Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Máma, maminka
 
Velice m zaujala,ale snad ani nepekvapila dlouhá „debata“ na téma básniky Jiího áka, která je v ítance pro dti základních škol v eské republice.
 
Nechápu a nikdy nepochopím, e aktivisté a nkteí pokrokoví umlci upozornili na tuto básniku Ministerstvo školství s tím, aby uznalo, e text není genderov neutrální.

 

Pokud si ji ten text básniky nepamatujete, vkládám ho do mého lánku.
 
„K emu jsou holky na svt?“
 
Aby z nich byly maminky,
aby se pkn usmály
na toho, kdo je malinký.
 
Aby nás ml kdo pohladit
a povdt nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svt byl v poádku.

 
Ješt kdy v Sydney vycházel asopis Spectrum organizace Artspectra, která sdruovala výtvarníky eského a slovenského pvodu, ijících v Austrálii, nebylo to dlouho ped svátkem matek (asopis vycházel jednou za dva msíce), kdy jsem k tomuto dni napsala lánek, v kterém je vta „ od té doby, kdy jsem babikou, nejen maminkou, o  svátku matek myslím víc na ty eny, kterým byl dar být matkou z jakýchkoliv dvod upen a myslím, e je to ta nejvtší nespravedlnost vi en.“
 
Tehdy jsem také ke svému lánku piloila básniku, kterou si moje maminka ped mnoha lety vystihla z novin, kdy v šestnácti letech jí maminka zemela.
 
Vzdálené matce
 
Kdy nkdy hlava má ve dla se skloní
alostné slzy kdy zraky mi cloní
v touebném snní asto pak prodlím
a v tichých vzpomínkách k tob se modlím.
 
Pak je mi blaze, jak malá bych byla,
v loktech tvých mkkých tichouce snila
o ráji na zemi, jej jsi mi dávala,
kdy jsi mne v náruí na srdci hávala.

 
Ale není poteba se vracet tak daleko, staí zalistovat v letošním Kalendái Evy Stíovské. Na stran 146 najdeme báse Ivany Látalové
 
Maminka
 
Jak asto m maminka navštvuje 
v spánku oistném.
Usmv tvá ji zdobí,
její tmavé oi do mých oí hledí.
Ty oi všechno vdly vdy
v tom spánku jí líbám a ruce hladím.
Kdy byla tu, tak nebyl as.
 

Vdy také jeden z našich nejslavnjších básník a nositel Nobelovy ceny, Jaroslav Seifert vnoval celou sbírku básní práv jen své mamince.
 
Ten kdo vyrstal v rodin s maminkou a tatínkem si me jen pát, aby také další generace vyrstaly a dospívaly v bezpeí rodu.
 
Ješt více takových básniek do ítanek dtí jako jsou verše Jiího áka.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.03.2017  09:44
 Datum
Jmno
Tma
 06.03.  09:44 ferbl