Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dalibor,
ztra Dobroslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Klára
 
Podle obanského kalendáe má dnes svátek Klára. Jméno vychází z latinského tvaru clara znamenajícího jasná. Patronkou dnešního jména je Klára narozená roku 1194 v italské Assisi. Pocházela ze vznešené rodiny a byla velmi sebevdomá, dokonce pohrdla dvma nápadníky. Svta se však vzdala a pod vlivem svatého Františka z Assisi.
 
V osmnácti letech tajn opustila svj rodný dm a odebrala se do kostelíka Portincula pod Assisi, do hlavního sídla menších bratí, které František zaloil. Podle tradice jí František ustihl vlasy a pedal jí ádový hábit a závoj. Ve mst z toho byl skandál, nebo toto spoleenství platilo za výstední a František neml valnou povst. Rodina se pokoušela Kláru pemluvit, aby se vrátila dom, ale bez úspchu. Naopak pišla za ní ješt její sestra. Klára a její spolenice se usadily pi kostele San Damiano v Assisi a vytvoily zde základ enské komunity, která se ídila pravidly stanovenými Františkem z Assisi.
 
Tak vznikl pozdjší slavný ád klarisek. Asi v roce 1215 získala Klára od papee Inocence III. "privilegium chudoby", toti právo ít pouze z almuen a nevlastnit ádný majetek osobní ani spolený. Klára však musela o tento status celý ivot tvrd bojovat, protoe jak papeské tak i císaské autority poadovaly celkové zmírnní písných pravidel. ehole klarisek byla toti mnohem písnjší ne jiné ády té doby.
 
Klára byla od dtství slabé tlesné konstrukce a navíc ji tká nemoc upoutala od roku 1224 trvale na lko. Pesto pedstavovala vdí osobnost a František z Assisi ji dokonce povaoval za "nejautentitjší vyjádení evangelické dokonalosti". Svou komunitu vedla s rozvahou po tyicet let. Také si dopisovala s naší Anekou eskou, zakladatelkou praského kláštera klarisek Na Františku.
 
Klára zemela 11. srpna roku 1253 v S. Damiano u Assisi. Dnes je patronkou klarisek, ale také pradlen, pozlacova, vyšívaek, malí skla a také slepých a naproti tomu televize. Modlitba k ní prý pomáhá proti horece a oním chorobám. Existuje mnoho zobrazení svaté Kláry. Snad nejkrásnjší je freska od Simone Martini v bazilice svatého Františka v Assisi a v katedrále v Barcelon. V eském církevním kalendái má dnes svátek Euplus.
 
Jan Kareta
 
Vybráno z knihy Václava Rameše – Encyklopedie kestních jmen, kterou vydalo Nakladatelství Libri. Kniha podává pehled o vzniku a pvodu našich jmen jak je nalézáme v kalendái, jako i o mnoha významných osobách, které je nosily.
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma