Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emil,
ztra Vladimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Trabant- láska na celý ivot
 
Dnes u jich na silnicích moc nepotkáte, a kdy ano, za volantem sedí recesisté, nebo ti, kteí se prost svého miláka nemají srdce zbavit. Jedním z tch, kteí svj ivot spojili s Trabantem, je i pan Milan Fresar. Vzpomínky, o které se se mnou ochotn podlil, vyšly v loském roce v asopise Doba senior. Teba i vy si rádi zavzpomínáte…
 

Také jste mli Trabanta?
 
V dob jeho nejvtší slávy jich po našich silnicích jezdilo 180 tisíc. Tohle autíko uarovalo i panu Milanu Fresarovi (73). Za ivot vystídal tyi tato „lidová vozítka“.  Od roku 1968 je pedsedou Trabant klubu Praha, který letos v únoru oslavil u 50. výroí svého vzniku.
 

Sedím v obýváku jeho bytu a poslouchám vzpomínky na zašlou slávu. I dnes klub pracuje, ale s dobou ped dvaceti, ticeti lety se to nedá srovnat. Tenkrát ml klub kolem dvou tisíc len, dnes asi padesátku tch nejvrnjších. Dnes u jsou vtšinou v seniorském vku, mladých je opravdu minimum.
 
Scházejí se tyikrát do roka, vydávají svj Zpravodaj s radami pro motoristy i zajímavostmi ze svta Trabant. Listuji starými kronikami, tu zápisy a prohlíím fotografie.
 
„Byla legrace, poádali jsme výlety, závody, volili jsme miss Trabant, prost akce všech druhu. To víte, kdy vyrazí kolona Trabant na výlet, je to pro pihlíející turistická atrakce…Mívali jsme i své plesy, na Vlachovce. Jestli jsem zail i njakou trabantistickou  svatbu? No, tu svou…

 
 
Na svého prvního Trabanta jsem ekal tyi roky. Mohl jsem volit mezi ním, Škodou MB a malým Fiatem. Rozhodl jsem se pro Trabant, ml nejvtší kufr a byl nejspolehlivjší. Hned jak jsem ho koupil, zamluvil jsem si další, take za další tyi roky jsem si šel pro druhého, po limuzín tentokrát pro kombíka. Dali jsme mu jméno ua…
 
Byl bílý, ale natel jsem mu stechu erven, aby byl frajer. Celého jsem si ho pebudoval, ml jsem tam rádio i televizi- udlal jsem v nm asi padesát rzných zmn. Ml i tané zaízení, na steše zahrádku, za sebou vlek a u jsme freli. Ten se natahal vcí, i bojler, který se nevešel do igulíka, jsme tam v pohod dostali…
 
S Trabantem jsem projel velkou ást Evropy, nikdy m nezklamal. Jednou mi horkem praskl klínový emen, který jsem hned vymnil, jinak jsem ádnou závadu neml. Dojel jsem a na jih bývalé Jugoslávie. Dnes u nemám ani jednoho. Dret si z nostalgie dv auta, to není pro dchodce nic levného…

 
 
Mívali jsme svépomocnou dílnu, velmi dobe zaízenou souástkami, byli jsme jak malá Mototechna. Hodn s námi spolupracovali Nmci. Zvali kadý rok dvacet z nás na týdenní školení, abychom vdli, jak kterou závadu odstranit. Akoliv jsem celý ivot pracoval jako stava, po veerech jsem opravoval Trabanty, dvakrát týdn, pes dvacet let.
 
Pak kdy byla v restituci naše dílna vrácena, zaídil jsem si ivnostenský list a opravoval jsem doma v garái. Prošly mi jich rukama stovky. Vdycky tu stála ped domem ada Trabant, zájem byl velký. Neml jsem na nic as, manelka se zlobila, byl jsem v garái zalezlý po veerech i o víkendech. Dnes u to nedlám, zmáhá m to, jen kdy pijde s prosbou njaký kamarád, pomohu mu.

 
 
Byli jsme souástí Svazarmu, ale snaili jsme se vést svj klub úpln nepoliticky. Tvoili jsme skoro polovinu len Obvodního výboru Svazarmu, proto nás nechali na pokoji. Jen kdy bylo poteba vykazovat njaké branné dovednosti, domluvil jsem se s chlapama, koupili jsme vzduchovky a zašli jsme si zastílet na stelnici. Kdy nás tam pišlo tisíc, mli splnno…
 
Dnes koní Trabanty vtšinou ve šrotu. Pvodní majitelé by je dali i zadarmo, ale je teba zaplatit deset tisíc ekologické dan, a to se nikomu nechce. Víte, on Trabant hodn kouí, ale s tmi škodlivinami to zas tak hrozné není. Kdy je správn seízený motor a dobe se mae, mnohé diesely jsou na tom h. Pokud to šlo, Nmci je stále vylepšovali.
 
Trabant kluby jsou po celé republice, setkáváme se na tradiních akcích, teba tady v Praze je kadoroní Podzimní praská trabantiáda.

 
 
Jestli mám njaké legraní záitky? Jednou mi na rozbahnné louce zajel pedek Trabanta do potoka a já nemohl vyjet. Poádal jsem chlapy, kteí poblí pracovali s bagrem, jestli by mi ho tím strojem nevytáhli. Plivli si do dlaní a Trabanta mi penesli na druhou stranu holýma rukama, smáli se, e píšt v nm mohu klidn i zstat sedt…
 

Uil jsem si s ním legraci i romantiku, Trabant byl souástí mého ivota. Mám za ta léta tolik krásných vzpomínek, ale ty asy u jsou pry.“
 
Foto: autorka a archiv M. Fresara

Znáte tuhle?
Víte, pro nemá Trabant anténu? Protoe by si ho nkdo mohl splést s jednohubkou…
Pro jede kadý trabant pes vesnici naplno? Aby ho psi neroztrhali.
Víte, co je souástí dokumentace ke kadému trabantu? Jízdní ád autobus.
Jak poznáte Trabanta ve sportovní úprav? Podle tenisek za sedakou.

 
S pedsedou Trabant klubu v Praze Milanem Fresarem si povídala Eva Procházková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 18.08.2016  22:47
 Datum
Jmno
Tma
 18.08.  22:47 EvaP
 18.08.  12:26 Ivan
 18.08.  12:17 Ivan
 16.08.  12:05 EvaP
 15.08.  17:15 Von
 15.08.  12:48 EvaP
 14.08.  15:05 LenkaP
 14.08.  14:09 ferbl
 14.08.  08:24 kusan