Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Medúza
 
Ti msíce ubhly opt rychle a Iliana usoudila, e by bylo hezké se njak rozlouit. Nejlepší prý bude, kdy si udláme párty na Bondi plái! Je to velice známá a oblíbená sydneyská plá. Nevím u pro se stalo, e náš syn Daniel jel s celou tídou s námi. David a Diana museli být v té dob ve školce.
 
Párty byla úasná. Fotografovali jsme se, udibovali jídlo, které Iliana v tašce dovezla. Mla pro nás pro všechny dokonce i šampaské na pípitek. Náš Daniel, v té dob ptiletý, neposedl ani chvilku. Stále chtl nco poznávat. Vzala jsem ho blíe k moi, aby se mohl koupat, nebo si v písku trochu pohrát. To, e kousek od pobeí trely vlajky a e byla plá plná lidí, ale nikdo se nekoupal, mn vbec nedošlo!
 
Daniel do moe vlezl a za pár minut vyskoil s kikem a s hrzou v oích. Kdy jsem vidla, jak ho jakési modré šlahouny obtáejí (jakási medúza), spustila jsem kik také a zaala mu šlahouny z noiek odtrhávat. Hrozn to pálilo a obma nám naskákaly puchýe. Mn na rukou a jemu na nohou. Pálilo to jako po opaení vaící vodou. Lidé kolem nás chodili a jako by náš náek neslyšeli. Urit slyšeli, ale nijak nereagovali.

 
Beli jsme k plavíkovi, kterému trela z koutku pusy cigareta, a on láo pláo pinesl kbelík, ve kterém ml ocet a ínku. Zaal nás tím potírat. Ulevilo se mi. Tak to asi nebude na umení, jak jsem si myslela. Tady v Austrálii si lovk není niím jistý. Ne jsme se nauili rozeznávat, co je jedovaté a eho se nemusíme bát, vyhýbali jsme se radj všemu neznámému.
 
* * *
 

Švábi a pavouci
 
Také vám piblíím naše první setkání s australským švábem. Je aspo tikrát vtší ne v Evrop, hndé barvy a má dlouhá tykadla. Jednou v noci, kdy jsem šla na toaletu, m neoekávané seznámení s ním pkn vystrašilo. Rozsvítím svtlo a vykiknu nad obrovským broukem, který rychlostí blesku zalezl za záchod do škvíry za potrubím. Výkikem jsem vzbudila celou rodinu. Další minuty jsme íhali, ne se objeví, a kdy se šváb v plné kráse ukázal, utloukli jsme ho pánví a spláchli do záchodu.

 
 
Nkolik dalších dní po této epizod jsem mla obavy sednout si na záchodovou mísu. Moje fantazie pracovala úasn. Nechci ani líit, co se v mých pedstavách rodilo za nesmysly.
 
Pavouci jsou další v poadí našich záitk. Zabíjeli jsme všechny, kteí pekíili naši cestu. Strach byl hlavn o dti, aby se jim nic nestalo. Pavouk, z kterého šla nejvtší hrza, se jmenuje Huntsman. Má silné tlo a tlusté chlupaté noky a jeho velikost nás dsila. Pozdji jsme se dozvdli, e zrovna tento pavouk je uitený, neškodný a nkteí lidé jsou rádi, e ho v bytech mají. Aspo se stará o mouchy, kterých je v Austrálii nespoet. Takovou populaci much jsme nikde jinde nezaili. Pavouky, kterých je nutno se obávat, jsme se nauili rozeznávat v krátké dob.
 
V eskoslovensku jsme se pavouk ani had nemuseli bát. Zde nám jich bylo v knize pedloeno nkolik, na které se musí brát zvláštní ohled. Nkolik druh pavouk i had patí mezi nejjedovatjší na svt.

Pokraování píšt...


Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 1
Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 2
Jana Gottwaldová
* * *


Komente
Posledn koment: 04.12.2016  16:56
 Datum
Jmno
Tma
 04.12.  16:56 ferbl
 03.12.  15:32 Von
 03.12.  14:25 Standa
 03.12.  12:22 KarlaA