Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oleg,
ztra Matou.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dtská vánoní tajemství
 
Nkterá vánoní tajemství zjištná przkumem okoládovny Carla, která díky zamení na okoládu a polevy má k Vánocm velmi blízký vztah. „Zajímalo nás, jaký byl náš pohled na Vánoce, kdy jsme byli dti. Nkteré odpovdi v przkumu nám vykouzlily na tvái obrovský úsmv,“ uvádí výkonný editel okoládovny Carla Ing. Jakub Šrámek MBA.
 
Pokud jste nkdy pemýšleli, jak dti vnímají vánoní tradice plné nadpirozených bytostí, jaká je jejich verze toho, jak se dárky dostanou do nadílky, pípadn do kolika let ví na "Jeíška", jist oceníte závry aktuálního przkumu okoládovny Carla.
 
Przkum na téma Jeíšek, Mikuláš a ostatní dtská tajemství probhl na pelomu msíce a zúastnilo se jej 218 respondent. Co myslíte, je pravdpodobnjší, e se dti dozvdí pravdu o Jeíškovi z televize nebo od uitelky ve škole?

 

Jaká je podoba eského Jeíška?

Filmy s vánoní tématikou pedevším z americké produkce mají o podob toho, kdo nosí dtem dárky jasno - fousatý a pitloustlý pán v erveném kostýmu. Jak si budou "Jeíška" pedstavovat  eši nebylo proto jisté - dívjší podobenství malého Jezulátka zde na as vystídal dda Mráz, kterého v posledních letech úspšn válcuje Santa Claus ze západu.
 
Realita je následující, "Jeíšek" pro nás v dtství ml v 43% podobu malého Jezulátka, pro 16% Santa Clause a 13% odpovdlo, e ddy Mráze. Nelze však opomenout 6% odpovdí, kteí si pod "Jeíškem" pedstavovali malého jeka s bodlinkami.
„… Jako obrovského jeka, který bhá po obloze a má zapíchané dárky na bodlinkách“.
 
Pokud jsme jako dti pemýšleli, kudy se pod stromeek dárky dostaly, vtšinou jsme odpovdli, e oknem 13% nebo balkónem 3%. Potšující je, e 62% respondent tuto situaci vbec neešilo a uvedli, e se dárky pod stromekem prost objevily.
„… po veei jsme šli Jeíška vyhlíet ven a po návratu stromek svítil a byly tam dárky. Zajímavé je, e táta musel vdycky na záchod nebo zapomnl sirky na prskavky, take nás dohonil o minutku pozdji …“
 

Jeíšek neexistuje?
Pokud jste zvdaví, do kolika let je vhodné o nkterých "vcech" okolo Vánoc radji mlet, tak dle przkumu je to zhruba do osmi let. Nejastji toti dti ví na Jeíška do 7 let (26%), do 6 let (20%) a do 8 let (19%). Do 9 let u jen 8% do 10 let pak jen 6%.
„… našla jsem u rodi dopisy Jeíškovi…“
 
Mnohem zajímavjší informací je, od koho se dti dozvdí, e Jeíšek neexistuje. Vtšinou jsou na vin kamarádi 32% a samotní rodie 23%.  Televize (pouze 2%) hraje pekvapiv menší roli ne uitelky ve škole (3%).  Od koho se dozvdli si nedokázalo vzpomenout celkem 13% dotázaných. Jedním z extrémních odhalení v przkumu byla informace, e pravdu o Jeíškovi se respondent dozvdl u v mateské školce od uitelky a e všechny dti pak breely.
 

Hádanka nakonec: a co Mikuláš?
Víte, kde podle przkumu Mikuláš nejastji zanechá svou nadílku? Za oknem! 38% respondent uvedlo, e mikulášskou nadílku jim Mikuláš nechává za oknem. Tém tetin (30%) nosí nadílku Mikuláš osobn, 13% ji najde na balkón a 10% v pokojíku. S tím koresponduje nejastjší odpov respondent, kudy se k nim s nadílkou dostane – oknem (36%) a dvemi (37%).
 
Marek Turo | PR
Ogilvy&Mather Morava


Komente
Posledn koment: 31.12.2016  11:20
 Datum
Jmno
Tma
 31.12.  11:20 ferbl
 30.12.  09:58 Von