Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Teodor,
ztra Nina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kdo byl Michael Jackson?
 
Podle názoru jeho obdivovatel (jako teba Berry Gordyho, zakladatele Motownu), “Michael Jackson byl nejvtším varietním umlcem, který kdy il”. Nevím. Snad. Snad jen Elvis Presley (zemel v roce 1977 ve vku 42 let – o osm let mladší ne Jackson) s ním mohl soupeit v masovosti obdivu, kterým ho svt zahrnoval – a ovšem oba se musí zaadit za egyptskou zpvaku Umm Kulthum, její rakev v roce 1975 – dva roky ped Presleyho smrtí – do její mešity doprovodilo víc ne 4 miliony obdivovatel…

Daleko víc se lidé rozcházejí v hodnocení jejich pínosu lidské spolenosti. Zatím co jejich obdivovatelé se domnívají, e ádné uznání a ádné vyznamenání není pro jejich idoly dost dobré, jsou lidé – zvláš v pípad Michaela Jacksona a v jeho pípad snad i proto, e náklady s veejným rozlouením, které pevyšují tyi miliony dolar, snad budou musit být hrazeny z veejných zdroj, kterými ani Los Angeles ani Kalifornie v souasné dob zrovna neoplývá – kteí vci vidí jinak. Tak republikánský zákonodárce, jeho jméno mi uniklo, se na CNN vyjádil, e takovéto rozlouení si daleko více zaslouí mladí Ameriané umírající na bojištích, ne njaký pedofil (v panelové debat, která následovala, hlavní právní komentátor CNN konstatoval, e Jackson nebyl odsouzen, ale zaplatil znanou ástku, aby pípad likvidoval). Všichni lenové panelu – ti, kteí Jacksona obdivují tém bezvýhradn i ti, kteí mají výhrady – se shodli v tom, e by mu své dít nesvili.

Po pívalu sympatií se roztrhl pytel s hlasy z jiné planety a tady se soustedím pouze na Jacksonv pípad. Na co vlastn zemel? Byl na drogách? V jeho domov našli drogu Diprivan, která je obyejn pouívána v operaních sálech a kterou není mono dostat na recept. Pak tu byla zpráva, e v dob svého pobytu v .Las Vegas odmítl pijmout píslušníky své rodiny, kteí mli obavy, e se drogami zabíjí; e jsou vyšetováni jeho lékai, jaké drogy mu pedepisovali; léka (který popel, e by byl vyšetován) na televizi odmítl fámu, e by byl Jacksonovým otcem. A kdo vlastn je vykonavatelem jeho poslední vle a poruníkem jeho dtí?

Po jeho smrti tehdejší prezident USA, Jimmy Carter, popsal Presleyho jako “symbol, pro lidi po celém svt, vitality, rebelantství a dobrého humoru jeho zem.” President Barack Obama nevydal k smrti Michaela Jacksona oficiální prohlášení, ale v kondolenním dopise jeho rodin se zmínil o jeho “výjímeném daru jako varietního umlce”, e “vyrstal na Jacksonov hudb a dosud má všechen jeho materiál (stuff) na svém iPodu” a dodal:”Jeho brilantnost jako umlce byla spojena s tragickým a v mnoha smrech smutným osobním ivotem.”

Povídal jsem si o Jacksonovi s nkolika lidmi, hlavn s dvma dvaty, 15letou Simonou a 17letou Monikou, dvma Slovenkami, které jsou v Kanad na návštv, a s asi ticetiletou Lucií, která v Kanad studuje. Simona zná dv nebo ti písniky, ale Jacksona za svj idol nepovauje. Monice je Jackson bliší ne Simon, ale ani pro ni není zaátkem a koncem populární hudby. Znan odlišné je to s Lucií. Zamilovala se do Jacksona jako dít a zstal jejím idolem dodnes. Zná snad všechny jeho písniky a vidla všechny jeho programy. A není to jen jeho hudba a choreografie. Miluje ho jako lovka, který v dtství hodn trpl a kterému svt ublioval a do smrti. Kdy se dozvdla o jeho smrti, rozplakala se, akoliv se pipravovala na zkoušky, vnovala hodiny televizním programm o jeho smrti a oslav jeho ivota. Krásný píklad vrnosti.

Ponvad patím k daleko starší generaci ne Jackson a jakkoliv jsem obdivoval jeho talent, dávám pednost klasické hudb, jeho písn a programy se mi neprodraly a do ledví. A  mám s ním i další problém: cením lidi víc podle toho, co udlali se svým ivotem, ne jak byli úspšní (“z bláta si ivot svj uhntem, nebo ho ulijem z kovu?”). Jackson byl fantasticky úspšný, ale souhlasím s Obamou, e jeho ivot se dá nejlíp vyjádit slovy “tragický” a “smutný”. Stejn jako Presley, Jackson nedokázal zvládnout svj osud. Pravdpodobn pekroil zákonnou hranici dále ne Presley. A tak – akoliv nemohu obdivovat, jak naloili se svými osudy – myslím si, e oba hešili víc svými smysly, ne srdcem a duší. U Jaksona jsem  ješt  navíc v jeho plachosti vycítil zranitelnost a pokoru, která mne dojímala.

 
Josef ermák


Komente
Posledn koment: 05.01.2017  09:01
 Datum
Jmno
Tma
 05.01.  09:01 Von
 04.01.  21:41 hera Co se te snaivho pekladu psn tenkou Hera
 04.01.  19:49 Marta U. Kdo byl M.Jackson
 04.01.  17:52 Tomas
 04.01.  16:22 Pokorn
 04.01.  16:22 Von
 04.01.  16:05 LenkaP
 04.01.  15:58 Bohuna
 04.01.  15:40 Pokorn Pro pan LenkuP
 04.01.  12:02 LenkaP
 04.01.  09:12 hera Peklad Earth Songu (Pse zem)
 04.01.  09:08 hera
 04.01.  08:55 Von
 04.01.  06:14 KarlaA
 04.01.  03:04 Marta U. Michael Jackson