Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Obad "ehnání kídy"
 
aneb znaka K+M+B
 
 
Podle tradice poátení písmena jmen tí král (mudrc), kteí se pišli do Betléma poklonit malému Jeíškovi - se píší 6. ledna nad vchody dom. V Matoušov evangeliu se však o vznešených darovnících píše jako o mudrcích a jména se neuvádjí. První zmínky o mudrcích jako o králích se nalézají a ve spisech kesanského spisovatele a myslitele Tertulliána. Jména tito ti králové získávají a kolem roku 500 a jako Kašpar, Melichar a Baltazar se v písemných pramenech vyskytují teprve od 9. století.
 
Od konce stedovku je znám zvyk ehnání obydlí svcenou vodou a kadidlem. Pi tomto obadu se psaly svcenou kídou na vrata píbytk iniciály jmen tí král, která se bhem staletí vila v povdomí vících jako Kašpar, Melichar a Baltazar spolu s píslušným letopotem. Na vrata vesnických stavení je o svátku Tí král od 17. století psal knz nebo uitel. Za "slubu" dostávali v kadé chalup tíkrálovou výsluku.
 
Poátení písmena jmen král však podle nkterých badatel mohou mít i jiný význam. V dívjších dobách mohlo jít spíše o zkratku latinského poehnání Christis mansionem benedicat (Kristus a poehná píbytek).
Letopoet u písmen K + M + B prý znamenal poátek roku.
 
 
 
 
V 19. století byl tento starý vánoní obyej  rozšíen i u nás. O vánoních svátcích a nkolik dní po nich chodívali farái po své farnosti s novoroním poehnáním po píbytcích svých osadník. Fará byl v pluviále a ml v ruce kí, kaplan byl odn v rochetu, kostelníci nesli kadidelnici a kropá, ministranti byli v parukách a prvod doploval kantor. Do píbytku vstoupili se zpvem. V pokoji na stolku pikrytém bílým ubrusem stály na svícnech tyi voskové svíky, je byly po píchodu faráov rozsvíceny. Kdy se tak stalo, domácí lidé poklekli a ekali na poehnání. Fará vykouil nejprve veškeré místnosti kadidlem a potom vykropoval. Kantor psal pi tom na všechny dvee svcenou kídou K+M+B. Takto posvcenými dvemi nemohl pak projít ádný ábel ani strašidlo. Za svou námahu dostal fará v papírku zabalený tolar nebo dukát, kaplan zlatník a ministranti po groši. V posledním dom, kde se fará svlékal (to se ji naped smluvilo), zstal na veei. Po jídle se hrály karty, a tak se asto stalo e fará vše, co po domech sebral, opt prohrál.
 
Text:Jan Kareta
Ilustrace:Václava Arnoštová


Komente
Posledn koment: 09.01.2021  23:37
 Datum
Jmno
Tma
 09.01.  23:37 Evussa omluva...
 09.01.  23:35 Evussa Pravda?
 09.01.  09:20 Vclav
 06.01.  13:02 olga jankov
 06.01.  05:29 Duan