Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Rudolf

Starogermánské jméno Rudolf znaí starý vlk. Rudolf, který má dnes svátek v obanském kalendái, má ve svt mnoho podob. U nás známe vedle Rudolfa ješt Rudyho, Rudíka i Rudýna. Angliané mají Rodolpha a Ralpha, ve Francii mu íkají Rodolphe a Raul, Italové a Španlé zase Rodolfo. Pvodní podoba starogermánského jména znla Hruodolf nebo také Rúdolf, co znailo slavný vlk.


Toto jméno nosilo a nosí mnoho lidí a je stále velmi oblíbené. V djinách proslula ada Rudolf. Na estné místo se mezi nimi adí Rudolf II., král eský a uherský, císa nmecký, který se narodil roku 1552 ve Vídni a zemel 1612 v Praze. Je skuten málo osobností, o nich bylo napsáno nejen tolik historických statí a knih, ale té román, povídek, divadelních her a filmových scéná. Také rudolfínská Praha je známým pojmem, vyzaujícím jakési magické kouzlo. Nebyli to ovšem jen alchymisté, kdo udávali mstu ráz, ale poetná skupina vdc všech obor, matematik, astronom, léka, umlc a umleckých emeslník. Nelze pochybovat, e na tomto kulturním rozmachu ml i císa Rudolf nespornou zásluhu.


Svtcem dnešního dne však byl Rudolf z Bernu. Narodil se kolem roku 1290 v Bernu a ji ve svých tyech letech byl zavradn. Tento ohavný in však byl pipoten na vrub zdejším idm, a následn na to vypukl ve mst strašlivý pogrom. Zdá se však, e tato vrada byla spíše záminkou k rozpoutání bezuzdného vradní Izraelit. Tradice praví, e na hrob malikého Rudolfa se záhy po jeho smrti dly etné zázraky. Pozdji byly jeho ostatky peneseny do bernské katedrály, ale k oficiálnímu schválení úcty ze strany církve nedošlo.


V církevním kalendái má dnes svátek Inocenc. Jméno pochází z latinského slova innocens, co znamenalo nevinný nebo doslova neškodící. Dnešní oslavenec Inocenc I. se narodil ve tvrtém století v Albanu u íma. Asi roku 420 byl zvolen na Petrv stolec. Jako pape se však ocitl v nezávidníhodné situaci. Proti ímu tehdy táhly hordy vizigótských nájezdník v ele s vdcem Alarichem I. Ani Inocencova diplomacie ani vojenské oddíly však nemohly roku 410 zabránit vyplenní svatého msta. Pape se však nevzdal a energicky hájil jak církev tak i msto. Vdku se však nedokal a jeho autorita byla ván ohroena, kdy byl jeho pítel a patriarcha Jan Zlatoústý svými protivníky sesazen a nakonec jej císa poslal do vyhnanství. Inocenc zemel 12. bezna roku 417 v ím a je pochován na tamním hbitov.


Jan Kareta


Vybráno z knihy Václava Rameše – Encyklopedie kestních jmen, kterou vydalo Nakladatelství Libri. Kniha podává pehled o vzniku a pvodu našich jmen jak je nalézáme v kalendái, jako i o mnoha významných osobách, které je nosily.

 

Z pranostiky:

Sv. Rudolf otvírá dvee i okna...

Na svatého Rudolfa se má nahlíet do úl a jestli vely nemají dost potravy, má se jim doplnit.Komente
Posledn koment: 17.04.2020  07:40
 Datum
Jmno
Tma
 17.04.  07:40 KarlaA