Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Neviditelní tunelái
 
Krátce ped odletem na poslední dovolenou si manelka pipravovala do zavazadla i rzné dárky, kterými chtla doma potšit rodinu. Pitom se ukázalo, e jejich peváná ást byla skupenství textilního, a tedy povahy znan zlomyslné. Daly se sice slisovat píslušným tlakem na víko, ale obsah by po vybalení „vyzeral ako od avy souvaný“, jak se vyjádil náš slovenský pítel.
 
Proto Lenka usoudila, e „je teba koupit vtší kufík“, a vybrala si novinku firmy Samsonite, pevný a lehký skoepinový na kolekách, a tšila se, e nebude peplnný a odolá brutálnímu zacházení letištního personálu v Bagdádu i v Praze. On si vlastn ten zdrobnlý název nezaslouil, nebo ml rozmry menšího loáku, ale nebyla v nm ádná tlaenice, a navíc se tím poet zavazadel sníil na pouhé ti kusy a ušetila váha.
 
Tak jsme den ped odletem to luxusní zavazadlo konen úspšn a šetrn naplnili. Byli jsme ji po veei, já sedl u televizoru a poslouchal zprávy, kdy si Lenka ješt chtla mezi mkké textilie uloit indickou sošku bohyn Kálí z voavého santalového deva. Koupila si ji hned po píletu od Peršana ve starém súku a povsila do pedsín, kde tch nkolik let klidn visela, ani se jí kdokoliv dotkl. Slyšel jsem ji odcházet a po pár vteinách její zdšený výkik.
 
 
Byl jsem u ní za ti vteiny, rychlostí, která by jist pekonala Owensv, v té dob poád ješt platný svtový rekord, a spatil, jak nevícn zírá na dla pravé ruky s nkolika kousky prachu a tenké skoepiny ze sošky, její zbytek ve form pilin poprášil dladice podlahy.
 
„Podívej se, co se stalo! Jak je moné, e to devo takhle zteelo?“ zírala na mne se slzami v oích „Vdy je tu takové sucho, celá léta na ni nikdo ani nesáhl a já ji mla jako dárek pro Jiinu!“.
 
Pohlédl jsem na zbytky toho artefaktu a pachatel mi byl hned jasný.
 
„Kdepak, Leniko, nic nezteelo, je to dílo termit-všekaz. Podívej se na ty chodbiky nalepené na stnu, to jsou jejich tunely, protoe nesnášejí svtlo a jsou slepí. Seerou devo tak dkladn a opatrn, e zanechají jen tenoukou vrchní vrstvu, aby do nich neproniklo svtlo. Napadený pedmt tak budí dojem, e je celý, ovšem jen do doby, ne se ho nkdo dotkne, jak jsi to uinila práv te ty.“
 
„Proboha, co to tu ije za tuneláské šmejdy. U se opravdu tším, a odtud vypadneme, ne nco seere i nás, ale co já te té Jiin dám?!“
 
„Neboj,“ obejmu ji a tším, „letíš pece a zítra veer, take t ráno svezu do súku a tam si zase u Peršana nco vybereš, víš pece, co toho tam mají!“
 
Jak jsem slíbil, tak jsem uinil. Nakonec jsme tam pobyli skoro hodinu a koupili nejen podobnou sošku, ale pro tchýni stíbrný šálek na aj s ebenem obloeným ouškem a pro jejího bratrance Jirku ješt jemenskou dýku s rukojetí z rohu nosoroce. Stálo mne to sice majlant, ale Lenku jsem ped cestou potšil a usušil jí slziky.
 
Kdy jsme se po dovolené zase vrátili, zkontrolovala pozorn všechny devné vci a našla jen jedinou další ob všekaz, rámeek malého obrázku Zlaté mešity a ten patil do inventáe pronajatého domu a neml cenu ani hebíku, na nm visel.
 
Stejn ale na ten záitek s indickou bohyní nezapomnla a doma pak ješt dlouho podezírav kontrolovala všechny devné pedmty, které jsme si z Bagdádu dovezli, ne se ujistila, e v nich ádní „tuneláští šmejdi“ nejsou. Ti se v naší zemi objevili a o skoro dvacet let pozdji a neserali jen devo.
 
Ludk opka
* * *
Zobrazit všechny lánky autora

 

Komente
Posledn koment: 05.09.2016  08:29
 Datum
Jmno
Tma
 05.09.  08:29 ferbl