Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Irák, málem mj osud (8)
 
Ti na jednu práci
 
Jako v  lánku o výjimených iráckých emeslech i zamstnáních stojí za zmínku také další, zejména pro cizince velice nepochopitelný jev, toti pezamstnanost, jakýsi protiklad k „metle kapitalistických reim“, nezamstnanosti. Sice jsme nco podobného tehdy znali v daleko menší form i u nás, ale tady to nabylo nebývalých rozmr.
 
Jeto v té dob vládla v Iráku strana BAAS, jakási obdoba naší „lidové demokracie“ (huh, ten pleonasmus), odstranila ten neblahý pojem uneploymentu ze svého politického programu. Pi tehdejší úrovni vzdlání lidu byla tato hrozba zcela reálná, a tak reim, pi svém bohatství z nafty, prost a jednoduše nabral do státních a komunálních úad tolik lidí, kolik v nich bylo místa pro stl a idli.
 
To se ovšem projevilo tak, e tam, kde by stail jeden úedník, sedli dva, ba i ti. Zajisté zásluný in, eknete si! Daleko lepší, ne vyplácet lidem podporu, ani by pro ni hnuli prstem. Jene oni tím prstem píliš  nehýbali, a kdy, tak jen opravdu zvolna, take to mlo podobný efekt jako nezamstnanost, toti potíe, a to hlavn pro cizince.
 
Pijde-li napíklad nco projednat a potebuje vdt, kdo je k tomu v dané instituci kompetentní, obrátí se zpravidla na první osobu v ad stol. Oslovený pravdpodobn neekne ani slovo a kývnutím hlavy ho pošle stl dál. Tam se scénka opakuje a má-li štstí, najde nešastník konen osobu, která rozumla jeho anglické otázce. Potkalo-li ho dokonce štstí dvojnásobné, je mu zdvieným palcem pokynuto, aby vyhledal pana Ahmeda o poschodí výše.
 
Se zdvoilým úsmvem a díkem „šukren“ na rtech tam vystoupá a zjistí, e všechny dvee na dlouhé chodb jsou sice oznaeny jmény, le písmem arabským (v zájmu spravedlnosti dluno ale podotknout, e na vyšších místech a ministerstvech jsou uvedena také latinkou). Naštstí se na chodbách všech úad nachází koutek, kde sedí „ajdí“, mu, který roznáší zamstnancm aj, nebo kávu. Ten obyejn vládne dostatenou znalostí anglitiny, aby pochopil, koho hledáte, a kdy mu to eknete, tak vám poloí otázku „which Mr. Ahmed do you want to speak to? („S kterým panem Ahmedem chcete hovoit?“) a je v koncích, netuše, e v arbském svt je Ahmed, jak kdy naseje, snad stotisíckrát víc, ne u nás Novák a v Anglii Smith. Protoe to neví, vrátí se k onomu laskavému pánovi, který mu to poradil. Ten mu ochotn prozradí, e jmenovaný sedí v místnosti íslo 7. I vrací se nahoru a pemýšlí, pro asi tu informaci nedostal ji prve. Takhle se ovšem ptá jen první dny, protoe záhy pozná, e tak to prost v tchto zemích je a e je teba s tím poítat.
 

Smíen s tou skuteností, chystá se zaklepat na dvee, ale ájdí mu to nedovolí, protoe „pan Ahmed se modlí“. Kdy nakonec stane ped kýeným vašnostou, doví se, e dotyný není této vci kompetentní, je poslán na jiný úad nebo ministerstvo a proces se opakuje. Pokud takový lovk na to nemá nervy, nebo má slabé srdce, hrozí mu, e ho pošlou dom v cínové rakvi. Vydrí-li to ale a zvykne si, stane se proti tomu imunním a má nadji, e to peije.
 
V té souvislosti si vzpomínám, jak jsem jednou slyšel jakousi  sestru z bagdádské nemocnice, hezkou, asi ptadvacetiletou Anglianku, které kdy se úedník za pultem zeptal, jak dlouho u v Iráku je, odpovdla: „Five years already, and still alive!“ („U pt let a poád ješt ivá!“)
 
Tato jedna vta pln vystihuje obtíe cizince v tehdejším Iráku a je pípadným zakonením této ásti. Pesto se chci ješt zmínit o nem, na co jsme tehdy v naší zemi ehrali, co ale v Iráku nabylo pímo obludných rozmr, toti o byrokracii, ale to je ji téma na další kapitolu.
 
Ludk opka

* * *
Koláe © Marie Zieglerová
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.08.2016  15:35
 Datum
Jmno
Tma
 13.08.  15:35 Ludk
 13.08.  14:12 LenkaP
 13.08.  14:04 Josef