Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na jelení íji

Kdy jsem se jednou zmínil Ing. Serjoginovi, e jsem ješt nikdy neslyšel troubit jeleny, pozval mne, abych si je na podzim pijel na Rýznburk poslechnout.

Koncem záí mi skuten došel dopis s konkrétním datem a já jsem šastn dorazil vlakem do Oseka a za hodinku i do myslivny. Po pivítání vpravd ruském jsem se dokal píštího dne, kdy jsme odpoledne vyrazili pšky na hájovnu Ve vlinách. Tam ji na nás ekal nejen hajný Schwarzbeck, ale i jeho vzácný host, Mistr idlický, známý malí a velký nimrod.

Po krátké porad a instrukcích ze strany hajného jsme vyrazili na íjišt, kde jeleni obvykle troubívali. Kdy jsme tam, pkn udýchaní, došli, zaujali jsme místa podle instrukcí hajného a ekali. Já jsem si, vícemén po hmatu, nalezl jakýsi hrbol s trávou, pohodln se na nj posadil a zabalen v plášti a šále (bylo v tu dobu a v té nadmoské výšce pkn chladno) trpliv ekal na první chraplavý výkik touhy a výzvy. A dokal jsem se. Byl to koncert mnoha lesních trubadúr, v rzných tóninách a síle, zkrátka poitek.

To trvalo dosti dlouho a na mne pišla po chvíli njaká únava po cest, i co, a já na tom míst najednou usnul. Nevím, jak dlouho jsem spal, ale ml jsem krátký sen. Vidl jsem enu s díttem v náruí kráet vedle vojáka, jen ml jen jednu ruku, kterou ukazoval na mne a pitom mu po tvái tekly slzy. Kdy jsem náhle procitl, bylo u všude ticho a klid. Bylo mi pkn chladno, ale nechtl jsem být netrplivý a narušit ten krásný noní záitek, a tak jsem ekal, e mne nkdo zavolá a pjdeme dom. Po dvaceti minutách se mi to zdálo ji divné, a tak jsem nesmle zahoukal jako sýek (domluvené znamení), ale ádné odezva. Kdy jsem to zkusil s patinými pauzami u asi popáté, poznal jsem, e je nco špatn.

A taky e bylo. Kdy toti pišla chvíle k návratu, houkalo sice po lese mnoho sýk, ale ádný se jim neozval a ten hledaný nepišel. Po krátké porad všichni usoudili, e jsem asi ji odešel a šli také. Teprve doma zjistili, e to byl omyl, a tak se hajný vrátil mne hledat.

Protoe jsem tu ást lesa neznal, neodváil jsem se potm sám hledat cestu dol a zstal jsem na míst v oekávání, e se pro mne nkdo vrátí. S úlevou jsem uslyšel nejen hlas sýka, ale i volání a své jméno, a tak jsem se nakonec, celý zkehlý, dostal do hájovny. Bylo ji pozd na návrat dom na Rýznburk, proto jsme všichni v hájovn pespali, i lépe eeno penocovali, protoe pi dobrém pití a myslivecké latin se toho moc nenaspalo.

Ráno jsem se rozhodl, e se do rýznburské myslivny ješt nevrátím, protoe Mistr idlický mi slíbil nakreslit njaký obrázek jako upomínku. Kdy jsem se oblékal, zjistil jsem, e nemám svj ruský vojenský triedr, k nmu jsem ml velký osobní vztah. Co zbývalo ne se vrátit na místo verejšího poslechu a dalekohled najít.

Hajný mne vedl a po 40 minutách jme tam došli. Rozdlili jsme se a hledali onen kopeek, na nm jsem strávil a prospal znanou dobu. Po krátké chvíli jsem jej našel já a naskoila mi husí ke. Byla to nevysoká hromádka hlíny porostlá travou, s malým devným kíkem. Z jejího jednoho konce trela polovina okované boty a na druhém konci, napl zasypaná, nmecká vojenská helma. Zajímavé bylo, e ani hajný o tomto míst nevdl.

Nález jsme ohlásili telefonicky na SNB v Oseku a o dva dny pozdji bylo z hrobu exhumováno tlo nmeckého vojáka, patrn zbha, a pilba s ješt celkem dobe znatelným erno-bílo-erveným znakem nmecké armády.

Vte mi nebo ne, ale já jsem stále pesvden, e ten lovk se vracel dom k rodin, nedošel, a chtl se nkomu svit. Od té doby vím na vztah mezi tímto a oním svtem a ješt dnes, kdy si na to vzpomenu, mi naskoí husí ke.

Ilustrace © Aleš Böhm

Ješt zajímavý dodatek - prolink na jelení troubení
Ludk opka
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
 

Komente
Posledn koment: 17.11.2016  06:06
 Datum
Jmno
Tma
 17.11.  06:06 Bobo Ludmila
 16.11.  17:08 Ludk
 16.11.  11:34 Vesuvjana dky
 16.11.  09:02 LenkaP
 16.11.  08:32 Von
 16.11.  08:26 Ludmila
 15.11.  20:13 ferbl