Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Skládanka na parkovišti
 
Letní ráno, které nezaíná ptaím zpvem, bývá uplakané. Pesn jako dnes. eka vydechuje nad msto horkost minulých dní a luní víly suší vyprané závoje. Nkteré z nich se vzdouvají a k blízkému sídlišti, dotýkají se dom a v cárách se snášejí nad rozlehlým parkovištm…
 
Mu v erné kšiltovce, ásten kryt tím pátelským oparem a ásten adou tis, vytahuje zespod bundy kovový hák. U za pár vtein vniká do zelené škodovky, která okamit zaíná vískat. Sakra! Takovej káp a oni v tom maj alarm! Mu rychle vyskoí ven.
 
Na druhé stran tis se ozývá štkot. Staeek, unaven se opírající o hlku, tiší svého psa na vodítku. „Rasty, psst, nech toho, všechny vzbudíš,“ domlouvá chlupáovi láskypln. Pes vzdorovit napne špagát, a se pánikovi vytrhne a zmizí v jehlinanech.
 
„Rastíku! Poj zpátky!“ cupitá za ním pomalu dda. „No tak, nezlob, nebo nedostaneš kostiku!“ Hrozí nezbednému psovi bambuskou, kterou vzáptí rozhrnuje mokré jehlií. Ach, je tady hrozný nepoádek. Papíry, plastové láhve, vajgly. Ddeek se s odporem prodírá pes vlhký porost a odpadky. „Okamit zpátky, Rasty! Rasty!“
 
Alarm – a vzáptí i Rastík – konen ztichli. Plešatý majitel zelené škodovky kontroluje z okna svj vz. Njakej zparchantlej podvraák mu tam ochcává kola! Moná i proto se alarm spouští znovu. Do prdele! Mohl ješt hoku spát! Zívne a otráven se zane oblékat.
 
Drobná ena v béovém letním kostýmku a na vysokých lodikách obchází svj vz. Trable s alarmem jdou mimo ni, má strach. Manel, který se v noci vrátil ze sluební cesty, postavil jejich auto do toho nejstupidnjšího místa – no jasn, jako jediné zbylo. Jene je to tu do kopce, sakramentsky úzké a ješt bude muset couvat. Tohle neme ta sotva vyklepaná kapota peít ve zdraví! A její mu teprve ne! Ke všemu je to tak trapné, e zrovna ona, ona ve svém postavení by mla dvakrát po sob bourat! Na to u ani kolegiální šprýmky nestaí, to u je záleitost nejmí do bulváru. Ach jo! O kousek dál registruje pohyb. Njaký mladík tu práv nastupuje do ervené fabie. Nezbývá ne… „Pane?“ zvolá k nmu.
 
Mladík se ji jednou nohou opírá o pední práh, pekvapen k en vzhlédne. „Ano?“ Z tónu lze vyíst, e je nepíjemn zaskoen. Jist, není to práv obvyklé oslovit cizí osobu na parkovišti a takhle asn ráno je to tém neslušné, ale… zoufalé situace vyadují zoufalé iny.
 
„Pro.. promite,“ zadrhne se ena nejprve, ne nabere jistotu, „e vás obtuji, ale asi nedokáu vyjet se svým vozem, u jsem to zkoušela, ale mám tam málo místa. Mohl byste mi, prosím, pomoci?“ Jakmile to celé vykla, všechna nervozita z ní opadla. Pro by jí také odmítl, mui peci rádi pomáhají enám v nouzových situacích, ne? Urit to dobe dopadne!
 
„To jako chcete, abych s tím vyjel já?“ upesnil si její výklad mladík a – ano! – jeho pravá noha se vrátila na asfalt.

Nad jeho otázkou se však musí zamyslet. Zaváhání. No, je to trochu zvláštní, v dnešní dob, svit klíky od auta cizí osob. Zlodji se to tu jen hemí. Ale na druhou stranu ne vzbudit toho svého mrzouta… „Ano, pesn to jsem mla na mysli.“
 
Za minutu u mladík usedá za její volant. A co kdy pece…? Rychle zabere místo spolujezdce. Tak. V duchu se sama sob smje. Kdyby tenhle kluík ml v ruce pistoli, vystoupila by bez jediného hlesnutí. Ale pro by to dlal. Neml v úmyslu ji pepadnout. Zato ona je u vším tím, co kolem sebe denn slyší, totáln zblblá! „Je mi to trapné, víte, je to poprvé, co jsem takhle nkoho poádala,“ vysvtluje mu.
 
Mladík, který zkušen s vozem vyjídí, pomaliku, ale bez váhání, se na enu usmje. „Já to chápu. Moje holka taky neumí couvat. Moná píšt zase ona ekne… tomu vašemu.“
 
„Ano, pesn tak.“Jenom aby v jejím pípad nešlo o ízení jinýho motrku, pomyslí si on.Poslední popojetí a vz se dostává ze sevení na širokou silnici. Svoboda!!! Mladíek vystupuje z vozu a s pozdravem vyráí zpt ke své fábce.„Dkuju!“ kií za odcházející postavou a sama sob se diví, pro situaci tak zveliovala. No a co, tak nkoho neznámého poádala o pomoc… Elegantn tím vyešila nkolik problém najednou. Nerudný muíek klidn doma spinká, autíko je celé a ten mládenec bude mít dobrý pocit, e udlal dobrý skutek. Tak je to!

Neujede ani pt metr, kdy jí vletí do cesty plešatý chlap. Zbsile máchá rukama. Jéiš! Nco se stalo! Nebo moná stane…? Co kdy tenhle je ten pravý, obávaný útoník, který se jí vnutí do auta? Navíc – nezná toho chlapa odnkud? Z njaké fotky s íslem, které vera prohlíela? Anebo blbne a potkává ho v samoobsluze.
 
„Co se dje?“ ptá se ho ze zpola staeného okénka pes zamené dvee.
 
„Nkdo se mi dobejval do auta, poniil mi dvee. Jeel mi alarm, moná jste to slyšela. Nevidla jste tu nkoho podezelýho? Všichni jsou ním podezelí! I vy, sakra! Mohla by to být i finta, jak se vnutit ke mn do vozu! „Kdepak, nic,“ odmítla. „Ale moná by nco vdl ten starý pán se špringšpanlem.“

 
 
Špendlíková hlavika se mu vaí.
 
„To je takový stedn velký ernobílý pes, dlouhé uši. Pán chodí o holi. Potkávám je tu kadé ráno, ale bohuel nevím, jak se jmenuje.“
 
Nešastníkovi to seplo. „Jo, toho psa sem vidl. To je dobrej nápad, kouknu se po nm.“
 
„A zavolejte policii,“ doporuila mu. „Máte u sebe telefon?“
 
To nebyla irelevantní, ale úpln pitomá otázka, co kdy te bude chtít pjit ten její? Sakra! V praxi se ve svt gangster moc pohybovat neumí!
 
„Rada nad zlato!“ huí mu odmen. „U se stalo.“ Jéiš, ta je chytrá jak jeho stará!
 
Cosi mezi nimi zaskípalo. S notnou dávnou sebeovládání mui slušn odvtila. „Pak vám zejm víc nepomohu. Pokejte, a pijedou.“ Úsený pozdrav a jede se dál.
 
Nemá tenhle typ lidí ráda, primitivní shromaovatelé majetku. Starají se jen o sebe. A kdy se jim naskytne píleitost, stanou se z nich šmelunkové a zlodjíkové.
 
Nemla by takhle pemýšlet. V kadém vidí kriminálníka. To je deformace z povolání. Moná by mla s tím trestním právem seknout. Ne ji to úpln semele. Povzdychne si nad sebou. Ve zptném zrcátku spatí, e ji dojídí ervená fabie. Na její kapotu dopadnou ruce plešouna. „Héj, nevidl jste tu zlodje? Nkdo mi chtl ukrást auto! Nevidl jste ho?“
 
Právnika pibrzdí. Dopric, ten chlap me být v afektu ván nebezpený.
 
„Ani nevím, jak bych ho ml jako poznat,“ odpovídá mladík na plešounv dotaz. Jeho klidný tón jako by se muovu rozilení vysmíval.
 
„Musel strašn pelášit, protoe z okna jsem ho nevidl!“
 
„To u vbec ne. Ale kdybyste šel te ke mn dom, vidl byste se nkoho pelešit!“ To znlo jízliv. „Kadej máme svoje trable.“
 
„Jasn.“ Rozilený mu mávne rukou a místo odpovdi vykikne. „Támhle!“ A u mae do další ady, z ní odjídí další auto. Nechce promeškat jediného moného svdka.
 
Mladík si pomyslí, e by nejlíp udlal, kdyby si kadýho vyfotil na mobil. Ale on mu to radit nebude, on tedy ne! Pak jeho pozornost strhává ena, které ped chvílí pomohl – stojí ped kiovatkou. Co tam zas vyvádí? Potebuje nco? Ne, u jede – mává na nj. Odpoví té mávnutím.

Spokojen se zavrtí. Vlastn to bylo fajn, e jí pomohl, i kdy se nejdív lekl. Ale zlepšilo mu to náladu. U dlouho mu nikdo tak nedvoval jako ona. Musí být ale hrozn naivní, kdy sví auto úpln cizímu lovku. Jako by ani neila v reálným svt. On neví nikomu. Po verejšku u ani svý holce. ivot je svinstvo! Proto taky jede poád na svý triko, nikdy v part, i kdy by mu to vyneslo mnohem víc. Zkrátka starý dobrý náhradní díly.
 
Hmm, škoda, e ta enská byla taková nóbl, ta nebyla stavná na flirtování s nikým jeho kalibru. Njakou tu vrásku navíc by jí odpustil, tyhle paniky stedního vku se nezdály, ped lidma si hrajou na dámy, ale jakmile se jim lovk dostal pod kiku, jsou vtší draice ne kdejaká dvacítka… Ale kdoví, teba se ješt nkdy nkde spolu potkaj… Ta pedstava mu vbubnovala do krve pknou porci elánu. To by teprve byla pomsta tý jeho rajd! Ta by umla, jakou si nabrnknul babu! Osven tou myšlenkou si pustil nahlas své nové autorádio. Vera ho zadara, jak jinak, koupil v jednom nezajištným, zato dost vyšperkovaným favoritu. I kdy se akce nezdaila, snad to nakonec dneska bude docela dobrej den.

 
 
Kdyby ješt ped tím, ne odboil, zkontroloval zptné zrcátko, zejm by jeho nálada opt klesla. Vidl by staeka openého o holi, jak si iv povídá s plešatým muem. Ten dda ho toti vidl blízko zelené škodovky, kdy vysvobozoval z psího umáku svoje kalhoty.
 
Renata Šindeláová

* * *
Kolá pro Senior Tip ©  Marie Zieglerová
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 31.08.2016  16:52
 Datum
Jmno
Tma
 31.08.  16:52 LenkaP
 30.08.  09:03 Luk