Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahoslav,
ztra Vladislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pedl?

Moje publicistika


Honba za ziskem a penzi umenšila nebo zcela vygumovala u úzké vrstvy eských oban, podnikavc, mnoho ostatních, staletími provených a vyzkoušených hodnot a cíl, k nim patí poctivá práce a estné podnikání, absence lobbist, vzdlání, spokojenost obana, bezpenost, spravedlnost, tolerance, láska k lidem, bliním, rodin, dtem a k ivotu vbec. Nazírání svta touto skupinou pozmnilo její myšlení a jednání i ebíek hodnot. Navíc tuto skutenost zhoršují zpsob a metody, jakými tchto cíl dosahuje.


Peníze z úplatk, korupce, z privatizace veejných rozpot, ale i veejného prostoru, státní zakázky bez výbrových ízení, otesn pedraených obích zakázek - tunel Blanka, IZIP, státní maturity, stavba dálnic nejdraší ve svt, výbr mýtného, Mostecká uhelná a mnoho dalších, se neztratily. Byly odklonny na anonymní tuzemská a zahraniní konta, hlavn v daových rájích. Jejich vlastníci si zakoupili, nebo si nechali postavit rezidence, které si nijak nezadají s pepychem a okázalostí naftových šejk. Koupili si malá i obí letadla a helikoptéry, ijí v destinacích jako je Monako, USA, Florida, Bermudy, Skotsko, Irsko a jiných pro n lákavých koninách.


Promují a rozpouštjí tyto zcizené peníze a zisky eských oban v supernadstandardních ivotech. Stali se akcionái velkých eských i zahraniních lukrativních spoleností na tbu deva, uhlí, plynu, zlata, platiny, majiteli velkých fotbalových a hokejových klub a jsou všude tam, kde lze bezpracn rozmnoovat bohatství.


K této skupin nepatí podnikatelé, kteí svoje firmy zaloili, zvelebují a své bohatství získávají poctivou, cílevdomou prací. Ti patí vtšinou ke stední obanské vrstv a drí i v tké dob eskou ekonomiku na dobré úrovni, pestoe špatné poiny eských vlád jim práci a snaení spíše ztují ne pomáhají. Ped tmito díi klobouk dol a uznání.


O co tedy nyní jde? O navrácení politiky veejnosti, obanm a ne ji nechávat v soukromých privátních rukou kmotr a politik, kteí nedodrují vyhlášené programy, s nimi šli do voleb. To jsou kroky ke sníení korupce. Podle Bendy, Kalouska, Nease a dalších nevidomých a nevdomých to prý bez "deal", jak nazývají identickou korupci, nejde.


Kalouskové, Neasové a Bendové i další, mnozí s rekordními asy studií a pofiderními diplomy, s trvalým zamstnáním ve snmovn pesvdují lidi, ale hlavn sebe, e to by byl konec politiky. Ano, ale té jejich zprivatizované politiky, zaloené na "jánabráchismu", klientelismu, korupci . Kdy nyní státní návladní, policie a justice do tchto sfér rázn vstoupily a skutky nazvány pravými jmény pichází kmotrotesení.


Pi mnohamsíních vyšetováních ji od roku 2012 se našla pkná ádka levot. A jako vedlejší úlovek paní Nagyová. Neas a ti pebhlíci patí k tm dleitjším osám v ad píbh, ale nejsou, respektive by nemly, být konené. ada politik, politolog, právník a noviná nemá jasno v pojmech kompromis a korupce. Hlásají tézi, e budou-li "trafikanti" a dárci trafik, kmoti a najatí právníci pro levárny odsouzeni, bude to prý konec politiky. Není tomu tak. Politika bude pokraovat, ale bez tchto "obchod".

 


Nyní se sáhlo k ostejším a správným krokm, je mají vést k náprav. Je to konen pedl? Neskoní jako všechny dosavadní? Nedotáhne-li se to do konce, je to na emigraci, ekl exšéf tajné sluby Karel Randák. Ale emigrovat me jednotlivec ne národ, obané. Vlastn nikdo, ti co cítí vinu ijí stejn ji venku jako pan Rittig v Monaku a další a ijí z nepoctivých penz, které byly odejmuty tvrcm hodnot a plátcm daní. Nedovolujme vykrádat demokracii. Prát se se zlem je zákon spjatý s pudem sebezáchovy. Pípad nespravedlnosti je moc. Vedle kadého z nás a dalších vedoucích vertikáln do vyšších pater. Kdy se jeden kadý z nás popere s jedním pípadem a podaí se mu v menší i vtší míe nespravedlnost pemoci, je to krok k náprav. Tvoíme vtšinu. Není se eho bát. Strach je na stran viník. Budou se bránit, lhát a ohánt demokracií, hrozit soudy, ale u jim to nebude nic platné. Nebude to ješt konené vítzství, to není vtšinou nikdy, ale mnozí v síti uvíznou.

 

Take ime se a podpome dobe zapoaté kroky svými postoji a jednáním.


Milan Dubský, noviná publicista, glosátor a básník
pevzato z blogu www.dubskymilan.blog.cz


* * *
Kolá pro SeniorTip © Marie ZieglerováKomente
Posledn koment: 04.07.2013  09:04
 Datum
Jmno
Tma
 04.07.  09:04 La K. GRATULUJI !!!
 03.07.  20:49 imra/saaL
 03.07.  08:34 Tom Mcha
 03.07.  07:33 venca
 03.07.  06:30 Vclav idek PODKOVN