Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Uitel Peter
 
Ráda uklízím, a protoe schody, co vedly z našeho podlaí ven, se mn zdály špinavé, pustila jsem se do umývání. U jsem s umýváním a do pízemí a vtom se otevou dvee a tmavovlasý kudrnatý brýlatý pán na m mluví a gestikuluje. Psobí jako njaký šprýma. Nco odpovídám, ale on, jakmile zjistil, e je to špatnou, stále nedobrou anglitinou, zavolal svoji enu a pozvali mne k nim. Musím si s nimi vypít aj, nebo kafe.
 
Dozvdla jsem se, e pochází z Londýna. Také emigrovali. On se jmenoval Peter a ona Maurren. Mli tyi dti a byli výborná rodina. Petr se vil do role uitele a e budeme s Vladimírem k nim chodit na návštvy a nebo oni k nám. Budou s námi konverzovat a uit nás anglicky. Byl to výborný nápad. Vdy jsme se na tato setkání tšili.
 
asem Petera napadlo, e si budeme psát. Napsal dopis a ve vtách vynechal slova. Jeho nejmladší dcera o poschodí výš dopis pedala nám. Já jsem slova doplnila (Vladimír na takové hry moc nebyl) a mj nejstarší syn jim ho donesl na opravu. Peter se v tom úpln vyíval. ervenou tukou zaškrtával chyby a bylo vidt, e to bere smrteln ván. Dokonce m za vypracovanou práci bodoval, nebo posílal malé dáreky. Napíklad pytlík aje, jeden bonbon, okoládku atd.
 
Dny šly veseleji a s Peterem byla opravdu zábava. Nezapel svj anglický suchý humor. Uml to moc hezky s dtmi a naše dti ho úpln milovaly. Dokázal vytvoit takovou skvlou zábavu a pipravit hry, e jsem závidla, e se neumím dtem kvli starostem vnovat hrou, jak to dokázal pítel Peter.
 
 

Duhové kuliky
 
Nkdy jsem vycházela s dtmi ped dm na erstvý vzduch. Jednou jsem s sebou vzala duhové kuliky. Udlali jsme si dlek a cvrnkali. Jak u se to nkdy stává, kdy je pohromad víc dtí (a moje dítka bývala nkdy k neudrení), e je i hra ivá. Tehdy se pihodilo nco, na co naše rodina také nikdy nezapomene. Ve chvíli, kdy jsem ztratila nad všemi temi pehled, slyším ránu, a kdy se otoím, vidím našeho Davida leet na silnici a jak mu z hlavy tee krev. Auto, které ho srazilo, bylo ji tak daleko, e jsem v té panice nezachytila ani barvu, nato poznávací znaku.
 

Moje starost v tu chvíli byla odnést Davida ze silnice, aby ho další auto nepejelo. Vtom vybhl Peter a jednal. Ve chvíli tam byla sanitka, která Davida spolen se mnou a mým tlumoníkem Peterem odváela do nemocnice. U bhem jízdy byl David ošetován. Kdy mu ošetovatel utel krev, zjistilo se, e má rozraené elo. To mu v nemocnici zašili a vyšetili ješt celé tlo. Naštstí se mu jinak vbec nic nestalo.
 
Tahle píhoda mi zpsobila takovou úzkost, e jsem mla pocit, e mn úpln v hlav peskoí. Bála jsem se o n, i kdy šli do školky. Mla jsem výitky svdomí, e „díky“ mé neopatrnosti by mohly dti pijít i o ivot. Také jsem si u s nimi nechodila hrát ped dm, ale za nj, kde to bylo bezpenjší a ne tak blízko frekventované cest.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma