Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Turisté v Bardejov rádi strkají hlavy pod katovu sekeru

Atrakcí Bardejova je bronzová socha kata

Bronzová socha kata v ivotní velikosti zatraktivuje od letošního ervence Radniní námstí historického msta Bardejov, které je zapsáno do seznamu Svtového kulturního a pírodního ddictví UNESCO. Socha pochází z restaurátorské a sochaské dílny otce a syna – Martina a Viktora Kutných, kteí ji i financovali spolu se sponzory a pisplo i msto Bardejov.
 

Socha kata na Radniním námstí je vysoká 190 cm a je umístna ped bardejovskými dominantami, goticko-renesanní radnicí a Bazilikou svatého Egidia. Nedaleko je i Katv dm, kde kat bydlel a v kostele ml svoji lavici. Katv dm i lavici v kostele autor sochy Martin Kutný i restauroval. Bardejov získal právo mee, ili výsadu vykonávat popravy (hrdelní právo) v polovin 14. století od uherského krále Ludvíka I. Velikého.
 editel Oblastní organizace cestovního ruchu (OOCR) "ŠARIŠ" – Bardejov Ing. Radomír Janošek k tomu poznamenal: „Nová atrakce Bardejova – socha kata, se okamit po osazení stala pedmtem zájmu návštvník. Fotografují se s ní jednotlivci i celé zájezdy domácích a zahraniních turist. Oblíbenou je hlavn póza s hlavou na špalku, piem si pod sekeru neváhají kleknout pro co nejlepší fotografii mladí i starší turisté. Ješt je jen nkolik dní po osazení sochy a u je zejmé, e se stane dalším magnetem turistického ruchu horního Šariše. Dosud byla jednou z nejfotografovanjších soch v okolí Bardejova socha císaovny Sissi v nedalekých Bardejovských lázních. Oekáváme, e socha kata, spolu s dalšími tradiními i novými atrakcemi pispjí ke zvýšení návštvnosti regionu severovýchodního Slovenska.“

Bardejov se právem pyšní opakovanými prvenstvími v souti o Nejkrásnjší msto Slovenska. Jeho nejvzácnjší ástí je Radniní námstí s nádhernými gotickými mšanskými domy, Bazilikou minor Sv. Egidia, s bývalou Mstskou radnicí – první stavbou renesance na území Slovenska, v ní je umístna expozice Šarišského muzea.

Nemén významné a zajímavé je i opevnní msta. Fortifikaní systém Bardejova patí k nejdokonalejším a nejzachovalejším opevnním mst v Evrop. Ozdobou msta je také františkánský klášter s kostelem sv. Jana Ktitele a zrekonstruovaný park s fontánou u hradeb v ulici Dlhý rad. Velmi zajímavým objektem je Bardejovské suburbium – Stará synagoga v Bardejov, která patí ke klenotm synagogální architektury na Slovensku. V centru Bardejova je dostatek moností dobe se najíst za pijatelné ceny. Jednou z moností je píjemné prostedí restaurace – pizzerie Roland, která se nachází v historickém jádru Bardejova na Radniním námstí 12.

Bardejovské lázn, které se nacházejí jen 5 km od Bardejova, jsou – spolu s mstem Bardejov, nejvýznamnjší destinací cestovního ruchu v regionu "ŠARIŠ" – Bardejov a astým cílem rodinné turistiky s dtmi. Bardejovské lázn, a. s., patí k nejoblíbenjším, nejnavštvovanjším a potem lek ke tem nejvtším slovenským lázním. Zárove se pyšní tím, e patí mezi nejstarší lázn s nejdelší tradicí poskytování lázeských slueb.

Vychutnávala si je na léení v roce 1895 manelka Františka Josefa I. císaovna Albta, zvaná Sissi, její socha se vyjímá v lázeském parku. Pobýval zde i rakousko-uherský císa Josef II. (1783), Marie Luisa, pozdjší manelka císae Napoleona (1809), ruský car Alexandr I. (1821) a polská královna Marie Kazimiera dʼArquien, manelka polského krále Jana III. Sobieského.

Bardejovským lázním pibylo v tomto roce nejen nové sportovní, zábavné a relaxaní hišt, ale lázn rozšíily v lednu své kapacity o zrekonstruovaný tyhvzdikový kongresový hotel Alexander. Na východ od Vysokých Tater je nejvtším kongresovým hotelem v Prešovském kraji, s kapacitou a 300 kongresových míst a ubytováním v 75 luxusn zaízených pokojích. Lázn dokonily pestavbu historického Hotelu Albta, který nese jméno rakouské císaovny Albty. Areál lázní je kadý den otevený pro širokou veejnost. Hosté mají na výbr ze dvou wellness komplex. Vtší Wellness SPA – bazénový a saunový svt je v hotelu Ozón a menší v hotelu Alexander.

V regionu "Šariš" – Bardejov mohou návštvníci navštívit i Lesnickou naunou stezku IERNA MLÁKA v Bardejovských lázních, i tamní Skanzen – Muzeum lidové architektury, který je nejstarším zaízením svého druhu na Slovensku.

Píjemným cílem výlet je i Slunení Majer – agroturistické zaízení v Stebnícké Huti (13 km od lázní) a Zborov (9 km od lázní) – nejvtší obec Bardejovského okresu známá hradem Makovica. Pímo z Bardejovských lázní pes Zborovský hrad je vybudovaná okruní nauná stezka (cca 4 hod.) Nad hradním vrchem je nejstarší pírodní rezervace v okrese se smíšeným bukovým, habrovým a dubovým porostem na rozloze 24 ha. Zajímavou architektonickou památkou Zborova je i Rákocziova kaple z roku 1640 v kostele sv. Markéty, vojenský hbitov z 1. sv. války, památník z 1. sv. války vnovaný 28. praského pluku a vojenský hbitov z 2. sv. války.

OOCR Šariš Bardejov

 

Komente
Posledn koment: 29.10.2016  12:05
 Datum
Jmno
Tma
 29.10.  12:05 ferbl