Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ten pedvánoní as
 
Vánoní karty pes oceán jsou odeslány, bylo jich dvacet, dalších 23 budu rozesílat pátelm po Austrálii. Potom ješt to bude práce pro manela, 71 vánoních pání po internetu.
A nesmíme ekat dlouho, nechceme zklamat dobré pátele.
 
Nkdy se ale djí vci, s kterými lovk vbec nepoítá a u nás se toho v poslední dob dlo víc ne dost.
 
Ped asi pti týdny praskla trubka, která vedla z koupelny ve zdi lonice mého manela. Najednou koberec byl mokrý. Byla to dosti sloitá situace. Ješt e náš dm není z dvojitých cihel, ale vnitní stny jsou jako ze sádry. Tedy nejdíve vybourat kus zdi v lonici, potom zavolat emeslníka, aby to opravil a manel se sám pustil do opravy zdi. Koberec byl zniený, ale nejdíve se muselo vymalovat, ne ten nový koberec pišli poloit. Tedy po oprav zdi vysthovat celou lonici. Ješt e v dalším pokoji máme rozkládací pohovku, ml tedy kde spát, ale moc pohodlné to nebylo.
 
Nyní je vše ji v poádku zpt a vypadá to moc pkn.
 
Tak to byla jedna vc.
 
V té dob nám také dávali nové pipojení na optické vlákno pro internet, to jsme si nevybrali, ale museli jsme se tomu podídit. Dobe, napojili to, ale pestal pracovat telefon. Byli jsme bez telefonu celý týden. Jen jeden mobil, víc jsme do té doby nepotebovali, a ten samozejm ml manel vdy u sebe, kdy nkam musel odejít. Já jsem byla doma jak ten vze na Bezdzi.
Samozejm m to nervovalo.
Po týdnu, jedno úterý veer konen zaal telefon pracovat.
 
Ve stedu ráno manel odešel v klidu na svj ranní pochod. Chtla jsem nkam zavolat a telefon opt nepracoval. Hned m to vyvedlo z mé ji tak špatné rovnováhy. V tom okamiku nkdo bouchal na dvee. Bylo mi divné, e nepouil zvonek, ale vydala jsem se podívat, co se to dje. Za dvemi nikdo nebyl, na ulici ádné auto nestálo a tak jsem se šla podívat kolem domu. Nikdo tam nebyl, ale jak jsem se rychle otoila, ztratila jsem rovnováhu a po té naší dosti dlouhé a hlavn velmi píkré píjezdové cest jsem se rychle motala dol. K mému štstí jsem se domotala k zábradlí a staila se ho chytit. Vtom šla kolem njaká paní pibhla nahoru a chtla mi pomoci. Dovedla m dovnit domu a ekla nyní u jen ekejte na manela, a se vrátí a nikomu neotvírejte. Sedla jsem si do kesla a snaila jsem se uklidnit, kdy vtom opt buch buch na dvee.
Samozejm jsem se šla znovu podívat, nikdo tam nebyl, a tak jsem se jenom opela o to zábradlí a ekala, co se bude dít.
Mohla jsem pejít naproti pes ulici k sousedce, ale byla jsem opravdu roztesená a sejít dol se mi zdálo nerozumné.
 
Vtom ale sousedka vyšla ped dm. Tak jsem na ni zavolala a ta velmi ochotn zatelefonovala na policii. Pijeli za deset minut a byli moc ochotní. Vyslechli si moje povídání a ekli, e objedou sousedy a zeptají, zda nkdo z nich neml podobné bušení na dvee. Vrátili se s tím, e nic takového se v blízkém okolí nestalo.
To bylo ve stedu ráno.
 
Hned potom v nedli ráno, kdy manel odešel na svou stelnici, najednou jsem slyšela, jak na pední horní zahrad nkdo stíhá trávu. Tomu jsem nechtla vit, ten mladý mu, který nám chodí stíhat trávu, nikdy nechodí v nedli.

 
 
No tak jsem se šla podívat. Trávu stíhal soused, který bydlí vlastn za rohem, ale ást jeho zahrady je pímo proti nám. Tam je vedle silnice trávník a kee. Tak soused stíhal a dlal rámus a já jsem najednou pochopila, e ve stedu nikdo nebouchal na naše dvee. Soused zejm pracoval na své zahrad, ovšem za plechovým plotem a tam dlal trochu toho rámusu.
No ješt jsem se tm pánm policajtm nebyla omluvit, ale asi by si to zaslouili.
 
Ale picházejí Vánoce, všechno se uklidní, rodina se sejde a budou znít koledy.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 

Komente
Posledn koment: 19.12.2016  13:58
 Datum
Jmno
Tma
 19.12.  13:58 Jaroslav
 18.12.  09:36 Jana Reichov
 17.12.  15:19 Bohuna
 17.12.  13:07 Pokorn Komu nen shry dno, v apatyce nekoup!
 16.12.  16:40 Von
 16.12.  16:23 Jaroslav