Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dorota,
ztra Alexandr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ernochova píse poslední


V dob, kdy vycházel Literární msíník a kdy mi tam obas njakou povídku zveejnili, m tehdejší pan redaktor pozval do Prahy na literární veírek. Bylo to na Starém mst, pár krok od Staromstského orloje. Vstoupili jsme do jednoho z historických dom a šlapali jsme po úzkých nekonených krkolomných schodech snad do pekla.


Octli jsme se v jakýchsi klenutých prostorách s nkolika sloupy. Pan redaktor m posadil vedle sebe a objednal víno. Kdy jsme se navzájem pedstavovali, slyšela jsem jen slova a nevnímala jsem, o koho ve skutenosti jde. Všichni spisovatelé, se mn vybavili a posléze, kdy jsem si doma od nich nco peetla. Matn si pedstavuji, e naproti sedl Ladislav Fuks se svým mladým pítelem, pan doktor Alois Volkman, jeho verše jsem si dokonce opisovala, protoe byly tak jiné, a o nm jsem si pozdji peetla, e zápasil s nepízní všech zástupc oficiálních struktur.


Ale co mám dosud v pamti, e pišli dva zpváci s kytarami. Jeden z nich Karel ernoch, mladý, hezký, ernovlasý. Vzali si kytary a zaali hrát. Program zaal. Mísily se verše s hudbou. Také bych si ješt vzpomnla na pár verš ze tvrtého rozmru Jiiny Axmannové, ale jiné verše se mi u vytratily. Poezie byla prolínána hudbou. Víno bylo jist vynikající, ale mn v té dob nic neíkalo. Jediné, co ve mn dosud zstalo jako záhada, bylo, e po skonení programu, druhý zpvák sbalil kytaru a odešel. Navíc nebo zadarmo nezpíval, zatímco Karel ernoch s námi zstal a zpíval nám a do konce. To jsem si na nm cenila a do jisté míry to dokreslovalo míru jeho charakteru. Od té doby byl mj oblíbený.


Karel ernoch se narodil 12. íjna 1943 v Praze. Letos je výroí sedmdesát let od jeho narození. Pestoe u není mezi námi, jako by od nás neodešel. Ješt se s ním meme tšit na obrazovkách a i nadále poslouchat jeho písniky. Jako profesionální zpvák pop music zaínal na vojenské základní slub. Po vojn psobil u nkolika rockových skupin a dále u jako zpvák, kytarista, texta a skladatel. I pes rzné zákazy vystupoval na estrádách a koncertech, zájezdech. Na festivalu Bratislavská lyra v roce1969 zazpíval Píse o mé zemi. „Za roky bez moí leí má zem, svt o ní hovoí v dobrém i zlém… za roky bez moí leí má zem, nikdo ji nezboí ohnm i zlem…“ A do roku1972 ml zákaz vystupování. Pomohl mu editel divadla Ateliér. Kdy tké roky pešly, hostoval v Semaforu, vystupoval na estrádách a koncertech, zájezdech, s Naou Urbánkovou, psobil s orchestry Karla Vlacha a Václava Hybše, s TOR Orchestrem eskoslovenské televize a posléze i s vlastní skupinou Bonton od roku1985 a do roku1991.


Nezapomenutelné jsou scénky v zábavných televizních poadech s Jiím Wimmerem Ring volný a Moná pijde i kouzelník. Tyto humorné scénky jim obma vynesly obrovskou popularitu. Ješt dnes vidím, jak ho Wimmer uí hrát Karla na housle. Sotva ernoch vezme housle a chce si je dát pod bradu, Wimmer zave: prackou se hned hrabe je krku! V jednom kuse ho peskuje, roziluje se a dobrák ernoch jako vrný pes má sklopené uši, poslouchá a dlá, co se mu porouí. Koncem ledna, pesnji 25. ledna 2001 herec, komik, bavi Jií Wimmer odešel, scénky skonily a krk bych dala za to, e se ernoch maarský nenauil.


Ješt se mihnul jako pítel Štpy, Ivy Janurové ve filmu Petrolejové lampy. Nezapomenutelné jsou jeho písniky s Peterem Dvorským. „Láska prý je jako sklípek, kde vysedávám sám…“ Nebo s Jiím Srstkou Víc ne pítel tvj.

Na pultech obchod si meme koupit jeho vzpomínkovou knihu Karel ernoch: „Já bejval divnej kluk“, která vyšla v roce 2005. V knize se meme mimo jeho umleckou dráhu i doíst, e se vyuil klempíem, e byl dvakrát enatý a ml syna a dceru.

 

 

Jako by tušil blíící se osudové datum, 27. prosinec 2007, nazpíval pro nás nezapomenutelnou píse Cesta poslední. Za mikrofonem šedivý chlap, šedivé vousy, erný širák, v rukou kytaru a sálem se line… „tou cestou podivnou lovk se dává sotva na svt pichází, cestou jedinou ze svta odchází…“

 

Bylo mu pouhých šedesát tyi let.

 

Marta Urbanová

* * *
Koláe pro SeniorTip © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 13.10.2013  07:31
 Datum
Jmno
Tma
 13.10.  07:31 Bobo :-)))
 12.10.  18:51 La K.
 11.10.  13:07 Peter dk
 11.10.  11:29 Von
 11.10.  11:18 ferbl
 11.10.  07:21 Blanka B.