Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (58)
 
Nyní si nejprve nasypu popel na hlavu a ješt pro osvení pidám nco mého „ rozhlasov kolaboraního“ z doby normalizaní. V jakési veejné nahrávce – tuším, e pi Dni tisku rozhlasu a televize - jsem v „Juld-Fuld“ iv exhiboval a zpíval s kytarou „do rádia“ svj upravený text tehdy velmi populární písniky:
 
Holky z naší školky
 
S ímpak se holky z naší školky dneska vytasí?
Prý umí ze všech nejlíp pedpovídat poasí!
Nepekvapí je fronta teplá ani studená,  
Však práv dnes jim mrznou ruce ba i kolena!
Au, au, au, rosniku mít jak pan Tau,
Jednou být prost ein, pane to by bylo fajn!
Jé, jé, jé, poasí vzít do rukou,
Nahradit cpky svý pknou novou parukou.
 
A kdyby lidi chtli na nedli hezky mít
A nikdy nemuseli na výlet v dešti klít,
Tak a se blýská z dálky, z blízka ba i na asy,
Zajistí holky z naší školky krásné poasí.
Au, au, au, umt to líp, ne pan Tau, 
Stále být prost ein, pane to by bylo fajn!
Jé, jé, jé, poasí vzít do rukou,
Holky vám zajistí pekrásné poasové „šou“!
 
Po listopadové revoluci se pak roztrhl pytel se soukromými rádii a také pro ta jsme byli my meteorologové ádanými informátory, vtšinou jednou týdn ped víkendem. A bývaly doby, kdy jsem ve tvrtek bhem dvou hodin stail probhnout „rozhlasovou trasu“ od vinohradského S rozhlasu, pes Václavák se Zlatou Prahou, a na Poíí, kde bylo rádio Alfa. Toto mé mimoústavní vytíení spadá do doby, kdy se koncem roku 1992 pipravoval rozpad naší federace a u bohuel nevím, na které rozhlasová stanice jsem penesl do éteru tuto svou silvestrovskou úvahu. Vím ale, e vyšla i tiskem ve Veerní Praze.
 
Poslední federální silvestrovská úvaha o poasí a podnebí.

 
Kdekdo tvrdí, e poasí je pkný prevít, nebo nám dlá naschvály a jen málokdy nám kápne do noty a je takové, jaké potebujeme. A naopak – jen málokdo si moná všiml, e poasí je fenomén, který doslova nezná hranic! Všichni nositelé poasí, tedy všechny ty tlakové výše, tlakové níe, studené a teplé fronty se zcela bezostyšn prohánjí nejen nad mezinárodními vodami oceán, ale i nad všemi svtadíly a tedy i nad Evropou, jako by u dávno byla sjednocená a na její vlajce bylo doslova pehvzdikováno. Poasí je prost suverénní fenomén, ani to musí njak zdrazovat a zviditelovat!
 
My ve stední Evrop máme vlastn kliku, nebo naše klima mírných zempisných šíek u podle svého názvu je k nám celkem vlídné. A to bez ohledu, zda se naše federální republika rozpadne teba i na pt minirepublik, co nám doufám nehrozí. I kdy – co takhle ješt Morava, Slezsko a teba i Chodsko…. Navíc jsme ped temi lety mli obrovské štstí a konen se dokali dalšího zázraku. Píjemné západní pímoské klima proráí podél padesáté rovnobky dále k východu a zatlauje mnohem drsnjší kontinentální klima východní, které zejména v zim zavání Sibií. Budeme-li rozumní a budeme-li své ovzduší a pírodu vbec šetit jak se patí a sluší, pak se i na moná trochu nechtn zmenšeném prostoru pi troše píle a snahy dá krásn ít!
 
A tak si na závr posledního federálního roku vyslechnte speciální optimistickou pedpov na první den nového roku 1993, která musí vyhovovat prost všem:
Bude sluneno, pochopiteln bez jakýchkoliv sráek. Po mírn mrazivé noci se nejvyšší odpolední teploty budou v níinách pohybovat slab pod bodem mrazu, co zajistí kvalitní led na všech našich rybnících a pehradních nádrích. K nim dojedete - doufám, e u stízliví -  po suchých vozovkách a stejn tak bez problém se dostanete na naše perfektn vysnené hory. Kvalita snhu jist uspokojí všechny. I na horách se bude teplota udrovat slab pod nulou, a tak se na sjezdových i beckých tratích setkáte s nádherným prašanem. Jiní svahy pak nabídnou pomalý firn pro lyae zaáteníky. Vaše vlasy, nebo alespo jejich zbytky bude echrat mírný vánek. A tak i po probdlé silvestrovské noci se mete bez obav vydat do pírody i do nového roku.
 
A na úplný závr – peji všem do nového roku 1993 hodn štstí a doufám, e se budeme všichni maximáln snait být zdraví a bohatí, nebo vzte, e je to opravdu, ale opravdu lepší, ne být nemocní a chudí!

 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.03.2017  11:28
 Datum
Jmno
Tma
 25.03.  11:28 Von
 24.03.  18:55 Gita
 24.03.  15:13 ferbl
 24.03.  06:45 Mara