Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vítání Nového roku
 
Píchod Nového roku  1. ledna o plnoci se slaví ve vtšin  stát svta. Zvyky, jimi se jednotlivé národy louí a vítají Nový rok se od sebe velmi liší, a to nejen na rzných kontinentech, ale i v Evrop.
 
Zatím co Nmci  rádi slaví Nový rok barevnými svícemi, patí pro Španly k novoroním oslavám bezpodmínen hrozny, které pinášejí štstí. O plnoci si vkládají s kadým úderem zvonu do úst jedno zrnko vína. Kdo se pepote, ten bude mít v následujícím roce smlu. Obchodníci proto této tradici pizpsobili i nabídku a  speciáln pro tuto noc nabízejí  konzervy se 12ti zrnky. V ulicích pak podávají pouliní obchodníci plastové sáky s dvanácti kulikami, samozejm za lichváské ceny.
 
 V Itálii se píchod Nového roku vítá pedevším jídlem. Na stl pijde „cenone“, vícechodové  svátení menu, sloené z nejlahodnjších kulináských pochoutek, a u doma nebo v restauracích, jim dává v novoroní den pednost vtšina Ital. V menu pijde na adu i oka s „cotechinem“ a tunou vepovou klobásou. Kadý se snaí oky sníst co nejvíce, protoe tím si na tento rok zajišuje dostatek penz.
 
Japonci mají nade vše rozumnou novoroní povru. Ví toti, e si zajistí na celý rok štstí, zaplatí-li ve starém roce všechny dluhy.
 
V Anglii provozují hotové áry.  S úderem zvonu  napíší na kousek hedvábného papíru ti pání, spálí jej, popel nasypou do poháru šampaského a vypijí. Podaí-li se vas provést toto arování ne dozní poslední úder, urit se prý alespo jedno z pání vyplní.
 
V Koreji si vymují namísto novoroních gratulací prazvláštní pání: dva  známí, jeden druhému se obadn ukloní a pak si eknou - „Jste velmi stár“.
 
Ve Francii se mají na Nový rok nejlépe hasii, kteí mají pi novoroním pedstavení slubu v divadle. Herci a hlavn hereky ví, e podaí-li se jim o pestávce na jevišti políbit hasie, zaruí jim to po celý rok velké úspchy.
Rovn námoníci jsou na Nový rok v Paíi dleitou osobností. Spatí-li Paían námoníka, znamená to štstí, pipletou-li se mu do cesty hned ti najednou, je to záruka ohromného štstí a tak mají  námoníci v Paíi po celý novoroní den stejn vysoký kurs jako u nás kominíci.
 
Zdenka Franková 


Komente
Posledn koment: 03.01.2021  10:14
 Datum
Jmno
Tma
 03.01.  10:14 Von