Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oldich,
ztra Lenka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

S. K. Neumann - mu mraný

 

Stanislav Kostka Neumann ( 5. ervna 1875 - 28. ervna 1947)


Nemám v úmyslu zabývat se kritikou díla této kdysi komunistické ikony. Básník to byl nesporn talentovaný, lovk hodn rozporuplný. Je moná píznaným paradoxem, e jeho vztah k pracujícím byl podobný jako Marxv k dlníkm. O Marxovi se moná s malou nadsázkou traduje, e snad nikdy nepotkal ivého dlníka. Podobn to platilo i o eském básníkovi.


Jeho otec byl pvodem polský šlechtic s pedky s modrou krví (odtud i Kostka ve jménu). asto a rád to zdrazoval, ostatn i psobil velmi distingovan, asketicky. Pokud ovšem zrovna nebyl „spoleensky unavený“, co v mládí býval asto. A nedokonil ani studium obchodní akademie, byl bezesporu vzdlaný a podle pamtník i literárn velmi aktivní, pracovitý. Zajímavou postavou byla jeho první manelka Kamilla, rozená Krénová, dcera praského holie, snad s italským rodokmenem. O orgiích, které se konaly v proslavené „olšanské vile“ se v Praze na konci devatenáctého století šeptalo dost nahlas a zdá se, e paní Kamilla nebyla jenom trpnou hostitelkou.


Zapáleným marxistou se básník stal a po válce, tomuto období jeho ivota se vnovat nechci. Stejn piznávám pedem, e jeho „satanské“ období patrn bylo díve, ješt v asech „olšanských“. Pro poádek bych chtl vysvtlit, e povstná vila byla majetkem básníkovy rodiny. Jeho otec, advokát a jinak také íšský poslanec, zemel brzy, rodina nebyla nijak hmotn zajištná a ptiletý Stanislav se pohyboval mezi peujícími tetikami a skoro chudobou. S první enou ml básník dv dti, syna známe jako pozdjšího herce Národního divadla( televizní a filmoví diváci urit jako pohádkového krále, který odvolává, co odvolal). Po rozchodu manel vila zstala Kamille a ta pozdji, aby uivila rodinu, zaloila pomrn úspšné nakladatelství.


Jsme v roce 1904. U pomrn známý básník a publicista opouští rodinu, rozchází se se svou enou a odjídí do Vídn s novou láskou - brnnskou krasavicí Boenou Hodaovou. První en nechává doma dv malé dti a také prostor pro nové pomry, teba se spisovatelem a reisérem Arnoštem Procházkou. Pár se ubytuje s pomocí dávné Neumannovy kamarádky Marie Majerové, ale vydrí asi rok. Vyschly finanní zdroje, zdá se, e básníka mohou dostihnout i problémy s vydáváním anarchistického Nového kultu. Tam se peníze, svené dlníky na jeho vydávání, poztrácely za podivných okolností. Mladý pár se sthuje do krásné pírody v okolí Brna, nejprve k rodim mladé milenky do ekovic, potom do Bílovic. Je to doba plná zvrat. Spíše nouze, jednou nahoe, astji dole. Do toho dít, dcera, pro otce nepíliš chtná. Nevím, do jaké míry lze brát ván opodné vzpomínky druhé Neumannovy eny. Ostatn brali se po delší známosti, v dob, kdy vztah u vyprchal. I z mnoha jiných svdectví se ovšem zdá, e básník nebyl zrovna vzorný lovk ani manel. Vzpomínky druky umlce nejsou píliš píjemné tení. Opilec a hulvát pekrývá umlce, slunce laskavé pohody zasvitne zídka do krásného kraje mnoha básník. Pedstava kazatele nového kultu, který své druce a matce jejich dítte doporuuje, aby chcípla, kdy se doaduje erstvého vzduchu. Nebo pokivené pátelství s podivným Rudolfem Tsnohlídkem, které vyústí v odchod milenky do Tsnohlídkovy domácnosti a jejich doasnému souití. Neumann, pokikující pod jejich okny na svou doasn nevrnou druku: ty kurvo. Bylo to nesourodé souití dvou odlišných lidí, které spojoval stejn podivný vztah. Rozchody a návraty, nevry a usmíení, nakonec i manelství po více ne desetiletém vztahu.


„Mraný mu“ S. K. Neumann ke konci ivota promnil i své náboenství. Od satanismu a anarchismu pešel na rudou víru uhlískou a stal se dokonce i jistou komunistickou ikonou. Ale to by byl jiný píbh, stejn jako další ena, která pišla do jeho ivota pozdji. Tko popiratelnou pravdou je, e patil k tm umlcm, kteí nco jiného kázali a nco asto opaného ili.


Josef Hejna

* * *

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 07.06.2015  10:41
 Datum
Jmno
Tma
 07.06.  10:41 Ferbl
 07.06.  06:59 Jarmila42
 06.06.  13:40 autor
 05.06.  13:12 Marta U. To nen zem
 05.06.  11:14 Blanka K.
 05.06.  10:11 Von
 05.06.  08:27 kusan