Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dobroslav,
ztra Norbert.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z našich poutí – Kvítel

aneb zvu vás na další výlet do krajiny zrozené ohnm na severu ech...Ve Stedohoí jsou naše nejsevernji poloené vinice. Nkteré (Velké ernoseky) nechal prý zaloit Karel IV.

Cílem dnešního putování se stal nenápadný stedohorský kopec s nadmoskou výškou 354 m, který se nachází východn od obce Tebívlice. Jak ji název Kvítel napovídá, vyskytuje se zde zajímavá a rozmanitá kvtena. Kvítel je tvoen vpodstat dvma vrchy - vlastním Velkým Kvítelem, který je krom jiního svahu umle zalesnn a Malým Kvítelem, co je bezlesý pahorek porostlý jen stepní vegetací. Oba vrchy jsou tvoeny ediovou horninou, která vystupuje na jiní a jihozápadní stran v podob skalních výchoz.
 

Ráno byla obloha zprvu zataená, ale bhem dopoledne šedý závoj postupn ídnul a nakonec se zcela vyjasnilo. erstvý vítr prohánl na obloze kumuly. Cesta nás vedla pomalu do mírného vrchu. Povšimli jsme si nezvykle velkých modrofialových kvt ernohlávku obecného. Ve Stedohoí se asto setkáváme s vtšími rostlinami ne je obvyklé, nkteré jsou vyšší, jiné mají vtší kvty, které bývají miomoádn syt zbarvené. Zejm je to zpsobené sloením pdy, která díky vulkanickému pvodu je velmi bohatá na minerály. Místy zaíná kvést tezalka. Naše cesta pokrauje podél merukového sadu. Meruky jsou ji pkn veliké a dozrávají. Po pravé stran cesty je smíšený les, kde nás zaujala pkn urostlá borovice erná.
 
  

Jak jsme vystupovali, pomalu se za námi zaala otevírat krajina. Kouzelný pohled byl na lounskou trojici kopc Brník, Srdov a Oblík, které výrazn dominují okolní krajin. Dostáváme se do oblasti stepi s roztroušenými kei a vysokou trávou, z ní vykukují hlaviky královského bodláku pcháe blohlavého. Zatím ješt nemají fialové epiky kvt. Z dalších rostlin kvete hvozdík kartouzek, hrachor letní, epík, fialový chrastavec a hlavá bledolutý a starek pímtník se sírov lutými kvty. A nad touto barevnou nádherou poletují motýli, ponejvíce hndí okái a oká bojínkový, který na sebe upozorní svým kontrastním zbarvením - na bílém podkladu kídel má vtší hndoerné skvrny, take se nedá splést s jiným motýlem.Konstatujeme, e letos je oproti losku mén motýl, co se týká druh. Pomrn vzácné jsou baboky. Zejm na tom mají podíl loské povodn...
 
  

Chvíli posedíme na louce ve svahu Velkého Kvítelu a pak se vydáme na Malý Kvítel, odkud je lepší výhled na Hazmburk, Srdov, Brník, Oblík, Ranou, Kíové vrchy, Solanskou horu, Dkovku a další kopce a kopeky. Z tch lounských je velmi zajímavý Vraník, který je zvláštní tím, e hranice mezi severní zalesnnou a jiní bezlesou ástí je pesn v polovin vrchu a rovná jako podle pravítka. Viditelnost je i pes lehký opar velmi dobrá. Po stránce kvteny je Malý Kvítel exotitjší - více stepní a zcela bez strom. Krom výše zmínných rostlin tu kvete mochna plazivá, šalvj peslenatá. A pak je tu rostlina s výraznou vní, která pi podrobnjším prohlédnutí svými listy pipomíná pelynk, ale je velmi drobná a zatím nekvete. Velikou radost máme z osamlého bodláku, který tu skromn stojí s mírn sklonnou hlavikou - je to ostropestec mariánský, s ním jsme se setkali na Oblíku.
 

Sám Malý Kvítel je velice malebný a lenitý, tu a tam vynívají skalky. Zkrátka krajina ohnm zrozená se nezape, i kdy eroze ji u pkn zaoblila... Navíc stepní charakter rostlinstva dodává Kvítelu nnost, podobn jako je tomu na iov a dalších kopcích tohoto typu, které jinde v echách nenajdeme. I kdy je na sluníku teplo, chvílemi od západu fouká studený vítr. Pozorujeme oblaka rzných velikostí a tvar, které se pohybují i v odlišné výšce, rozhlííme se po kouzelné stedohorské krajin s malebnými vesnikami a ten krásný pohled je doprovázen orchestrem strnad luních.

Poetický název Kvítel nevznikl náhodn - vdy všude kolem nás je poezie tvar, barev i tón... a já se ped Tebou, krajino milovaná, skláním v nesmírné pokoe a úct...
 
Text: Jana Haasová
Foto: Kvta Rozntínská
* * *
Náhled do malíské tvorby Jany Haasové
eské stedohoí – obrazy Jana Haasová
Z vernisáe výstavy obraz
Básn - Jana Haasová
Být echem… Jana Haasová, souasná eská malíka a spisovatelka
Další lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.02.2019  21:58
 Datum
Jmno
Tma
 09.02.  21:58 Vesuvjana Ivan Len
 09.02.  21:01 Ivana Lena
 09.02.  20:16 Vesuvjana Kvt
 09.02.  19:58 Kvta
 09.02.  10:04 Vesuvjana Von
 09.02.  10:01 Vesuvjana Ludmile a Kvt
 09.02.  10:01 Von