Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dorota,
ztra Alexandr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mu, který se zapsal do evropských djin - 2
 
KAREL IV. A ENY
 
Co se týká vztahu k enám, nco prozradil ve svém ivotopise a zbytek popisuje eská kronika z 15. stol. od pozdjšího papee Pia II. Píše: „…e mlád jsa chlípný byl a jsa v Parm, manelky mnohé poskvrnil, ani trestán byl od otce…“ Trestán sice nebyl, ale napomínán svým otcem nkolikrát, aby nechal mštky na pokoji. Pesto byl u za svého ivota králem velmi oblíbeným a eským lidem uctívaným.
 
 
Dti
z 1. manelství od 15.5.1323 s Blankou z Valois (1316 - 1.8.1348) - 2 dcery  Markéta (24.5.1335 - 2.9.1349) - ila na dvoe uherského krále Karla Roberta z Anjou jako budoucí  nevsta uherského následníka Ludvíka (1326–1382), umírá bezdtná ped dovršením plnoletosti Kateina (1342 – 26.4.1395) - 1. manel Rudolf Habsburský (1339–27.7.1365), syn Albrechta Chromého, bez dtí ; 2. manel od 19. 3. 1366 Otta Braniborský (1341–1379), bez dtí
 
z 2. manelství od 4. 3. 1349 s Annou Falckou (26. 9. 1329 - 2. 2. 1353) - 1 syn Václav (17. 1. 1350 - 30. 12. 1351) - od 11 msíc zasnoubený s Annou Svídnickou, kterou si pozdji bere sám Karel IV.

 
 
z 3. manelství od 27. 5. 1353 s Annou Svídnickou (1339 - 11. 7. 1362) - 3 dti  Eliška (19. 4. 1358 -   4. 9. 1373) - manel Albrecht III. Habsburský (1348 - 1395) ; Václav IV. (26. 2. 1361 - 16. 8. 1419) - budoucí eský a ímský král novorozen (1362 – 1362) - zemelo
 
z 4. manelství od 21.5.1363 s Eliškou Pomoanskou (1347-14.2.1393) - 6 dtí
Anna (11.7.1366-7.6.1394 na mor) - budoucí anglická královna,  od 19.1.1382 manel Richard II. Plantagenet (6.1.1367-14.1.1400), bez dtí Zikmund (14. 2. 1368 - 9. 12. 1437) - budoucí uherský a eský král a císa ímský Jan Zhoelecký (15. 6. 1370 - 1. 3. 1396 otrávený) - od 10. 2. 1388 manelka Markéta Richilda (? - 1444), dcera švédského krále Albrechta II. Meklenburského, mli jedinou dceru Elišku Karel (13. 3. 1372 - 1373) - zemel brzy po narození Markéta (29. 9. 1373 - 4. 6. 1410) - manelka norimberského purkrabího Jana III. z Hohenzollernu (1369 – 1420), mli jedinou dceru Albtu Jindich (1377 - 1378) - zemel po narození.

 


Votivní obraz Jana Oka - autor obrazu je neznámý. 
 

Obraz je 181 cm vysoký a 96 cm široký. Je rozdlen do dvou pás. V horním se uprosted nachází trnící Panna Marie s nahým Jeíškem (trn je zahalen látkou, kterou pidrují dva andlé). Po pravici madony kleí císa Karel IV. s císaským znakem, za ním stojí sv. Zikmund. Po její levici kleí mladý král Václav IV. s eským královským znakem, za ním stojí jeho kestní patron sv. Václav.
 
V dolní ásti kleí uprosted se svým erbem donátor obrazu Jan Oko z Vlašimi, který je jako jediný z celého díla zobrazený v písném profilu. Své ruce vkládá do rukou sv. Vojtcha. Úpln vlevo za sv. Vojtchem stojí sv. Prokop. Na druhé stran za Janem Okem stojí sv. Vít a za ním je vyobrazena sv. Ludmila.
 
V ervenci 1346 byl na památném rýnském ostrov Königstuhl u msteka Rhens zvolen Karel Lucemburský hlasy pti kurfit ímským panovníkem.
 
… o 9 let pozdji: ím - píjezd Karla ke korunovaci na císae – píše se rok 1355.

 
 
Pokraování píští sobotu:
Karel IV. 1
Karel IV. a eny - 2
Karel IV. stavitel - 3
 
Pro Senior Tip  vypracovala Janina Svobodová,  knihovnice Jiráskovy knihovny Kluov
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 28.02.2016  09:21
 Datum
Jmno
Tma
 28.02.  09:21 Milu
 27.02.  22:17 Ivan
 27.02.  17:55 Von
 27.02.  12:27 Blanka K.
 27.02.  00:05 Kvta