Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ebrákem na Mstku
 
Mám slabost pro ebráky. Pokadé kdy je míjím, mám pocit, e je hanbou být na tom lépe, neli oni. Proto jsem dal tomu mladému mui ticet korun. Za okamik jsem pochopil, nemám na metro. Jít zpátky, aby mi vrátil osm korun, to se mn zdálo dost blbé, a tak jsem pemýšlel, jak se dostanu ze Staromstské na Dejvickou, kde jsem ml zaparkované auto. Pak jsem se rozhodl. Nouze nauila Dalibora housti! – jak íká staré poekadlo. „Vyebrám si peníze sám,“ odhodlal jsem se, „alespo poznám, co pi tom pociují ti, kteí jsou na dn.“ 

V pedsíni metra, kde tém nikdo nechodil, jsem si obrátil naruby své erné sako, sundal jsem si drahé brýle a potom jsem usedl na zábradlí ped vchodem do metra. Stal jsem se tím, koho jsem ped nkolika minutami obdaroval. Prosiem! Vystril jsem ruku ped sebe, sklopil hlavu a ekal. Naštstí bylo pochmurné poasí a špatná viditelnost. Mrholilo. Zaradoval jsem se. Do dlan mi dopadl peníz. 

„Díky, dobrý love,“ zachrel jsem zmnným hlasem. Otevel jsem s naptím dla. Byla to kovová známka na psa. U jsem se chtl vzdát. 
 
Pjdu pšky,“ íkal jsem si . Ale mé artrózové koleno mne zastavilo. Bál jsem se dálky do Dejvic. A v té chvíli mé srdce zaplesalo. Do mé nastavené dlan dopadla tká mince. 

„Díky, mj pane,“ dkoval jsem chrivým hlasem. A dodal jsem na omluvu: 
„Pršky mne trápí. Promite, nastydl jsem!“ Ten hodný lovk se otoil a vlídn ekl: 
„Pane Fousek, to chce bromhexin, nohy do vaící vody a k tomu pllitr horkého mléka s rumem! A léivou sílu rumu znáte, jak je mi známo!“ 

Uplynul moná plrok. Šel jsem s Jarmilou pasáí, kde bývalo díve divadlo Semafor. U vchodu do Františkánské zahrady mne oslovil neznámý elegantní pán: 
„Pane , nechcete almunu?“ Na rozevené dlani, kterou ke mn natahoval záila dvacetikoruna. 
„Ne, dkuji,“ zakoktal jsem. Nadzvedl klobouk a klidn odcházel. Má ena za ním udiven hledla a potom ekla: 
„Musíš si koupit nové sako! Ten pitomec si T spletl s ebrákem! Ml sis tu dvacetikorunu vzít!“ 
„To nešlo,“ ekl jsem jí tiše, „to bych byl dlunej tyicet korun“! Jarmila se na mne podívala a dlouze vzdychla. 
 

***

Cestou na operaní sál

Neml jsem dobré myšlenky. Vezli mne na vozítku na operaní sál. ekal mne trojnásobný by-pass. Drel jsem sestru za ruku a hledal v jejích oích nadji. Bál jsem se hodn. Sice nadopován uklidujícími medikamenty, ale strach byl silnjší. Nade mnou se míhala svtla dlouhé chodby. Ve výtahu se na mne sestra usmála a vesele se zeptala: 
„A co viagra, pane Fousku?“ Nepochopil jsem. V duchu jsem si íkal, jak je moné ptát se mne ped takovou operací na tak povrchní vci. Sevel mne strach. Kdyby se operace nepovedla, mohlo to být poslední slovo, které jsem slyšel na tomto svt. VIAGRA. 

Po operaci, za dva dny, kdy jsem zaal tušit, e budu dál na tomto krásném svt, jsem se odváil zeptat sestry. 
„Prosím vás, sestiko, pro jste se ptala na viagru, tenkrát, kdy jste mne doprovázela na operaní sál?“ 

„Pan Krampol to o vás vyprávl v televizi,“ zasmála se. A po návratu z nemocnice jsem se dozvdl, co se stalo. Pochopil jsem. Ped nkolika msíci jsem se Jirky Krampola jen tak zeptal, co by se stalo, kdyby si mu vzal viagru a jeho milá nepijela. Mj kamarád Jiíek to v televizi rozšíil a vyprávl: 
„Josef Fousek má v Krkonoších velkou chalupu s bazénem (nkteí lidé uvili této mystifikaci a závidli). Vykoupal se, vzal si za tisíc korun velkou americkou viagru a ekal na svou enu, která mla pijet autobusem. Pišla velká vánice, autobusy nejezdily a ena nepijela. Fousek vybhl nahatej z chalupy a pepadl snhuláka. 
 
Ukázky z knihy "Pojte se smát", kterou vydalo nakladatelství PRAGOLINE
 
Josef Fousek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 10.01.2017  15:06
 Datum
Jmno
Tma
 10.01.  15:06 ferbl
 08.01.  12:29 Mirek zkuenosti se ebrky
 08.01.  11:00 Von
 08.01.  10:51 hera
 08.01.  10:48 Blanka K.