Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

RADA PRO VNOUKA

Nedávno jsem šel s vnoukem ulicí starého Kladna. Blíil se k nám jeden pán, co ml za minulého reimu osm funkcí a te jich má dvanáct. Co ert nechtl, spatil nás a hned se dal do ei.

”Dlouhý vlasy se u nenosí!” zaal rozhovor. ”Vypadáš jako anarchista!”

”To je zajímavý,” bránil jsem se, ”kdy jsem byl jednou ped asem ostíhanej na krátko, tvrdil jste, e vypadám jako skin!”

Pokril rameny a dál mi protektorsky tykal:
”Slušnej lovk má chodit slušn ostíhanej. Jsi u známá osoba a tak musíš jít týhle mladý nezkušený generaci píkladem!”

Zadíval se na mého vnuka: ”To je tvj vnuk?”
”Ano, to je mj vnuk,” pikývl jsem.
”Jak se jmenuješ?” zeptal se písn funkcioná.
”Pepik,” ekl neochotn mj vnuk. Bylo na nm znát, e ho ten pán hodn štve.
”Jako dda!” ušklíbl se funkcioná.
”Jó, jako dda! Mj dda!” trochu úton se ozval Pepa.

Najednou mu ten pán poklepal oviáln na rameno a mentorským hlasem zaal kázat:
”Dám ti radu, Pepiku. Kdy budeš chtít bejt v ivot šastnej, bohatej, mít úspchy, tak se musíš vyhýbat blbcm!”

A mj vnuk pronesl bez pemýšlení:
”Vdy já ani nevím, kde bydlíte!”
 
***
 

PEKVAPENÍ V ASTONICÍCH

Mj starý kamarád Kotelenský mi jednou v hospod na Kivoklát vyprávl zajímavý píbh.
Po okolí jezdívala ped mnoha lety malá kapela, jakýsi šraml, která hrála na tancovakách, svatbách, hasiských bálech, pohbech a všemoných jiných veselicích. Jezdili ve sloení buben, housle, klarinet a basa. Bubeník Honza Cvrek byl známý tím, e si nikde nevzal ani kousek chleba. Byl hrozn štítivý. Kdy ostatní muzikanti hodovali a íkali mu:
”Vezmi si chleba se sádlem.” Jan odmítal.

”Mn dala ena s sebou buchty s mákem... Já mám dneska s sebou chleba a sýr... Já mám od eny chleba a kus špeku.”
Je to ji mnoho let, co tahle potulná muzika hrála v astonicích na hasiském candrbále. Uprosted jednoho dlouhého valíku odešel z pódia klarinetista a v  šatn vyndal z kapsy bubeníkova zimníku veliké jelito, které dala svému mui paní Cvrková. Vymakal ho, sndl a nacpal do nj koskou koblihu. Vrátil se jakoby nic a pokraoval v hraní.

Po skonení veselice, jak to bylo zvykem, pozvali muzikanty do lepší svtnice na guláš. Pan starosta, pan velitel hasi, pan fará, pan doktor, pan velkostatká – všichni si pochutnávali na guláši, který pipravila paní hostinská. Honza Cvrek sedl stranou, v kout na malé stolice a nejedl.
”Tob stará dneska nedala nic ke svain?” ptal se jakoby nic klarinetista a ostatní muzikanti se potuteln usmívali.
”Dala mi s sebou krásný jelítko,” íkal smutn Honza Cvrek, ”ale dal jsem si ho do toho hrnce s gulášem ohát a ono se rozvailo!”
 
Ukázky z knihy "Pojte se smát", kterou vydalo nakladatelství PRAGOLINE
 
Josef Fousek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma