval se král, „a princezna nám zatím trochu zestárla. Královna u jí našla ve vlasech pár stíbrných nitek.“
 
„Ale to nevadí,“ povídá Kuba. „Já u taky nejsem ádný mladík.“
 
S princeznou to nebylo tak hrozné, Kubovi se líbila, a tak si ji vzal. A pak si vzal k sob i provazníka a jeho enu, co mu upletla šest svetr, i jejich vnuka Lojzíka, aby ml komu vyprávt pohádky – alespo do té doby, ne bude mít vlastní dti.
 
Eduard Svtlík
 
* * *
Ilustrace ©  Miroslav Šesták
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 11.04.2017  18:10
 Datum
Jmno
Tma
 11.04.  18:10 Von
 11.04.  10:14 Vclav Velmi zdail pohdka!
 11.04.  10:09 ferbl
 11.04.  10:01 Mara