Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Liliana,
ztra Dorota.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Msteko, které má kouzlo


Pozn. redakce: V naší zemi je ada zajímavých míst, která stojí za to navštívit. Zasíláte nám stále více tip na výlety. Reagujeme na vaše námty a pidáváme rubriku – Tipy na výlet.
Vaše pozvánky rádi pedáváme dál…


Pi putování po krásných místech naší vlasti nelze opominout Štramberk, msteko neobyejn milé pro svou malebnost, ne nadarmo nazývané Moravský Betlém. Roku 1359 ho zaloil moravský markrab Jan Jindich Lucemburský, podnes jeho in pipomíná válcová v zvaná Trúba. 


Pvab podhorského msteka okouzlil lékae MUDr. Adolfa Hrstku (1864 - 1931), rodáka z Kleštic na Chrudimsku, natolik, e se ve Štramberku natrvalo usadil a neopustil ho a do své smrti. Psobil v msteku jako radní i jako starosta. Na jeho návrh byla "Kulatina", jak se také štramberské Trúb íkalo, za pomocí architekta Kamila Hilberta zastešena a roku 1904 upravena na rozhlednu. Dr. Adolf Hrstka zaloil ve Štramberku Klub eských turist. Jeho zásluhou picházeli do msteka také významní malíi Bohumír Jaronk, jeho secesní obrazy Štramberka stále vzbuzují úas. Také malíi Oldich Blaíek, Jaroslav Panuška a další; ostatn malísky je Štramberk pitalivý stále a není výjimkou, kdy msteko okupují studenti - malíi nkteré umlecké školy. Pi pohbu dr. Adolfa Hrstky 25. kvtna 1931 vlály prapory národních barev z Trúby, škol i soukromých dom, všechna pouliní svtla svítila, za okny chalup plály rozehnuté svíce. Na poslední cest jej s vlajícími prapory doprovodily všechny spolky v krojích, áci a uitelstvo.


Významnou postavou byl Bohuslav Blaek (1869 - 1932), vlastivdný pracovník a propagátor Štramberka. Pravovrnými Štramberáky byli Zdenk Bár (1904 - 1980), lyrický básník; Adolf Kellner (1904 - 1953), profesor filozofické fakulty brnnské univerzity, autor nejlepší eské dialektologické monografie "Štramberské náeí"; Augustin Socha (1883 - 1952), kapelník a skladatel, ti msíce ped jeho narozením zabil blesk jeho otce soukeníka a zapálil jejich domek; Cyril Hykel (1896 - 1976), uitel, prvodce a správce místního muzea; František Kutá (1895 -1979), uitel a turistický prvodce, poslední pamtník významných host Štramberka Leoše Janáka, Petra Bezrue, Bohumíra Jaroka a dalších umlc a vdc; ing. Jií Hanzelka (nar. 1929), narodil se v domku p. 267, který se z pod štramberské Trúby dostal a na jih Afriky, za Kordillery, na Sibi i do Turecka.


Vhlas msteko získalo díky jeskyni Šipka, ve které roku 1880 archeolog K. J. Maška objevil krom jiných archeologických nález osídlení pedhistorické doby také zlomek dolní elisti neandrtálského dítte. Její pravost a píslušnost k neandrtálskému období definitivn potvrdil francouzský antropolog Jean Louis Qatrefages de Bréau. elezný odlitek elisti je uloen v paíském Muzeu pírodních vd. Kopie elisti neandrtálského dítte je ke shlédnutí v Muzeu ve Štramberku. Originál odvezli za války Nmci do Mikulovského zámku, kde tsn ped koncem války všechno zniil velký poár.


Nad jeskyní byl roku 1922 oteven v prostoru hory Kotou Národní sad s pírodní galerií soch. Nejmohutnjší z nich je socha sv. Václava, postavena roku 1932 na památku tisíciletého jubilea Václavovy muednické smrti a jako projev lásky, úcty a vdnosti národa k tomuto kníeti.


Stíbrné jezírko a další pírodní zajímavosti lze objevit v arboretu. Místní faunu zastupuje také vzácný motýl Jaso ervenooký (Parnasius Apollo), který se do Štramberka vrátil se z Belanských Tater, vyskytuje se na Kotoui i na Bílé hoe. V nedaleké Kamenárce si mohou horolezci vyzkoušet na hlavní stn 42 rzných lezeckých cest. Je zde také piblin 80 m hluboká krasová jeskyn zvaná Pouová.


Ryze souasnou je rozhledna Bílá hora, vzhledem pipomínající symbol struktury DNA, otevena byla 28. dubna 2000.


Msteko se temi tisíci obyvatel má dv muzea, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1721 - 1723. Stará zvonice se zbytkem ve pipomíná pvodní kostel sv. Bartolomje. Ve mst jsou pvodní roubené domy, také nkolik stylových restaurací a kavárniek.


Která roní doba je pro návštvu Štramberka nejpíhodnjší? Rozhodn sví jaro, pak neobyejn barevný podzim, urit syt vyzrálé léto, ale také kehce bílá zima. Štramberk je pitalivý za svítání i za soumraku, ze plného sluneního svitu, ale i za dešt. Prost má své kouzlo v kadém okamiku kadého dne v roce.


Richard Sobotka

* * *

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 28.07.2017  12:52
 Datum
Jmno
Tma
 28.07.  12:52 Vendula
 28.07.  10:40 Marta U.
 28.07.  07:22 KarlaA