Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oleg,
ztra Matou.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nemoci zajímají echy více ne sport.
 
eneme se do záhuby?
 
Sám sob doktorem. Tak by se dala nazvat éra, která u njakou dobu probíhá. Lékai z toho nijak nadšení nejsou, protoe na n pacienti asto hovoí „googlovsky“. Myslí si, e u dávno vdí, co jim je, protoe to našli na internetu a v nemálo pípadech dokonce ví, e mají chorobu tak vzácnou, e jí trpí teba jeden z milionu. Ano, my víme, e u i vy jste to udlali a te si asi íkáte, e na tom není pece nic špatného (taky jsme si to mysleli). Do urité míry snad, ale ty bezesné noci, kdy studenti medicíny šprtali „anu“ mly svj dvod. Tak je moná lepší, nechat je dlat svoji práci (i kdy teba s malým dozorem).
 
Na druhou stranu ale z tohoto zvláštního období tí farmaceutické spolenosti a snaí se všemon chytnout píleitost za paesy. Zatímco díve jsme v televizi nevícn sledovali, jak kadá druhá reklama prezentuje prací prášek nebo dámské hygienické poteby, dnes tuto sféru ovládají práv léky a lékárny. lovka by z toho a rozbolela hlava. A to by chtlo prášek, e? No a jste lapeni … 
 
Téma chorob a medikament ovládá internet více ne napíklad sport nebo nabídka bank a pojišoven a v celkovém mítku témat je hned na druhém míst. Jak to víme? Profíci z Yeseter.com posbírali data, která to potvrzují, a nejen to.
 
To by bylo, aby se k tomu Srovname.cz nevyjádilo, e? A pedem prosíme, odpuste nám ten sarkasmus, nejedná se o kritiku, jen se snaíme udlat si tak trochu z nás všech legraci, aby nás to zocelilo (a teba to i posílí imunitu).
 
 
 
 

Chorobná posedlost chorobami?
 
Jak první graf naznauje, je oblast nemocí a lék opravdu velkým tématem. Znamená to snad, e jsme národem hypochondr? Nemáme, co lepšího na práci, ne zkoumat kadé zakašlání nebo pupínek? Skoro to tak vypadá, ale s velkou pravdpodobností to vbec nevzešlo z našich hlav. Vzhledem k tomu, e vtšina nemocí je údajn psychosomatických, tak pod tlakem farmaceutických spoleností prost není divu, e podléháme. Pokud ale pod vlí jiných meme být nemocní, pak jist také pod vlí svojí meme být zdraví, nemyslíte? No, ale vynechme hypotetickou rovinu a vrame se do reality. Take, co ešíme nejvíce?
 
 
 
Graf jen potvrzuje éru „sám sob doktorem“. Nejprve zjišujeme, co nás to vlastn bolí, poté pro co si máme bet do lékárny a nakonec si ješt své symptomy dosadíme do rovnice, z ní vyleze njaká ta choroba. Je to trochu pehnané tvrzení, ale opravdu jen trochu.
To, e jsme svíráni strachem, kdy na nás vyskoí njaká zákená nemoc, dokládá i další graf.
 
 

Nkteré nemoci ve statistice opravdu nejsou k smíchu a je více ne dleité být o nich informován. Pokud se zajímáte o to, jak jim pedejít nebo pomoci druhým, je to správné a rozumné, jen nesklouznte ke googlení toho, jakou byste tak asi mohl(a) mít rakovinu. Není nic nezdravjšího, ne takové chování a paklie rakovina souvisí s psychickým stavem lovka (jakoe bezesporu alespo okrajov souvisí, jako kadá nemoc), tak si to píšt radji dvakrát rozmyslete. Vzhledem k mediální masái to není jednoduché, ale nepodléhat strachu je jedním z recept na šastný ivot (nejen bez nemocí).
 
 
Pokud vás zajímá, jaké jsou nejdiskutovanjší zdravotní obtíe eských internetových brouzdal, tak íslo jedna je spánek. Zvláštní symptom, nemyslíte? A pesto je jeho pevaha nad tmi ostatními docela výrazná. Spánek me samozejm doprovázet nemoci nejrznjších druh, napíklad delší spánek bhem dne me být pedzvstí cukrovky. Pesto se ale neubráníme pocitu, e tak trochu asi máme v povaze dlat z komára velblouda. A vbec nikomu tím nechceme kivdit. Ale u jen koukání do monitoru poítae zpsobuje poruchy spánku, to jste se na internetu nedoetli? To je ale zvláštní. Nicmén náš tip na klidný spánek je asi takový – práci nechte za dvemi kanceláe, (alespo) pro jednou se nedívejte na veerní zpravodajství, uvate si medukový aj a pitulte se ke své drahé polovice. Pokud ani tohle nepome, moná je opravdu na ase navštívit lékae.

 
 
 
Pilulky na všechno
 
U jen kdybychom mli doplovat všechny vitamíny v dostateném mnoství plus njaká ta prevence, detoxikace, posílení imunity, tak podtreno seteno nám to vyjde na takových minimáln 20 tabletek denn (nkteré se toti berou teba i po pti, to to potom lítá). Skoro se lovku dlá špatn u jen pi té pedstav, a to jsme ješt nevyíslovali cenu té srandy. Kdy jste opravdu svdomití (a tak trochu blázni) a všechny ty doplky stravy denn spolykáte, musí být pak o to víc k vzteku, kdy den ped odjezdem na hory padnete v horekách, vite?
 
V kadém pípad jsou mezi léky stálice, které nám opravdu zachraují ivot, kdy nás udrují na nohou (nebo spíše na idli) alespo v práci.
 

Vedoucí pozice v grafu jist není teba pedstavovat – Paralen, Ibalgin, Aspirin. Nemoc, kocovina, migréna (a nkdy všechno dohromady) - to pímo volá po tchto evergreenech z oblasti medicíny a lidé si jich váí natolik, e o nich vesele diskutují … Takový aspirin toho ale dokáe mnohem víc, jak napovídají postehy z rzných kout internetového svta.
 
„Mezi nejprodávanjší typy lék patí kapky do nosu, pastilky proti kašli a prášky na bolest hlavy,“ hodnotí David Folprecht ze Srovname.cz.
 
 
tvrtou píku v grafu obsadil Wobenzym. Tento „lék“ je kapitola sama o sob. Údajn se jedná o doplnk, je posiluje imunitu, zvyšuje úinnost jiných lék, a kdybychom tu mli vypsat opravdu vše, tak je to vlastn takový zázrak. Nkdo ale tvrdí, e je to jen hodn drahé placebo. Kde je pravda asi nezjistíme, ale ne zbaštíte vše, co vám napovídají v televizi, doporuujeme si udlat na léky (jako na vše ostatní) vlastní obrázek dle zkušeností a odezvy vlastního tla.

Kdy u jsme se ale dotkli tématu placebo, je dokázáno, e placebo léí. Kdy vynecháme erudovaný psychosomatický dvod, tak laicky eeno – mozek dokáe zblbnout tlo tak, aby si myslelo, e je nemocné, take klíem ke zdraví je zblbnout mozek … Tu superschopnost samoléby máme v sob tém všichni, ale neumíme se na ni spoléhat. Placebo nám pomáhá naši superschopnost pouít, ani bychom si pipouštli, e ji máme. To dává smysl, e?
 
 

A co by to bylo za statistiky, kdybychom neuvedli srovnání eny vs. mui. Tak kdo o lécích více diskutuje?
 

Ne se ale eny urazí a pánové je zanou popichovat, dovolte nám malou poznámku. Zatímco dámy eší, jak se zbavit své povstné bolesti hlavy nebo jak pomoci svým dtem, pánové eší úpln jiné vci… e je o pípravcích na zlepšení sexuální kondice. A které pány zajímají nejvíce, vidíte hned v dalším grafu.
           

Pokud jste doetli a sem, je ve vašem tle zdravý duch, a to je základ. Pamatujte, e nikdo nerozumí vašemu tlu, tak jako vy, ale v diagnostice dejte pednost lékam. Z nemocí a hlavn lék se stal gigantický byznys a je jen na vás, zda se v nm stanete loutkou nebo ne.
 
Tak bute zdrávi!
 
Ondej Hampl, Managing Partner


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma