Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ivot je tragikomický
 
S jakým lovkem si radji poklábosíte – s pesimistou nebo optimistou? Pirozen e s optimistou, všichni se rádi bavíme, odpoineme si od svých starostí. A nezáleí na tom, e nám i pesimistovy názory mohou nkdy pipadat zajímavé. Stejn radji strávíme víc asu s tím, s kým se meme uvolnit, pobavit se, zasmát.
 
V tvorb to platí úpln stejn. Jist, me nás zajímat odborná literatura, urit nás nadchne napínavá detektivka, pekvapí dmyslná sci-fi, ale obecn vzato se budeme s nejvtší chutí stejn vracet k takové literatue, u které jsme si odpoinuli, která nás pobavila. A kdy vám nyní poloím otázku: Jakým zpsobem relaxujete? Hromádka rznorodých odpovdí bude mít jeden spolený faktor: kdy zapomínáme na starosti, podaí se nám uvolnit, bavíme se. Autorv cíl je tedy TENÁE POBAVIT.
 
Dosáhnout toho lze nkolika zpsoby, ale dva jsou nejzásadnjší. Ten tší spoívá v tom, e dílo musí zaujmout ním jedineným, musí tenáe vtáhnout a nepustit. Ten lehí, snadnji aplikovatelný, závisí na zdánliv jednoduché záleitosti: humoru. Pobavit se u knihy zkrátka znamená se u ní zasmát, teba jen tichým vnitním zachvním, ale zasmát. Protoe kdy po dlouhém únavném dni odloím na noní stolek knihu, u které jsem se zasmál, velice se rád budu k ní a k jejímu autorovi vracet.
 
Nkteí autoi zveliují tenáovu potebu smíchu natolik, e dokonce tvrdí, e nejideálnjší stav nastává, kdy autor dokáe zlehit i zcela váné záleitosti. Vedli jsme na toto téma spor (a nedoešili jsme ho) na jedné pednášce s Michalem Vieweghem, jen natolik cení ironii, e prý i kdy mu vyznává en lásku, vyplatí se to vzáptí popít njakým bonmotem. Nezdálo se nám to. „To ale potom nic není doopravdy,“ popírala jedna z posluchaek, zejm stejn jako já milovnice dramatu.
 
Nejde o to, aby se upravovala pravda, ale spíš o jisté vyváení zoufalství a radosti. Vloit za smutek nadji, smíit se s údlem, který nás celý ivot vynáší nahoru a zase pouští dol. S podobnou nadsázkou popisoval Arnošt Lustig i hrzy druhé svtové války, nap. v jinak strhující povídce se zmíní o smrti svého otce zpsobem: „táta vyletl komínem“. Všimnte si, e i v tomto na první pohled lehkováném tvrzení existuje smutek chlapce, který ztratil otce – a hlavn jak. Nco na na tch tragikomických píbzích zkrátka je, slaví úspch dost asto. Zapisují se do srdce zejm ze dvou dvod: mají hluboký podtext a ješt dokáí povznést. Mají ho rádi tenái, autoi ale i diváci a herci. Cituji slovy hereky Niny Divíškové: „mám nejradji role tragikomické, protoe ivot je tragikomický.“

Cviení na doma: popište jakoukoliv tragikomickou situaci.
 
Foto z archívu Niny Divíškové
 
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 04.03.2017  10:06
 Datum
Jmno
Tma
 04.03.  10:06 Terezie